Alkohol

Alkohol

Jak funguje

Alkohol patří mezi tlumivé látky, ale v malém množství stimuluje.

Metabolizuje se v játrech, proto se vyplatí myslet na to, jaké jiné látky metabolizované v játrech také užívám.

Co od alkoholu chceme

Alkohol je užíván kvůli stavu lehké podnapilosti, kdy intoxikovaný je excitovaný, hovorný, stoupá mu sebedůvěra, sám sobě připadá vtipný. Díky uvolnění vnitřního napětí snadněji překonává společenské zábrany, to znamená, že se například snadněji seznamuje. Alkohol může zlepšit náladu a podpořit relaxaci.

Sex a alkohol

Pokud jde o sexuální chování, alkohol rozpouští zábrany, uživatel se může cítit sebejistě, sexuálně asertivně, mít chuť na experimenty.

Alkohol má ale obecně špatný vliv na erekci a schopnost ejakulace.

V podnapilém stavu lidé více riskují, to zvyšuje riziko nákazy HIV, HCV a jinými infekčními onemocněními.

Někdy člověk ztratí kontrolu nad děním a další den si nepamatuje, jak to vlastně bylo se sexem.

Čemu bychom se při užívání alkoholu rádi vyhnuli

Už v malém množství jsou patrné účinky alkoholu na soustředění, rychlost reakcí, koordinaci pohybů, úsudek, rozhodování. Typický je alkoholový zápach z úst a zarudnutí v obličeji.

Emoce jsou nestabilní, někdy alkohol zintenzivní velmi nepříjemné prožitky.

Při středně těžké podnapilosti může dojít k projevům agresivity, typická je ataxie (nesouměrnost pohybů a jejich špatná koordinace), vrávorání a pády.

Při těžké podnapilosti je řeč setřelá, dysartrická, intoxikovaný jedinec se v tomto stavu nezřídka pomočí a pokálí. Na tento stav už bývá amnézie. Při zvracení vzniká nebezpečí vdechnutí zvratků.

Kocovina

Slovo „kocovina“ označuje vedlejší účinky konzumace alkoholu, které se projevují bolestí hlavy, pocitem žízně, citlivostí na světlo i hluk, nevolností a celkovým oslabením organismu. Alkoholová kocovina je způsobena především dehydratací organismu, která se projeví až po odeznění tlumivých účinků alkoholu.

Intenzita kocoviny záleží na množství vypitého alkoholu, míře dehydratace, rozsahu spánkové deprivace a také na tom, jestli jsme míchali alkohol s jinými látkami, například s tabákem.

K alkoholu se tak vyplatí pít hodně vody, ale jedinou skutečně spolehlivou metodou, jak tomuto stavu předcházet, je omezit množství užívaného alkoholu.

Dlouhodobý vztah

S dlouhodobým užíváním alkoholu souvisí více než 200 onemocnění, například onemocnění jater, rakovina hrtanu, úst, demence, poškození mozku.

Setkáváme se s přetrvávající vztahovačností, poruchami paměti, intenzivními úzkostmi a depresí.

Na alkoholu se může rozvinout psychická a fyzická závislost.

Delirium tremens je těžký odvykací stav, který může člověka ohrožovat na životě.

Alkohol zhoršuje imunitu, proto v případě HIV pozitivity bude těžší zvládat záněty.

Bezpečnější užívání

Pijte pomalu, dejte svému tělo čas na zpracování alkoholu.

V těhotenství a při kojení je lepší se alkoholu vyhnout úplně.

Vyplatí se jíst nejenom před užitím alkoholu, ale i během pití.

Alkoholické drinky prostřídejte s nealkoholickými, nejlépe s vodou.

Pozor na sociální nátlak! Vyhýbejte se alkoholovým hrám a soutěžím.

Toxický koktejl

Alkohol může zesílit, prodloužit nebo naopak oslabit účinky mnoha léků. Proto je možné, že se vyskytne více vedlejších efektů léků na HIV.

Velmi nebezpečné může být i malé množství alkoholu v kombinaci s dalšími tlumivými látkami, jako je GHB/GBL nebo třeba benzodiazepiny. Efekt kombinace dvou tlumivých látek není moc předvídatelný, není možné počítat s tím, že se sečtou (někdy se třeba znásobí). Smrtelné případy předávkování „G“ často zahrnují užití alkoholu. I kombinace s benzodiazepiny může být fatální, vede ke zpomalení až k úplnému zastavení dechu.

Alkohol je diuretikum, při kombinaci se stimulačními látkami jako pervitin nebo MDMA v prostředí, kde je horko (klub, sauna), tělo je ještě dehydrovanější. To zhoršuje kocovinu. Při této kombinace je vyšší riziko infarktu myokardu. Efekty obou látek se vzájemně maskují, proto jich člověk užije výrazně víc než běžně.

Alkohol v kombinaci s kokainem vytváří toxický metabolit cocaethylene.

Pozor na jaterní toxicitu při užívání anabolických steroidů.

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.