První pomoc: Pervitin (crystal meth), mefedron a jiná stimulancia

Člověk intoxikovaný pervitinem se chová a vypadá jinak než člověk na GHB/GBL. Na pervitinu si člověk všímá velmi intenzivně svého okolí a nejspíš nebude ohrožený nemotorností, malátností, vrávoravými pády, řezy a škrábanci, jako na GHB/GBL.

Naopak člověk pod vlivem pervitinu může být ohrožen manickým chováním, panickými atakami, hyperaktivitou, pocitem, že je nepřemožitelný a že se mu nemůže nic stát (když se na základě toho dojmu chová, může si způsobit újmu). Pokud máte dojem, že někdo je příliš sjetý pervitinem, chová se manicky nebo jako superhrdina, co můžete udělat?

Nejdříve si odpovězme na otázku, co vlastně znamená „příliš“?

Člověk pod vlivem pervitinu si nemusí být vědom hrozícího nebezpečí nebo následků svého chování. Může žádat další drogy nebo vyhledávat sex, i když už je ve stavu, kdy není schopen rozumět tomu, co vlastně dělá. Může si bezmyšlenkovitě injekčně aplikovat další drogy, konzumovat další alkohol nebo G, může podstupovat sexuální rizika, kterých později může trpce litovat. Člověk pod vlivem pervitinu také může ignorovat svého sexuálního partnera nebo partnerku, když mu říká, aby přestal.

Reaguje, když na něj mluvíte?

Pokud ano, tady jsou doporučení, jak postupovat a co naopak nedělat:

Určitě mu nedávejte žádné další drogy. Lidé mají často tendenci dát nabuzeným lidem pod vlivem pervitinu něco uklidňujícího jako je GHB/GBL, benzodiazepiny nebo alkohol. To jen zvýší toxicitu, která je hlavní příčinou problému, a výsledek bude velmi nejistý.

Je možné, že v organizmu toho člověka už je nějaké množství alkoholu, GHB/GBL nebo benzodiazepinů, a podávání dalších tlumících látek může vést k předávkování. I když tato metoda někdy v minulosti u někoho fungovala, nedělejte to. Negativa nakonec převáží nad pozitivy, takže raději ne. Člověku není dobře proto, že je pod vlivem drogy. Větší intoxikace pravděpodobně situaci zkomplikuje.

Jednoduché pravidlo: když je člověk příliš sjetý, nedávej mu další drogy!

Postarejte se o bezpečí v prostředí, kde se dotyčný pohybuje: zastavte sex, pokud právě probíhá, pokud se dotyčný chová manicky nebo chaoticky, držte ho dál od předmětů, o které by se mohl zranit

Pokud je člověk pohyblivý a reaguje, nejspíš nebude potřebovat rychlou zdravotnickou pomoc. Ale pokud se vinou pervitinu chová tak, že ohrožuje sebe nebo ostatní, a vy nemáte možnost udržet ho v bezpečí, volejte záchranku (je užitečné pak říct, jaké drogy a kdy pacient užil).

Záležitosti spojené se sexem a souhlasem

Lidé většinou jsou schopní rozhodovat o sexu, když jsou pod vlivem pervitinu nebo mefedronu, ale to se může kdykoliv změnit. Existuje bod, kdy pervitin potlačuje schopnost intoxikovaného poskytnout souhlas a zvenku se to obtížně určuje. Zkuste na toho člověka promluvit, navrhnout přestávku (jít si popovídat, požádat ho, aby s něčím pomohl) – na základě jeho reakce se můžete rozhodnout, jak postupovat dál.

Pokud plánujete zasáhnout, můžete požádat o pomoc někoho, kdo je poblíž a komu věříte, že se pokusí být objektivní a laskavý. Společně se rozhodněte, jestli je vaše intervence potřebná.

Jak může taková intervence vypadat?

 • zastavit jakýkoliv sex,
 • zastavit jakékoliv focení nebo natáčení,
 • zabránit komukoliv v podávání dalších drog nebo tekutin,
 • zabránit mu v tom, aby šel ven na ulici, do bazénu nebo sauny,
 • zabránit mu v posílání explicitních fotek z telefonu.

Rozhodněte se, jestli situace vyžaduje volání záchranné služby, jestli bezprostředně hrozí zranění a nelze mu zabránit. Pokud máte pochybnosti, zavolejte záchranku a operátor(ka) posoudí, jestli je výjezd nutný. Platí, že „jistota je jistota“. V různých městech může být různá situace s rychlostí příjezdu rychlé záchranné služby.

(Toxická) psychóza

Typické symptomy:

 • pocit, že mě lidé poslouchají za dveřmi nebo venku,
 • pocit, že telefon, počítač či jiná elektronika jsou napíchnuté,
 • pocit existence skrytých kamer,
 • pocit, že jsem terčem komplotu organizovaného nějakým gangem nebo kultem,
 • pocit, jako kdyby mi někdo úmyslně způsobil infekci HIV/HCV,
 • slyším šepot, nepříjemné hlasy, mám pocit, že jsem sledován,
 • vidím něco na periferii zorného pole,
 • pocit, jako kdybych měl hmyz pod kůží,
 • všímavost k neuvěřitelným shodám náhod, kterým nikdo jiný nerozumí,
 • pocit, že mě každý odsuzuje za to, že užívám drogy/mám sex s muži/mám HIV/jsem- zženštilý/nejsem sexy/nezapadám/mám specifické fantazie nebo fetiše,
 • pocit, že se děje něco důležitého, naléhavého, že nejsem v bezpečí.

Toxická psychóza je typická (a častá) u uživatelů pervitinu, vyskytuje se také při užívání mefedronu a jiných syntetických katinonů (3MMC, 4MMC).

Může se to stát komukoliv – to znamená, že toxickou psychózu může mít i člověk, který nebyl původně obzvlášť psychicky zranitelný nebo traumatizovaný, není momentálně nevyspalý a který si nikdy injekčně neaplikoval drogy.

Pro člověka v toxické psychóze můžeme udělat to, že mu zajistíme pocit bezpečí v prostředí, kde se zrovna nachází – změnou osvětlení, hudby, vypnutím porna, možná ho přemístíme do místnosti, kde se bude cítit bezpečněji. Je důležité poskytnout mu možnost volby – právě pocit, že je v pasti, že nemá na vybranou, může ještě zhoršit jeho stav.

Člověk v toxické psychóze může být nebezpečný sobě i ostatním ve snaze sebe i je ochránit před domnělým nebezpečím.

Paranoia může způsobit nedůvěru vůči záchranné službě, policii nebo vůči lidem, které se mu snaží pomoci.

Ale pokud máte pocit, že intoxikovaný člověk může být nebezpečný sobě i ostatním, volejte rychlou záchrannou službu (155) i přes nesouhlas dotyčného.

Jak minimalizovat rizika při injekčním užívání?

Užívání návykových látek do žíly je velmi rizikové (přečtěte si jak snížit rizika při injekční aplikace zde), akutní zásah ale vždy vyžadují tyto tři situace:

 • 1) žilní infekce,
 • 2) ohrožení HIV,
 • 3) velké množství vzduchu v žíle.
1 Žilní infekce

Pokud se infekce ze vpichu rozšíří do kůže (nemusí to být přímo ze špinavé jehly, i na povrchu kůže se vyskytují bakterie, které není možné dokonale odstranit dezinfekcí), bude se rozvíjet během dnů a týdnů. To znamená, že obvykle stačí navštívit lékaře v dalších dnech, okamžitý zásah ještě během párty nebývá nutný.

Může se ale stát, že se infekce dostane přímo do žíly, kde mohou některé bakterie způsobit sepsi.

Symptomy se rozvíjejí velmi rychle:

 • zimnice,
 • horečka,
 • velmi rychlé dýchání,
 • zrychlený tep.

Neléčená sepse vede k závažnějším symptomům:

 • zmatenost, neschopnost přemýšlet jasně,
 • nevolnost, zvracení,
 • červené tečky na kůži,
 • snížené množství moči,
 • problémy s krevním oběhem.

Pokud se tedy u někoho vyskytují tyto symptomy po užití drog, volejte rychlou záchrannou službu (155).

2 HIV infekce

Pokud HIV negativní člověk použije jehlu, kterou před ním použil HIV pozitivní člověk, případné infekci může zabránit lék zvaný PEP (post expoziční profylaxe).

Ten je třeba užít co nejdříve, rozhodně ne později než za 72 hodin od okamžiku, kdy k infekci mohlo dojít.

Kvůli tomu nevoláme rychlou záchrannou službu, ale musíme se dostat k PEP co nejrychleji. S každou další uběhlou hodinou času před podáním PEP se zmenšuje účinnost profylaxe!

Seznam míst, kde PEP můžete získat, najdete zde.

3 Vzduch v žíle

Vzduch v žíle může způsobit embolii. V případě, že se to stane, můžou nastat tyto symptomy:

 • potíže s dýcháním,
 • bolest na hrudi,
 • bolesti svalů nebo kloubů,
 • změna vědomí jako například zmatenost, ztráta vědomí,
 • nízký krevní tlak,
 • modrání kůže.

Pokud někdo po injekčním užití má tyto symptomy, hned volejte rychlou záchrannou službu (155).

Infarkt myokardu

Užívání stimulantů (nakopávačů), zejména katinonů (mefedron a další) zvyšuje riziko infarktu myokardu. Někdy jde „jen“ o panickou ataku, užívání katinonů však může vést k infarktu i v poměrně mladém věku. Vyhýbejte se stimulantům zejména v případě jakýchkoliv problémů se srdcem v minulosti.

Příznaky infarktu:

 • tlak nebo sevřenost hrudníku,
 • bolest na hrudi, zádech, čelistech a dalších místech v horní části těla, které nepřecházejí po pár minutách nebo se vrací,
 • dušnost,
 • nevolnost,
 • zvracení,
 • kašel,
 • úzkost,
 • závrať,
 • zrychlený tep.

Předávkování pervitinem nebo mefedronem

Smrtelná předávkování těmito látkami jsou vzácná, ale může se to stát. Velmi nepravděpodobné je předávkování při šňupání nebo kouření drogy, spíše se tak stane při injekční nebo rektální aplikaci (konečníkem).

Když někdo užije příliš pervitinu, zažívá nepříjemné návaly, zrychlení tepu, cítí, že mu buší srdce, má nebezpečné zvýšenou tělesnou teplotu. Člověk bude cítit, že něco je špatně, bude v panice, bude mít potřebu se zchladit tím, že si lehne, osprchuje se v chladné sprše nebo se vykoupe v chladnější vaně, případně vyjde ven, pokud je venku chladněji. Tyto symptomy většinou přejdou během 5-10 minut a jakýkoliv zásah, který dotyčnému pomůže uklidnit se a zchladit se, je na místě.

Ale pokud symptomy neodezní do deseti minut nebo teplota dlouho neklesá pod 39,4 stupně Celsia, volejte rychlou záchrannou pomoc a řekněte, že osoba užila stimulační látku a má vysokou teplotu.

Někdy je předávkování způsobené aditivy. Například v USA a Kanadě se ke stimulanciím často přidává fentanyl. Předávkování způsobené fentanylem se projeví rychlou ztrátou vědomí a zpomalením nebo zástavou dýchání. V takovém případě volejte rychlou záchrannou službu (155).

Chcete vědět víc? Podívejte se na celý text o první pomoci zde nebo nám napište na info@chemsex.cz

Podívejte se i na originální text od Davida Stuarta


Převzato z https://www.davidstuart.org/chemsex-first-aid

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.