Heterosexuálové

Kde se virus HIV vyskytuje

Virus HIV se vyskytuje v krvi, v sekretech pohlavního ústrojí (sperma, vaginální sekrety) a v dalších tělních tekutinách, včetně mateřského mléka.

Možnosti přenosu infekce HIV

Virus HIV je velmi citlivý k zevním vlivům, ničí ho běžné fyzikální a chemické prostředky, např. teplota nad 60°C, běžné dezinfekční prostředky, např. chlorové preparáty, ale i mýdlo. Při zaschnutí virus HIV záhy hyne. Aby došlo k infekci, musí do organismu člověka proniknout určité množství viru HIV, tzv. infekční dávka.

Jsou známy pouze tři způsoby přenosu infekce HIV:

1. Nechráněným pohlavním stykem

Jde o celosvětově nejčastější cestu přenosu při styku heterosexuálním (dvou jedinců různého pohlaví).Vysoce riziková je kondomem nechráněná soulož do pochvy a konečníku s partnerem, u něhož si nejsme naprosto jisti, že je HIV negativní. Důvodem je, že při tomto styku dochází k drobným krvácivým poraněním jemné sliznice konečníku, který obsahuje buňky velmi citlivé k infekci HIV. Bez rizika není ani nechráněná soulož do úst (orální sex). Riziko je nejvyšší při nechráněném styku do konečníku, jak pro pasivního partnera při styku dvou mužů, tak i pro ženu u heterosexuálních párů. Riziko přenosu infekce HIV z muže na ženu je výrazně vyšší než z infikované ženy na muže, což souvisí s vyšším množstvím viru HIV ve spermatu než poševním sekretu. Dostatečnou ochranu, ne ale stoprocentní, poskytuje pouze kondom (prezervativ). Přerušovaná soulož ani hormonální antikoncepce nepředstavuje vůbec žádnou ochranu před infekcí HIV a jinými sexuálně přenosnými infekcemi. Poševní pesar snižuje riziko HIV jen nepatrně.

Riziko nákazy virem HIV je vyšší při současné jiné sexuálně přenosné infekci, oděrkách a poraněních v oblasti pohlavních orgánů. Proto je vhodné používat při chráněném sexuálním styku zvlhčující prostředky, ale pouze na bázi vodních roztoků, protože lubrikační prostředky na tukové bázi narušují ochranné vlastnosti latexového kondomu. Ani při orálním sexu (dráždění pohlavních orgánů partnera ústy) nelze možnost nákazy virem HIV vyloučit. Riziko se zvyšuje při kontaktu úst s ejakulátem, poševním sekretem a zejména při styku s menstruační krví. Ochranou je použití kondomu u muže nebo alespoň zamezení kontaktu s pohlavními sekrety u obou partnerů.

Sexuální přenos výrazně omezuje léčba infekce HIV, která v případě dlouhodobě potlačené virové nálože a absence jiné pohlavně přenosné infekce snižuje riziko přenosu na nulu.

2. Krevní cestou

a) při injekčním užíváním drog, především při sdílení jehel a stříkaček, ale i roztoku drogy v případě, že některý z uživatelů drog je infikován virem HIV. V dnešní době představuje přenos infekce HIV u injekčních uživatelů drog nejčastější způsob přenosu v některých zemích jižní a východní Evropy.

b) podáním infikované krve nebo přípravků z ní vyrobených. V současné době je ve vyspělých zemích (včetně ČR) tento přenos prakticky vyloučen, protože všichni dárci krve (v ČR od roku 1987) jsou před každým darováním krve kontrolováni, zda jejich krev není infikována virem HIV.

Při drobných poraněních je nebezpečí nákazy virem HIV od infikovaného člověka nepravděpodobné, protože k infekci je třeba určité množství viru (tzv. infekční dávka).

3. Přenosem z infikované matky na dítě

enos infekce na dítě z matky infikované virem HIV je možný, ale dnešní medicína je schopna snížit riziko nákazy jak pro dítě, tak i nebezpečí zdravotní zátěže pro matku. Těhotná žena infikovaná virem HIV může nákazu přenést i na své dítě jak během těhotenství, porodu tak i kojením. Při následování lékařských doporučení se pravděpodobnost přenosu z matky na dítě snižuje pod 1 %.Těhotné ženy se povinně vyšetřují na HIV protilátky jako součást vyšetření v průběhu těhotenství. Dle současně platné legislativy lze provést test na HIV u gravidní ženy i bez souhlasu, a to s ohledem na zájem nenarozeného dítěte (viz. zákon 258/2000 Sb., § 71). HIV pozitivním matkám se v rozvinutých zemích nedoporučuje kojení.

Rizikové situace

Jako rizikové situace se označují:

  • Nechráněný pohlavní styk, tj. bez použití prezervativu (kondomu) s partnerem, o jehož zdravotním stavu nejsou bezpečné informace, ani o jeho předchozím sexuálním chování. Důvěra je hezká věc, ale prezervativ je bezpečnější!
  • Časté střídání sexuálních partnerů. Každý neznámý sexuální partner představuje riziko. Jedinou ochranou je prezervativ, nikdy by neměl být používaný opakovaně, neměl by být poškozený teplem, světlem či vlhkem, ani lubrikanty s olejem či jinými tuky; ke zvlhčení by měly být užívány jen speciální lubrikační prostředky. Riziko setkání s partnerem nakaženým virem HIV stoupá s rostoucím počtem sexuálních partnerů.
  • Sexuální praktiky, které mohou vést k narušení sliznice a krvácení. Nejrizikovější z hlediska přenosu viru HIV je nechráněná soulož do konečníku (pro muže i pro ženu). Ochranou je prezervativ.
  • Injekční užívání drog. Opakované používání injekční jehly a stříkačky, ale zejména její sdílení s dalším injekčním uživatelem drog představuje nebezpečí nákazy HIV možností kontaktu s krví nakaženého člověka.
Existují možnost bezplatné výměny stříkaček a jehel. Použité stříkačky a jehly by měly být odkládány do pevných nádob s uzavíratelným víkem, nikdy by neměly být odhazovány na místa, kde by mohlo dojít k poranění dalších osob.

Bisexuální muži nepředstavují větší riziko infekce

Z analýzy předchozích výzkumů vyplývá, že bisexuální muži nejsou častěji infikováni HIV než heterosexuální muži. Výsledky vyvracejí obecný předpoklad, že bisexuální muži mohou častěji než heterosexuální muži nakazit své partnerky virem HIV, komentovali zveřejněná zjištění výzkumníci z University v Pittsburghu.

Výzkumníci analyzovali více než tři tisíce vědeckých zpráv a zjistili, že u bisexuálních mužů bylo jen 40 procent výskytů HIV ve srovnáni s homosexuály. Důvodem může být, že u bisexuálních mužů je méně pravděpodobné, že mají nechráněný pasivní anální sex. Ten je právě nejvyšším rizikovým faktorem pro přenos HIV mezi MSM (muži, kteří mají sex s muži) v USA.

Analýza také ukázala, že asi 122.000 z 1,2 milionu bisexuálních mužů v USA je HIV pozitivních. Tento podíl je podobný jako je odhadovaný podíl infekce HIV u heterosexuálních mužů a nitrožilních uživatelů drog, alespoň podle autorů studie.

„Riziko infekce HIV, které bisexuální muži představují pro jejich partnerky je pravděpodobně nadsazené. Nicméně to neznamená, že preventivní kampaně zaměřené na bisexuální muže a jejich mužské a ženské partnerů nejsou potřeba,“ komentoval studii Mackey Friedman z University v Pittsburghu, který výzkum vedl.

Zdroj: University of Pittsburgh, tisková zpráva, 06.11.2013.

7. 10. 2020 OQYZ

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.