Prevence a ochrana u injekčních uživatelů drog

Kromě jiných rizik, kterými se zabývají jiné specializované weby, hrozí injekčním uživatelům drog při aplikaci drogy přenos různých infekčních chorob. K těm nejzávažnějším patří kromě žloutenky typu B a zejména pak C také infekce HIV. Použije-li injekční uživatel drog cizí stříkačku nebo jehlu, kde je zbytek nezaschlé virem HIV infikované krve, kterou si spolu s drogou aplikuje do svého krevního oběhu, může si být téměř jistý, že se HIV infikoval. Aby při aplikaci drogy do žíly k přenosu HIV nedocházelo, je nutné dodržovat určitá pravidla:

 • nikdy si od nikoho nepůjčujte injekční stříkačku ani jehlu (ani od známého kamaráda nebo od člověka, který tvrdí, že je v pohodě)
 • pokaždé použijte novou injekční stříkačku a jehlu na jedno použití
 • nemáte-li po ruce novou stříkačku a jehlu na jedno použití, vydezinfikujte si tu, kterou máte, jedním z následujících způsobů:
  • injekční stříkačku a jehlu opláchněte a na čtvrt hodiny ponořte do alkoholu a pak znovu opláchněte
  • injekční stříkačku a jehlu vyvařte ve vroucí vodě po dobu alespoň deset minut
  • do injekční stříkačky a jehly dvakrát vtáhněte chloran sodný (nebo jeho roztok) a pak vypláchněte čistou vodou
  • snažte se na tato pravidla myslet ještě ve chvíli, kdy máte "čistou" hlavu a vše si před aplikací drogy předem připravit
 • používejte svou čistou lžíci a ostatní "nádobíčko"

Nezapomínejte pravidelně chodit na testy na infekci HIV. Čím dříve se na případnou HIV pozitivitu přijde, tím větší šance je na úspěšnou léčbu.

Pravidlo nesdílet s nikým injekční stříkačku a jehlu platí nejen pro drogově závislé, ale také například pro sportovce, kteří si jehlou aplikují steroidy apod.

Určitá pravidla je třeba dodržovat také při tetování, piercingu, aplikování akupunkturních jehel, manikúře a podobných činnostech. Z praxe není znám případ, že by při těchto činnostech došlo k přenosu HIV infekce. Nicméně, vidíte-li tatéra, jenž při tetování nepoužívá rukavice, nebo chybí-li zařízení na sterilizaci nástrojů v tetovacím nebo piercingovém studiu, jděte raději tam, kde zásady hygieny dodržují.

Obrázek č. 13

Obrázek: Terénní program. Občanské sdružení SANANIM poskytuje tzv."VIP" (Výměnný injekční program).

Bližší informace o výměně stříkaček a distribuci ostatních materiálů získáte na stránkách SANANIM - terénní program.

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.