Poppers

Poppers

Poppers (amylnitrity) většinou vidíme v lahvičkách (dříve v kapslích) s těkavým bezbarvým nebo žlutým roztokem. Název „poppers“ odkazuje k lupnutí při otevření (rozlomení) kapsle.

Složení poppers se průběžně mění s tím, jak se jednotlivé látky, které obsahují, dostávají na seznam zakázaných látek. Poppers se vdechují z lahvičky nebo z oblečení, smočeného v poppers.

Při pravidelném užívání poppers přestávají účinkovat, po několika dnech abstinence se senzitivita vůči poppers vrací.

Co chceme zažít s poppers

Poppers se většinou užívá kvůli euforii, zesílení sexuální touhy, uvolnění hladkého svalstva bohatého na krev (konečník, vagína), to usnadňuje anální sex.

Poppers se hojně užívají na tanečních party, pro zesílené vnímání hudby a světel.

Co s poppers nechceme zažít

Velmi běžným nežádoucím účinkem jsou bolesti hlavy, ale i malátnost, mdloby, nevolnost až zvracení.

Poppers rozšiřují cévy v konečníku a zvyšuje tak riziko krvácení při sexu.

Poppers sice zvyšují chuť na sex, ale nemají dobrý vliv na erekci.

Co s poppers nechceme zažít

Zvracení, omdlení, narušení zrakového vnímání, paranoia, nepříjemné halucinace.

Prudké snížení krevního tlaku a zvýšení tepové frekvence po užití poppers přináší vážná rizika pro zdraví.

Poppers mohou oslabit imunitu, uživatel tak je zranitelnější vůči infekcím.

Při spolknutí poppers hrozí kromě popálení zažívacího traktu také zástava srdce kvůli odkysličení krve.

Na poppers se rychle rozvíjí tolerance.

Bezpečnější užívání

Přesné dávkování je nemožné, proto je nejlepší nevdechovat dlouho (neprotahovat sekundy) a dělat pauzy po dvou vdechnutích.

Při problémech s krevním tlakem, glaukomu, nebo jakýchkoliv kardiovaskulárních problémech užití poppers není dobrý nápad.

Je fajn, když první užití proběhne v prostředí, kde se cítíte bezpečně.

Zavřete nádobu s poppers po každém užití, při rozlití může popálit kůži.

Nepoužívejte žádné vybavení na inhalaci, zvyšuje to pravděpodobnost udušení.

Poppers je hořlavá látka, neměla by být v blízkosti plamenů a horkých předmětů.

Toxický koktejl

Poppers by se neměly kombinovat s Viagrou, protože obě látky snižují krevní tlak. Je tam pak riziko tachykardie, bolesti hlavy, závrati, nebo vážné hypotenze. Když užijeme léky s delším účinkem (Cialis ebo jiný lék s tadalafilem), vedlejší účinky budou intenzivnější.

Léky na HIV zvyšují účinky léků na podporu erekce a tím ještě zvyšují rizika kombinace těchto látek, proto při užívání léků na HIV (zejména pokud jde o inhibitory proteázy) opravdu nelze míchat poppers a Viagru.

Kombinace se stimulancii (MDMA, pervitin, kokain) zatěžuje kardiovaskulární systém, tím více, čím častěji a čím větší dávky užíváme.

Kombinace s tlumivými látkami jako je alkohol, GHB/GBL, ketamin, dochází k nepředvídatelnému posílení tlumivého efektu. Dochází tak ke snížení krevního tlaku, mdlobám, někdy až ke komatu.

V kombinaci s psychedeliky poppers můžou vést k dezorientaci nebo zmatenosti.

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.