Besedy pro školy a další aktivity

Besedy o HIV/AIDS a sexuálním zdraví

Besedy s lektory pořádáme již od roku 1999. Jsme přesvědčeni, že včasnou prevencí u mládeže, která vstupuje do svého sexuálního života, můžeme zabránit růstu epidemie HIV a ovlivnit mladé posluchače tak, že budou myslet na své zdraví a převezmou za něj odpovědnost.

Beseda zaměřená na HIV/AIDS asexuální zdraví se může uskutečnit ve Vaší škole, nebo můžete navštívit náš Dům světla v Praze, kde Vás uvítáme v moderním přednáškovém sále. Beseda je určena pro mládež a širokou veřejnost od 14 let věku.

Obrázek č. 31

Obsah besedy tvoří 4 tematické bloky:

  • Historie a současnost stavu pandemie HIV/AIDS. Seznámení se základními odbornými pojmy.
  • Rizika přenosu a šíření HIV infekce, zvlášť mezi mladými lidmi. Důkladné vysvětlení možností ochrany před virem HIV a ostatními sexuálně přenosnými infekcemi.
  • Nové medicínské přístupy a moderní léčba HIV/AIDS, testování, PrEP, PEP.
  • Jak vnímáme HIV pozitivní osoby, jak tito lidé vnímají sebe a jaký je jejich život s HIV? Hledání postojů a objevování rovnováhy v součinnosti se vzděláváním a výchovou žáků k občanské společnosti.

Diskuse a otázky směřující na lektora očekávány:)

Ceník besedy:

Z důvodů výpadku grantu MZ ČR pro rok 2022 k financování prezenční preventivní aktivity, přistoupila ČSAP, z.s. k úpravě ceníku a pravidel poskytování služby - Beseda o problematice viru HIV pro besedy ve všech regionech ČR.

Po rozkliknutí odkazu (viz úvod) objednat besedu s lektorem, zvolte v objednávce typ besedy:

a) Online Besedy o HIV/AIDS a sexuálním zdraví

Školy v celé ČR mají tyto besedy zcela zdarma.

b) Prezenční Besedy o HIV/AIDS a sexuálním zdraví- školy se sídlem v Praze

Školy sídlící na území Hl. města Prahy(Spolufinancuje Magistrát Hl. města Prahy) mají besedy zdarma, ať už přijede lektor do Vaší školy nebo nás poctíte svojí návštěvou v našem přednáškovém sále Domu Světla na Florenci.

c) Prezenční Besedy o HIV/AIDS a sexuálním zdraví - školy se sídlem v ostatních částech ČR

Všechny školy sídlící mimo území Hl. města Prahy mají také besedy zdarma a k tomu hradí náklady na dopravu a čas strávený lektorem na cestě.

Kalkulaci provede vždy po telefonické domluvě lektor a odpovědná osoba zastupující danou školu.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi žáky.

Besedu lze snadno a rychle objednat na stránce www.cervenastuzka.cz/besedy/

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.