Alkohol

Alkohol patří mezi tlumivé látky, ale v malém množství stimuluje. Je užíván kvůli stavu (odpovídá lehké podnapilosti), kdy intoxikovaný je excitovaný, hovorný, stoupá mu sebedůvěra (sám sobě připadá duchaplný, starosti „blednou“) a díky uvolnění vnitřního napětí snadněji překonává společenské zábrany (snadněji se seznámí). Pokud jde o sexuální chování, alkohol rozpouští zábrany, uživatel se může cítit sebejistě, sexuálně asertivně, mít chuť na experimenty. Alkohol má špatný vliv na erekci a schopnost ejakulace. V podnapilém stavu lidé více riskují, to zvyšuje riziko nákazy HIV, HCV a jinými infekčními onemocněními. Nežádoucí účinky alkoholu: už v malém množství jsou patrné účinky alkoholu na soustředění, rychlost reakcí, koordinaci pohybů, úsudek, rozhodování. Typický je alkoholový zápach z úst a zarudnutí v obličeji. Při středně těžké podnapilosti může dojít k projevům agresivity, typická je ataxie (nesouměrnost pohybů a jejich špatná koordinace), vrávorání a pády. Při těžké podnapilosti je řeč setřelá, dysartrická, intoxikovaný jedinec se v tomto stavu nezřídka pomočí a pokálí. Na tento stav už bývá amnézie. Při zvracení vzniká nebezpečí vdechnutí zvratků. Při dlouhodobém užívání se setkáváme s přetrvávající vztahovačností, poruchami paměti, intenzivními úzkostmi a depresí.

Slovo „kocovina“ označuje vedlejší účinky konzumace alkoholu, které se projevují bolestí hlavy, pocitem žízně, citlivostí na světlo i hluk, nevolností a celkovým oslabením organismu. Alkoholová kocovina je způsobena především dehydratací organismu, která se projeví až po odeznění tlumivých účinků alkoholu. Jedinou skutečně spolehlivou metodou, jak tomuto stavu předcházet, je omezit množství užívaného alkoholu.

S dlouhodobým užíváním alkoholu souvisí více než 200 onemocnění, je riziko onemocnění jater, rakovina hrtanu, úst, jater, demence, poškození mozku. Na alkoholu se může rozvinout psychická a fyzická závislost, delirium tremens je nejtěžší odvykací stav po alkoholu, který může člověka ohrožovat na životě. Alkohol může zesílit, prodloužit nebo naopak oslabit účinky mnoha léků. Velmi nebezpečné může být i malé množství alkoholu v kombinaci s dalšími tlumivými látkami (GHB/GBL, ketamin). Smrtelné případy předávkování „G“ často zahrnují alkohol. Alkohol zhoršuje imunitu, proto v případě HIV pozitivity bude těžší zvládat záněty, je možné, že uživatel také zažije více vedlejších efektů léků na HIV.

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST
obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.