U rovná se U, Nezjistitelný rovná se neinfekční

Koncept U=U má potenciál změnit stigmatizaci: Nezjistitelný = Neinfekční aneb vrchol léčby jako prevence (TasP)

Už jste se setkali s celosvětovou kampaní U=U (Undetectable = Untransmittable), česky N=N (Nezjistitelný = Neinfekční)? Pokud ne, jste na správné adrese. V tomto článku vám blíže vysvětlíme, co to znamená a jakými studiemi je tento pokrok na poli HIV podepřen.

Kontakt s HIV pozitivní osobou vyvolává často zbytečné obavy z nákazy. Na úrovni běžného společenského kontaktu se nemusíme naprosto ničeho obávat. Jak je tomu však nad rámec pracovního kontaktu v intimních chvílích? Současný pokrok v medicíně vedl k tomu, že člověk, který žije s HIV pro své partnery nepředstavuje hrozbu, pokud dosáhl nedetekovatelné virové nálože – tedy že je neinfekční při nezjistitelné virové náloži (N=N, U=U).

Vše se týká virové nálože

Připomeňme si, že virová nálož udává množství HIV v 1 ml krve, tedy odráží počet HIV kopií kolujících v krvi. Nedetekovatelná též nezjistitelná virová nálož je taková úroveň virové nálože, která je pod schopností detekce přístrojů (tj. pod 50 kopií v 1 ml krve). Čím nižší virová nálož, tím nižší riziko nákazy HIV a v případě nezjistitelné virové nálože znamená žádné riziko u přenosu pohlavní cestou.

V praxi to znamená, že pokud je osoba žijící s HIV na opakovaně doložitelné nedetekovatelné virové náloži a užívá antiretrovirotika, jak má, po dobu alespoň 6 měsíců, nepředstavuje pro své sexuální partnery žádné riziko, ani v případě nechráněného pohlavního styku bez kondomu a PrEP (pre-expoziční profylaxe). Neměli bychom však zapomínat na to, že existují i jiné pohlavně přenosné infekce, které mohou znepříjemnit život.

Od roku 2008 přibylo mnoho dalších důkazů svědčících o neinfekčnosti HIV pozitivních. Diskuzi k tématu z posledních let, kde jde o něco víc než slovíčka (je přenos velmi nízký vs. žádný, nulový?), shrnuje výstižně článek Michala Pitoňáka na https://www.queergeography.cz/nedetekovatelni-virus-hiv-sexualni-cestou-neprenaseji/.

Švýcarská studie

První významný důkaz o neinfekčnosti HIV pozitivních přinesla tzv. švýcarská studie vedená profesorem Pietro Vernazzou, který v roce 2018 navštívil 5. sympozium ke Světovému dni AIDS v Plzni. Studie vznikla v reakci na kriminalizační švýcarskou politiku.

Profesor Vernazzo již v roce 2008 publikoval se svými spoluautory průlomovou studii, jejímž závěrem bylo, že HIV nemůže být přenášeno sexuální cestou, pokud osoba žijící s HIV užívá pravidelně antiretrovirovou léčbu předepsanou lékařem, má nedetekovatelnou virovou nálož po 6 měsíců a netrpí žádnou další pohlavně přenosnou chorobou. Více o studii na odkazu https://i-base.info/qa/wp-content/uploads/2008/02/Swiss-Commission-statement_May-2008_translation-EN.pdf.

První randomizovaná studie

Další důležitou studií, tentokrát randomizovanou, kde byli účastníci rozděleni náhodně do dvou skupin, se stala studie HPTN (HIV Prevention Treatment Network) 052 z roku 2011 vedená americkým výzkumníkem Myronem Cohenem. Zahrnovala více než 1700 zejména heterosexuálních párů rozdílného HIV statusu. Byly rozděleny do skupiny s okamžitým zahájením léčby antiretrovirotiky (ART) a do skupiny, kde se léčba zahájila po poklesu CD4 buněk pod 350 buněk v jednom mm3.

Celkem došlo k 39 přenosům, přičemž 28 z nich bylo spojeno s HIV pozitivním partnerem. 27 přenosů nastalo ve skupině s pozdním zahájením léčby a 1 případ ve skupině s včasným zahájením – ten se vyskytl během prvních týdnů užívání ART, kdy ještě nebylo dosaženo nedetekovatelné virové nálože. Na základě studie byla umožněna léčba ART v časných fázích lidem s HIV, aby ochránila jejich partnery. Detaily studie najdete na https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1105243.

Studie PARTNER

V roce 2009 byla zahájena studie PARTNER pod vedením Jense Lundgrena. Zahrnovala páry s odlišným HIV statusem, přičemž přibližně jednu třetinu z téměř 900 párů tvořily páry gayů. Předčasná analýza publikovaná v roce 2014 ukázala, že nedošlo k žádnému přenosu HIV, když bylo dosaženo nedetekovatelné virové nálože, ani po více než 44 000 stycích, kdy nebyl použit kondom.

Závěrečné výsledky byly publikované v roce 2016 a uváděly nulový přenos po 58 000 stycích bez kondomu. Navíc nebyl pozorován přenos ani v případě sexuálně přenosné infekce, která se vyskytla u 91 párů. Detaily vizte na https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2533066.

Navazující studie PARTNER 2 potom sbírala data se zaměřením na páry gayů. Ani po 77 000 stycích s partnery s nezjistitelnou virovou náloží nedošlo k přenosu HIV. Podrobnosti najdete na https://chip.dk/Portals/0/files/Conferences/IAS%202018/PARTNER2%20presentation.pdf?ver=2018-07-26-132652-547×tamp=1532604420770.

Na závěr zmiňme ještě studii prezentovanou roku 2017 Opposites Attract, kde bylo zahrnuto 358 gay párů z Austrálie, Thajska a Brazílie. Po 17 000 stycích bez použití kondomu nedošlo k žádnému přenosu HIV. Více na https://programme.ias2017.org/Abstract/Abstract/5469.

Léčba jako prevence (TasP)

U=U je součástí širšího konceptu léčby jako prevenci (TasP – treatment as prevention), kdy se užívání antiretrovirových léků stává dalším ze způsobů prevence jak zabránit přenosu HIV. Nejen proto je tak žádoucí, aby byli všichni lidé s HIV efektivně léčeni.

Připraveno na základě podkladů z https://i-base.info/htb/32308.

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.