Pervitin

Pervitin

Pervitin (slangově peří, piko, párno, ice, meťák, meth, speed, go, crystal, Tina) patří mezi psychostimulancia, tzv. „uppers“. V Česku nejfrekventovanější nelegální návyková látka. Popularita pervitinu je dána především jeho dobrou dostupností a nízkou cenou. Pervitin je možné levně vyrábět v menších lokálních varnách na rozdíl od jiných látek, jako je heroin nebo kokain.

Pervitin bývá typicky užíván v tzv. jízdách nebo tazích (opakované užití několik dní po sobě), po kterých následuje období abstinence, kdy uživatel čerpá síly. U některých uživatelů (low intensity user) se setkáváme také s denním užíváním menších dávek pervitinu.

Pervitin je velmi dobře rozpustný v tucích, proto prochází hematoencefalickou bariérou rychleji než jiné stimulační látky.

Vzhled

Čistý pervitin má formu mikrokrystalického bílého prášku hořké chuti bez zápachu. Ve skutečnosti často bývá nažloutlý nebo nafialovělý kvůli zbytkům dalších látek, používaných při domácí výrobě.

Aplikace

Pervitin se dá užívat orálně (nasypaný v kapslích), šňupáním, kouřením z dýmky nebo přes alobal, injekčně do žíly (nikdy ne do svalu ani pod kůži, nemá to efekt a bude z toho absces), také „booty bumping“ - aplikace do rektu injekční stříkačkou bez jehly. Pokud užíváte injekčně, zkuste kouření – výrazně tak snížíte rizika. Podívejte se na naše texty o aplikaci.

Běžná dávka se pohybuje mezi 10-20 mg, záleží také na způsobu užití.

Efekt trvá několik hodin. Záleží na dávce a způsobu užití: při orálním užití 3-5 hodin, při šňupání 2-4 hodiny, v případě kouření 1-3 hodiny. Některé efekty přetrvávají až 24 hodin.

Bezpečnější užívání

Velká část nepříjemností spojených s užíváním pervitinu souvisí s vyčerpáním organizmu. Proto se snažte neužívat několik dní v řadě, dobře jíst a pít během intoxikace (podívejte se na oddíl péče o sebe).

Vyhněte se injekční aplikaci. Pokud přece jenom užíváte injekčně, nesdílejte stříkačky ani parafernálie. Před injekčním užitím látku přefiltrujte, i když roztok vypadá od pohledu čistě.

Ani sdílení trubiček na šňupání není bezpečné (sliznice v nose bývá po opakovaném užívání poškozená, drobné kapičky krve ulpívají na trubičce).

Podívejte se na naše texty o aplikaci: sniff, polykání, kouření, rektální aplikace, injekční aplikace.

Udržujte hydrataci a mějte po ruce žvýkačky (zvýšíte tak produkci slin). Když nebudete mít takové sucho v puse, předejdete některým komplikacím. Vyhýbejte se látkám (jako je alkohol), které vás dále dehydratují!

Nastavte si limity - své vlastní. Pod vlivem pervitinu člověk má tendenci si kompulzivně přidávat.

Užívejte magnézium - pomáhá redukovat křeče žvýkacích svalů a skřípání zubů.

Co s pervitinem chceme zažít

Pervitin stimuluje, zrychluje myšlení, usnadňuje asociace, zvyšuje hovornost, odstraňuje únavu, prolamuje zábrany.

Často se užívá na sex, protože u obou pohlaví zvyšuje chuť k sexuálním aktivitám. Pervitin umožňuje mnohem delší a intenzivnější sex.

Někteří lidé chtějí pomocí pervitinu zhubnout. Není to dobrý nápad. Pervitin sice pomůže ke snížení váhy díky nechutenství, ale způsobí problémy s pletí a pak i s chrupem, typické pohybové sterepotypy (tzv. „vykroucenost“) a časem celkově sešlý vzhled. Nakonec člověk vůbec není atraktivnější, spíš naopak, i když se zbaví nadváhy.

Výkonnost pod vlivem pervitinu bývá zdánlivá a záleží na typu činnosti. Obecně člověk sice je schopen velmi dlouho pracovat nebo učit se, ale výsledek za mnoho nestojí. Subjektivní dojem lepšího soustředění (kontroly) pod vlivem pervitinu je v rozporu s objektivně potvrzeným deficitem pozornosti v důsledku užívání.

Někteří uživatelé cítí také spojení s ostatními, empatii, porozumění, je snazší zapojit se do sociálních interakcí (včetně sexuálních). Zároveň užívání pervitinu nakonec vede k velmi nepříjemným mezilidským zkušenostem, poznamenaným paranoiou, agresivitou (která se projevuje i v sexu) nebo „jen“ typickým bizarním chováním (jako v té anekdotě, když dva lidé si dají pervitin „na sex“ a pak čtyři hodiny rozebírají kolo nebo uklízejí každý zvlášť).

Pervitin uvolňuje více dopaminu než jiné stimulační látky, jako je například kokain, a výrazněji ovlivňuje úsudek. Většinou odbourá více zábran, než pak je střízlivému oku milé. Někteří lidé zvládají intoxikaci poměrně dobře, jiní se pak těžce potýkají s následky rozhodnutí, která učinili pod vlivem pervitinu. Často jde o překvapivé a ve střízlivém stavu nevítané sexuální zkušenosti.

Pervitin a muži, kteří mají sex s muži

Fawcett (přečtěte si jeho knížku, je skvělá) mluví o specifické zranitelnosti gayů, pokud jde o pervitin. Pervitin neutralizuje řadu nepříjemných myšlenek a emocí, které souvisejí s vnímaným stigmatem a negativním sebehodnocením.

Pervitin „léčí“ nízkou sebedůvěru tak, že uměle a dočasně vytváří pocit síly, všemocnosti, optimizmu, strach „léčí“ tak, že ho promění v asertivitu až agresi, stud neutralizuje přívalem sexuální energie, pocit izolace mění na pocit spojení s jinými bez ohledu na věk, vzhled, fyzický stav.

Pocit, že gay sex je špatný, a sexuální inhibovanost díky pervitinu mizí, naopak padají tabu a přichází pocit oslavování gay sexuality.

Pervitin také může vytvářet pocit sounáležitosti, příslušnosti k určité subkultuře, to saturuje touhu někam patřit. Překoná to pocit odcizenosti, který mnozí gayové v heterocentrickém prostředí zažívají. Pocity sounáležitosti, které vznikají pod vlivem pervitinu, jsou bohužel iluzorní a nemají dlouhého trvání. Nakonec pervitin umocňuje izolaci a osamělost.

Co s pervitinem nechceme zažít

Pervitin často způsobuje bolesti hlavy, bolesti na hrudi, bolesti kloubů, sucho v ústech, zvýšené pocení s chemickým zápachem, třes, nespavost a téměř vždy se objevuje nechutenství. Dlouhodobí uživatelé mohou trpět podvýživou, gastritidou a jinými onemocněními trávicího traktu.

Velmi pravděpodobně se vyskytnou boláky na kůži a pak i zkažené zuby (pervitin vysušuje sliznice, snižuje produkci slin a to společně se špatnou hygienou přispívá ke kazivosti zubů).

S hyperstimulací souvisí následné vyčerpání organizmu jak na fyzické, tak i na psychické úrovni.

Pervitin sice podporuje vzrušení a chuť na sex, ale může bránit dosažení erekce a ejakulace (tzv. „crystal dick“).

Díky optimizmu a pocitu nezranitelnosti uživatelé při sexu podstupují rizika, kterým by se jinak vyhýbali.

Sex na pervitinu bývá až kompulzivní (není možné přestat, orgazmus nepřináší uvolnění). Myšlení je ulpívavé, takže když se člověk jednou zaměří na sex, jak se to děje při chemsexu, přestává pro něj existovat všechno ostatní, i rizika. Dlouhý a tvrdý sex může způsobit bolest nebo krvácení z konečníku, penisu nebo úst. V průběhu dlouhé soulože pod vlivem pervitinu praskají kondomy, proto by se kondomy měly měnit asi po 20 minutách. Mnozí uživatelé popisují sex pod vlivem pervitinu jako chladný, agresivní, odpojený.

Když účinek pervitinu odeznívá, nastává nepříjemný dojezd charakterizovaný vyčerpáním, emoční labilitou, agresí, úzkostí, paranoiou a dalšími nepříjemnostmi.

U pervitinu člověku rychle roste tolerance, dávky se zvyšují. Vyšší dávky s sebou nesou větší rizika.

Pervitin a psychika

Nežádoucí účinky pervitinu v psychické oblasti jsou časté a bývají velmi intenzivní.

Velmi nepříjemné jsou psychotické symptomy (podezíravost, neobvyklý obsah myšlenek, halucinace, bizarní chování, pocit, že jste pronásledován – čeští uživatele to popisují jako stíhu). Podívejte se na text o psychóze při chemsexu.

Pervitin ovlivňuje i emoce, může způsobovat depresivní nálady, tendence k sebevražednému chování, pocity viny, hostilitu a jiné afektivní symptomy.

Nejčastějšími psychomotorickými symptomy jsou tenze, nabuzenost, hyperaktivita. Typické pro uživatele pervitinu jsou pohybové stereotypy (vykroucenost) a záseky – nadměrná koncentrace na jednu určitou činnost (uživatel se tak může například několik hodin se zájmem česat, něco montovat, případně masturbovat nebo souložit).

Pervitin narušuje smysl pro čas, uživatelé zapomínají na pracovní schůzky, na srazy s přáteli, zapomínají venčit a krmit domácí zvířata.

Co s pervitinem riskujeme

Užívání pervitinu zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a zhoršuje prognózu v případě, že se takové onemocnění už rozvinulo. Opakované vystavení organizmu zvýšené teplotě, zvýšenému krevnímu tlaku a vazokonstrikci (stažení cév) není zdravé. U uživatelů pervitinu je vyšší riziko mozkové mrtvice, častěji se vyskytuje srdeční arytmie, problémy s funkcí plic, poškození játer.

Pravidelné užívání pervitinu je spojováno s potížemi v kognitivní oblasti, nejčastěji se mluví o zhoršené schopnosti učit se, problémech s pozorností, pamětí, schopnosti rozhodovat se a nižší kognitivní flexibilitě (uživatel nezmění své chování na základě nových informací).

Některé z těchto funkcí se zlepšují po půlroční abstinenci (například verbální paměť, porozumění pro jiné lidi a vztahy, schopnost plánovat a organizovat činnost vzhledem k určitému cíli).

Mezi obávaná rizika užívání pervitinu patří toxická psychóza s halucinacemi a bludy. Symptomy většinou odezní, ale může se stát, že se rozvinou do psychotického onemocnění, které je nutné léčit. Podívejte se na text o toxické psychóze, kde máme hodně užitečných doporučení pro případ, že nějaké symptomy zažíváte.

Další skupina rizik souvisí s chováním pod vlivem pervitinu: odstranění zábran často ústí ve společensky nepřijatelné, agresivní nebo zákon porušující chování. Pocit neohroženosti vede k úrazům a problémům s policií.

Závislost na pervitinu nevzniká po jednorázovém užití. Zrádné je, že závislost se rozvíjí plíživě. Také typický víkendový způsob užívání pervitinu vyvolává u uživatele mylný dojem, že závislý být nemůže, protože bez problémů abstinuje několik dní a týdnů. Má se za to, že na pervitinu se nerozvíjí fyzická závislost, i když řada uživatelů si stěžuje na vystupňovanou únavu ještě dlouho po vysazení pervitinu. Psychická složka závislosti má podobu extrémně intenzivních chutí na pervitin, skleslosti, špatné nálady, úzkosti.

Pervitin je látka, která je obtížně zvladatelná při rekreačním užívání (uživatel často má tendenci překračovat svoje vlastní limity pro užívání).

Smrtelných případů předávkování pervitinem není moc. Mírné předávkování se může projevit nepravidelnou činností srdce, zmateností, vysokým nebo nízkým krevním tlakem, hypertermii, hyperreflexií (silnější reflexní reakce, většinou se projevují jako křeče a záškuby), svalovou bolestí, agitovaností, zvýšenou frekvencí dýchání, třesem, zadržováním moči. Při závažném předávkování se může vyskytnout adrenergní syndrom (tachykardie, palpitace, pocení, slabost a úzkost), anurie, kadiogenní šok, kolaps oběhového systému, plicní hypertenze, selhání ledvin, serotoninový syndrom, poškození mozku.

Přečtěte si tipy na první pomoc při problémech způsobených pervitinem.

Toxický koktejl

Vyhněte se kombinaci pervitinu a antidepresiv, zejména ze skupiny IMAO, protože zvyšuje riziko serotoninového syndromu.

Některé léky na HIV (zejména ritonavir, ale také cobicistat) zpomalují metabolizaci pervitinu a zvyšují tak jeho účinek. Několik lidí zemřelo v pravděpodobné souvislostí s takovou kombinací.

Kombinace pervitinu a MDMA, kokainu, poppers, Viagry a jiných léků na podporu erekce zatěžuje srdce a může způsobit infarkt myokardu, mrtvici a škodlivé náhlé změny krevního tlaku.

Alkohol prohlubuje dehydrataci, způsobenou pervitinem. Kromě toho, pod vlivem pervitinu člověk necítí opilost, vypije toho mnohem víc a víc si tak poškodí játra. Pokud musíte pít alkohol, když užíváte pervitin, nastavte si limit, kolik alkoholu každou hodinu vypijete.

Tlumivých látek (GHB, opioidy), když jste pod vlivem pervitinu, se do vás "vejde" víc (protože stimulancia zrychlují dýchání). Pokud efekt pervitinu pomine jako první, najednou převáží efekty tlumivých látek a hrozí zástava dechu.

Kombinace pervitinu a psychedelik zesiluje efekt obojího.

Z historie

Pervitin byl poprvé vyroben v roce 1887 v Japonsku. K rozšíření užívání pervitinu došlo v průběhu 2. světové války, kdy němečtí a japonští vojáci užívali pervitin k udržení bdělosti. Vysoké dávky byly podávány japonským pilotům před sebevražednými misemi.

V padesátých letech byl pervitin legálně využíván jako antidepresivum, jako podpora diety či studenty a atlety jako legální stimulancium, které nevyžadovalo lékařský předpis.

Další informace

Podívejte se na pěknou grafiku v angičtině nebo ve španělštině.

Další informace najdete na https://psychonautwiki.org/wiki/Methamphetamine.

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.