GHB

GBL (gamabutyrolacton) a GHB (gamahydroxybutyrát), známé také jako tekutá extáze (i když s MDMA nemá vůbec nic společného), Gina, G jsou tlumivě působící látky (tzv. downers), jejich sedativní a euforizující účinek se podobá účinku alkoholu. Ve vyšších dávkách působí jako anestetikum. GHB vypadá jako bezbarvá tekutina jemně slané chuti, nejčastěji se přidává do nápojů. GBL je čirá tekutina se specificky chemickou vůní a chutí. GBL se v těle mění na GHB, proto účinky GBL jsou špatně předvídatelné (silnější než GHB). Obě látky se vyskytují v různých koncentracích, odhadnout správné dávkování je velmi obtížné. V 80. letech byla látka využívána kulturisty, protože má schopnost odbourávat tuky a podporovat nárůst svalové hmoty. V medicíně se od GHB/GBL upustilo kvůli vedlejším účinkům a nevýraznému anestetickému efektu. V současné době se GHB/GBL v zahraničí legálně používá jako průmyslové rozpouštědlo (v této podobě se také dostává do Česka).

Dávkování: „G“ má úzké terapeutické okno (rozdíl mezi účinnou a ohrožující dávkou), množství účinné látky v roztoku je velmi variabilní, proto je prakticky nemožné určit správnou dávku. Mezi vydařeným večírkem a nocí na jednotce intenzivní péče může být úplně minimální rozdíl v dávce (menší než jeden mililitr). Obvyklá dávka „G“ je 0,5 až 1,5 mililitru. Předávkování většinou nastupuje náhle, bez varovných signálů. Zatímco u alkoholu dokážeme trochu předpovědět svou reakci, víme například, že po dvou pivech pravděpodobně nebudeme muset akutně opustit večírek, zvracet ani jinak trpět, u „G“ je odpověď organizmu nelineární a v podstatě nepředvídatelná, to znamená, že po první dávce nemusíte cítit nic, po druhé můžete jít k zemi. Důležité je dodržovat rozestupy mezi dávkami (alespoň dvě hodiny). Typickou chybou je vzít si další dávku, protože ta první (ještě) neúčinkuje. Je třeba myslet na to, že GHB/GBL tlumí činnost centrální nervové soustavy, proto kombinace s jinými tlumivými látkami, například s alkoholem, ketaminem, benzodiazepiny, ale i antihistaminiky (léky na alergii) může být nebezpečná. Také v kombinaci s léky na HIV je GHB/GBL účinnější.

Chtěné účinky: GHB/GBL se hodně užívá při sexu, protože podporuje vzrušení (ale může oddalovat orgazmus), často v kombinaci s pervitinem (případně mefedronem a jinými syntetickými katinony). Uživatel se cítí zklidněný, jeho tělo je uvolněné, ale zároveň je vzrušený, veselý, uvolní se zábrany, prohlubuje se vnímání (hudby, tance, ale i doteků). Účinek nastupuje během 20 minut, trvá asi jednu hodinu (ale i několik hodin).

Nežádoucí účinky: Zvracení, zmatenost, ospalost, neschopnost srozumitelného vyjadřování, závratě. Díky prolomení zábran spíše dojde k nechráněnému sexu, a to zvyšuje pravděpodobnost onemocnění jako je HIV, HCV, syfilis a další. Často dochází k výpadkům paměti (uživatel si nepamatuje, co se s ním dělo během intoxikace).

Rizika: Předávkování GHB/GBL jsou běžná, pravidelní uživatelé je zažívají opakovaně. Předávkovat se „G“ je možné velmi snadno například užitím další dávky příliš brzy po předchozí dávce (do dvou hodin), kombinací „G“ a alkoholu, nepřesně odměřenou dávkou (jedná se o velmi účinnou látku, která by se měla odměřovat injekční stříkačkou, nikdy ne odhadem), užitím silnější látky než obvykle (na tekutině se nedá nijak poznat koncentrace účinné látky v ní). GHB/GBL by neměli užívat lidé, kteří mají potíže s krevním tlakem (ať už nízký nebo vysoký), epilepsii, potíže se srdcem nebo s dýcháním. Při předávkování nastává tzv. „G-nap“, není to ale spánek, ale různě hluboké bezvědomí, které se může prohlubovat ke komatu a skončit úmrtím. Zdá se, že uživatelé, kteří mají zkušenost s předávkováním „G“, mají horší dlouhodobou paměť (při stejné úrovni dosaženého vzdělání) ve srovnání s uživateli, kteří nemají zkušenost s předávkováním (Raposo e al., 2018). Autoři upozorňují na to, že stavy bezvědomí až komatu při předávkování bývají hluboké a na rozdíl od celkové anestezie člověk při tom nemá k dispozici kyslíkovou masku, pravděpodobně pak dochází k hypoxii mozku.

Dalším rizikem vedle předávkování „G“ je nechtěný sex až znásilnění. Zmatenost, malátnost, neschopnost verbalizovat vedou k tomu, že uživatel není schopen poskytnout souhlas ani nesouhlas se sexem. Uživatelé předávkovaní „G“ se často stanou součástí cizích a nechtěných sexuálních scénářů. Mnoha uživatelům se stalo, že byli znásilnění, zatímco byli v bezvědomí po předávkování „G“.

Na „G“ se rozvíjí psychická a při pravidelném užívání i fyzická závislost.Odvykací příznaky mohou být nebezpečné a vyžadují lékařský dohled. Nedoporučuje se užívat „G“ déle než dva po sobě jdoucí dny.

Bezpečnější užívání „G“: „GHB/GBL je nebezpečná látka. Důležité je snažit se o správné dávkování, hlídat nejenom sebe, ale i ostatní. „G“ se nemá míchat s alkoholem, protože to zvyšuje riziko předávkování. Přesně odměřovat dávku, na začátku vždy je lepší méně než více. „G-nap“ je pravděpodobnější v situaci spánkové deprivace, proto je zdravé nejen prodloužit intervaly mezi užitím „G“, ale i dopřát si spánek v průběhu několikadenní jízdy. Dávku je lepší odměřovat menší injekční stříkačkou (při objemu stříkačky jeden mililitr je těžší udělat chybu než při objemu 10 mililitrů, tím spíše, že „G“ rozpouští značky na stříkačce). Rozostřený zrak, nedostatečné osvětlení, intoxikace zvyšují pravděpodobnost chyby, proto lze požádat přátelé, aby pomohli hlídat odměřování dávky. Vyplácí se nastavit si na telefonu časovač, který upozorní, kdy je bezpečné dát si další dávku. Jednoduché, účinné a praxí ověřené je vytvořit a dát na viditelné místo tabulku, kde se zaznamená, kdo, kdy a jakou dávku užil. Užití neředěné „G“ může způsobit poškození úst, zubů, hrtanu a žaludku. Není dobrý nápad přidávat někomu „G“ do pití tajně – může tak dojít k předávkování, pokud ten člověk si dá další „G“ záměrně. Uchovávat čistou „G“ je lepší v nádobě, u které není pravděpodobné, že se z ní někdo omylem napije (když se někdo náhodně napije čisté „G“, aniž by věděl, co pije, předávkuje se).

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST
obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.