Prevence a ochrana u injekčních uživatelů drog

Kromě jiných rizik, kterými se zabývají jiné specializované weby, hrozí injekčním uživatelům drog při aplikaci drogy přenos různých infekčních chorob. K těm nejzávažnějším patří kromě žloutenky typu B a zejména pak C také HIV infekce. Použije-li narkoman cizí stříkačku nebo jehlu, kde je zbytek nezaschlé virem HIV infikované krve, kterou si spolu s drogou aplikuje do svého krevního oběhu, může si být téměř jistý, že se HIV infikoval. Aby při aplikaci drogy do žíly k přenosu HIV nedocházelo, je nutné dodržovat určitá pravidla:

 • nikdy si od nikoho nepůjčujte injekční stříkačku ani jehlu (ani od známého kamaráda nebo od člověka, který tvrdí, že je v pohodě)
 • pokaždé použijte novou injekční stříkačku a jehlu na jedno použití
 • nemáte-li po ruce novou stříkačku a jehlu na jedno použití vydezinfikujte si tu, kterou máte jedním z následujících způsobů:
  • injekční stříkačku a jehlu opláchněte a na čtvrt hodiny ponořte do alkoholu a pak znovu opláchněte
  • inječní stříkačku a jehlu vyvařte ve vroucí vodě po dobu alespoň deset minut
  • do injekční stříkačky a jehly dvakrát vtáhněte chloran sodný (nebo jeho roztok) a pak vypláchněte čistou vodou
  • snažte se na tato pravidla myslet ještě ve chvíli, kdy máte "čistou" hlavu a vše si před aplikací drogy předem připravit
 • používejte svou čistou lžíci a ostatní "nádobíčko"

Nezapomínejte pravidelně chodit na testy na HIV infekci. Čím dříve se na případnou HIV pozitivitu přijde, tím větší šance je na úspěšnou léčbu.

Pravidlo nesdílet s nikým injekční stříkačku a jehlu platí nejen pro drogově závislé, ale také například pro sportovce, kteří si jehlou aplikují steroidy apod.

Určitá pravidla je třeba dodržovat také při tetování, piercingu, aplikování akupunkturních jehel, manikúře a podobných činnostech. Z praxe není znám případ, že by při těchto činnostech došlo k přenosu HIV infekce. Nicméně, vidíte-li tatéra, jenž při tetování nepoužívá rukavice, nebo chybí-li zařízení na sterilizaci nástrojů v tetovacím nebo piercingovém studiu, jděte raději tam, kde zásady hygieny dodržují.

Obrázek č. 13

Obrázek: Terénní program. Občanské sdružení SANANIM poskytuje tzv."VIP" (Výměnný injekční program).

Bližší informace o výměně stříkaček a distribuci ostatních materiálů získáte na stránkách SANANIM - terénní program.

Obrázek č. 138
obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.