První pomoc: Pervitin (crystal meth), mefedron a jiná stimulancia

Člověk intoxikovaný pervitinem se chová a vypadá jinak než člověk na GHB/GBL. Na pervitinu si člověk všímá velmi intenzivně svého okolí a nejspíš nebude ohrožený nemotorností, malátností, vrávoravými pády, řezy a škrábanci, jako na GHB/GBL. Naopak člověk pod vlivem pervitinu může být ohrožen manickým chováním, panickými atakami, hyperaktivitou, pocitem, že je nepřemožitelný a že se mu nemůže nic stát (když se na základě toho dojmu chová, může si způsobit újmu). Pokud máte dojem, že někdo je příliš sjetý pervitinem, chová se manicky nebo jako superhrdina, co můžete udělat?

Nejdříve si odpovězme na otázku, co vlastně znamená „příliš“?

Lidé se řídí svou vlastí motivací, dělají svá vlastní rozhodnutí, a my to musíme respektovat, i když vidíme, že se nechovají ve svém nejlepším zájmu. Ale pokud se člověk chová tak, že ohrožuje sebe nebo ostatní, nebo pokud není schopen vyjádřit (ne)souhlas s věcmi, které se s ním dějí – možná je dobré zasáhnout. Člověk pod vlivem pervitinu si nemusí být vědom hrozícího nebezpečí nebo následků svého chování. Může žádat další drogy nebo vyhledávat sex, i když už je ve stavu, kdy není schopen rozumět tomu, co vlastně dělá. Může si bezmyšlenkovitě injekčně aplikovat další drogy, konzumovat další alkohol nebo G, může podstupovat sexuální rizika, kterých později může trpce litovat. Člověk pod vlivem pervitinu také může ignorovat svou sexuální partnerku či partnera, když mu říká, aby přestal.

Co dělat a nedělat v situaci, kdy na nás reagují:

Určitě nedávejte žádné další drogy. Lidé mají často tendenci dát nabuzeným lidem pod vlivem pervitinu něco uklidňujícího jako je GHB/GBL, benzodiazepiny nebo alkohol. To sice může pomoci, ale nejspíše to přinese více problémů než užitku, protože tím obecně zvýšíme intoxikovanost té osoby, přitom právě intoxikace způsobila problémy. Také je možné, že v organizmu toho člověka už je nějaké množství alkoholu, GHB/GBL nebo benzodiazepinů, a podávání dalších tlumících látek může vést k předávkování. I zde platí pravidlo – nedávejte příliš sjetým lidem další drogy.

Postarejte se o bezpečné prostředí: přestat s jakýmikoliv sexuálními aktivitami, zabezpečit prostředí, odstranit nebezpečné předměty.

Pokud je člověk pohyblivý a reaguje, nejspíš nebude potřebovat rychlou zdravotnickou pomoc. Ale pokud se vinou pervitinu chová tak, že ohrožuje sebe nebo ostatní, a vy nemáte možnost udržet ho v bezpečí, volejte záchranku (je užitečné pak říct, jaké drogy a kdy pacient užil).

Záležitosti spojené se sexem a souhlasem: existuje bod, kdy pervitin potlačuje schopnost intoxikovaného poskytnout souhlas a zvenku se to obtížně určuje. Zkuste na toho člověka promluvit, navrhnout přestávku (jít si popovídat, požádat ho, aby s něčím pomohl) – na základě jeho reakce se můžete rozhodnout, jak postupovat dál.

Jak udržet člověka, který je příliš sjetý pervitinem, v bezpečí?

 • -zastavit jakýkoliv sex,
 • -zastavit jakékoliv focení nebo natáčení,
 • -zabránit komukoliv v podávání dalších drog nebo tekutin,
 • -zabránit mu v tom, aby šel ven na ulici, do bazénu nebo sauny,
 • -zabránit mu v posílání explicitních fotek z telefonu.
 • Když zavoláte záchranku, operátor(ka) vám poradí, jestli je výjezd nutný.

(Toxická) psychóza:

Typické symptomy:

 • -pocit, že mě lidé poslouchají za dveřmi nebo venku,
 • -pocit, že telefon, počítač či jiná elektronika jsou napíchnuté,
 • -pocit existence skrytých kamer,
 • -pocit, že jsem terčem komplotu organizovaného nějakým gangem nebo kultem,
 • -pocit, jako kdyby mi někdo úmyslně způsobil infekci HIV/HCV,
 • -slyším šepot, nepříjemné hlasy, mám pocit, že jsem sledován,
 • -vidím něco na periferii zorného pole,
 • -pocit, jako kdybych měl hmyz pod kůží,
 • -všímavost k neuvěřitelným shodám náhod, kterým nikdo jiný nerozumí,
 • -pocit, že mě každý odsuzuje za to, že užívám drogy/mám sex s muži/mám HIV/jsem- zženštilý/nejsem sexy/nezapadám/mám specifické fantazie nebo fetiše,
 • -pocit, že se děje něco důležitého, naléhavého, že nejsem v bezpečí.

Toxická psychóza je typická (a častá) u uživatelů pervitinu, vyskytuje se také při užívání mefedronu a jiných syntetických katinonů (3MMC, 4MMC). Může se to stát komukoliv – to znamená, že toxickou psychózu může mít i člověk, který nebyl původně obzvlášť psychicky zranitelný nebo traumatizovaný, není momentálně nevyspalý a který si nikdy injekčně neaplikoval drogy.

Pro člověka v toxické psychóze můžeme udělat to, že mu zajistíme pocit bezpečí v prostředí, kde se zrovna nachází – změnou osvětlení, hudby, vypnutím porna, možná ho přemístíme do místnosti, kde se bude cítit bezpečněji. Je důležité poskytnout mu možnost volby – právě pocit, že je v pasti, že nemá na vybranou, může ještě zhoršit jeho stav.

Člověk v toxické psychóze může být nebezpečný sobě i ostatním ve snaze sebe i je ochránit před domnělým nebezpečím. Paranoia může způsobit nedůvěru vůči záchranné službě, policii nebo vůči lidem, které se mu snaží pomoci. Ale pokud máte pocit, že intoxikovaný člověk může být nebezpečný sobě i ostatním, volejte rychlou záchrannou službu (155) i přes nesouhlas dotyčného.

Jak minimalizovat rizika při injekčním užívání?

 • Užívání návykových látek do žíly je velmi rizikové, akutní zásah ale vždy vyžadují tyto tři situace:
 • 1) žilní infekce,
 • 2) HIV,
 • 3) velké množství vzduchu v žíle.
 • 1 Žilní infekce
 • Pokud se infekce z vpichu rozšíří do kůže (nemusí to být přímo ze špinavé jehly, i na povrchu kůže se vyskytují bakterie, které není možné dokonale odstranit dezinfekcí), bude se rozvíjet během dnů a týdnů. To znamená, že obvykle stačí navštívit lékaře v dalších dnech, okamžitý zásah ještě během párty nebývá nutný. Může se ale stát, že se infekce dostane přímo do žíly, kde mohou některé bakterie způsobit sepsi. Symptomy se rozvíjejí velmi rychle:
 • -zimnice,
 • -horečka,
 • -velmi rychlé dýchání,
 • -zrychlený tep.
 • Neléčená sepse vede k závažnějším symptomům:
 • -zmatenost, neschopnost přemýšlet jasně,
 • -nevolnost, zvracení,
 • -červené tečky na kůži
 • -snížené množství moči,
 • -problémy s krevním oběhem.

Pokud se tedy u někoho vyskytují tyto symptomy po užití drog, volejte rychlou záchrannou pomoc (155).

 • 2 HIV infekce
 • Pokud HIV negativní člověk použije jehlu, kterou před ním použil HIV pozitivní člověk, existuje lék zvaný PEP (post expoziční profylaxe), který může případné infekci zabránit. Ten je třeba užít co nejdříve, rozhodně ne později než za 72 hodin od okamžiku, kdy k infekci mohlo dojít. Kvůli tomu nevoláme rychlou záchrannou službu, ale musíme se dostat k PEP co nejrychleji. S každou další uběhlou hodinou času před podáním PEP se zmenšuje účinnost profylaxe! Seznam míst, kde PEP můžete získat, najdete zde.

3 Vzduch v žíle

Vzduch v žíle může způsobit embolii. V případě, že se to stane, můžete vidět tyto symptomy:

 • -potíže s dýcháním,
 • -bolest na hrudi,
 • -bolesti svalů nebo kloubů,
 • -změna vědomí jako například zmatenost, ztráta vědomí,
 • -nízký krevní tlak,
 • -modrání kůže.

Pokud někdo po injekčním užití má tyto symptomy, hned volejte rychlou záchrannou službu (155).

Užívání stimulantů (nakopávačů), zejména katinonů (mefedron a další) zvyšuje riziko infarktu myokardu. Někdy jde „jen“ o panickou ataku, užívání katinonů však může vést k infarktu i v poměrně mladém věku. Zejména v případě jakýchkoliv problémů se srdcem v minulosti je nutné vyhýbat se stimulantům.

Příznaky infarktu:

 • -tlak nebo sevřenost hrudníku,
 • -bolest na hrudi, zádech, čelistech a dalších místech v horní části těla, které nepřecházejí po pár minutách nebo se vrací,
 • -dušnost,
 • -nevolnost,
 • -zvracení,
 • -kašel,
 • -úzkost,
 • -závrať,
 • -zrychlený tep.

Předávkování pervitinem nebo mefedronem

Smrtelná předávkování těmito látkami jsou vzácná, ale může se to stát. Velmi nepravděpodobné je předávkování při šňupání nebo kouření drogy, spíše se tak stane při injekční nebo rektální aplikaci (konečníkem).

Když někdo užije příliš pervitinu, zažívá nepříjemné návaly, zrychlení tepu, cítí, že mu buší srdce, má nebezpečné zvýšení tělesné teploty. Člověk bude cítit, že něco je špatně, bude v panice, bude mít potřebu se zchladit tím, že si lehne, osprchuje se v chladné sprše nebo se vykoupe v chladnější vaně, případně vyjde ven, pokud je venku chladněji. Tyto symptomy většinou přejdou během 5-10 minut a jakýkoliv zásah, který pomůže uklidnit se a zchladit se, je na místě. Ale pokud symptomy neodezní do deseti minut nebo teplota neklesá trvale pod 39,4 stupně Celsia, volejte rychlou záchrannou pomoc a řekněte, že osoba užila stimulační látku a má vysokou teplotu.

Někdy je předávkování způsobené aditivy. Například v USA a Kanadě se ke stimulanciím často přidává fentanyl. Předávkování způsobené fentanylem se projeví rychlou ztrátou vědomí a zpomalením nebo zástavou dýchání. V takovém případě volejte rychlou záchrannou pomoc (155).


Převzato z https://www.davidstuart.org/chemsex-first-aid

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST
obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.