Injekční uživatelé drog

Můžu se infikovat HIV při nitrožilním (injekčním) užívání drog?

Pouze používáte-li jehly nebo injekční stříkačky po jiné osobě (tzv. sdílení jehel a injekčních stříkaček), kdy se vystavujete riziku, že si vstříknete cizí krev do svého krevního oběhu. Je-li tato krev infikovaná HIV, máte jistotu, že došlo k přenosu viru. Proto se narkomanům v různých zařízení vyměňují staré jehly za nové. Toto opatření snižuje riziko přenosu HIV, a v zemích, kde tuto službu neposkytují, je výskyt HIV u narkomanů mnohem vyšší než v ČR.

Riziko přenosu HIV tímto způsobem se týká i jedinců, kteří injekčně užívají steroidy.

Pouze 3 % britských gayů a bisexuálů bylo infikováno virem při nitrožilním užívání drog.

Vyjádření odborníka ke kauze "nastražené jehly na sedadlech prostředků MHD"

Byl jsem požádán o vyjádření k "problému" jehel, které mají zapichovat nakažení injekční uživatelé drog do sedadel městské hromadné dopravy, laviček a podobných míst, aby tak dále šířili krevně přenosná onemocnění.

Na poplašný vymyšlený řetězový mail (který se v internetovém žargonu nazývá "hoax") s podobným obsahem - jen jehly byly zapíchnuty v sedadlech francouzských kin a nikoliv pražských tramvají - jsem reagoval již před dvěma lety. Koloval po České republice v několika verzích.

Asi tři měsíce po prvním oběhu tohoto mailu českým internetem (od té doby se objevil ještě nejméně třikrát) vykonstruovala televize Nova "causu," podle níž mělo k něčemu podobnému docházet i u nás. Se vší zodpovědností prohlašuji, že šlo o čiročirou lež. Vznikla v předloňské okurkové sezóně jako pokus o aktualizaci zmíněného "francouzského" mailu. jeho "věrohodnost" byla v mailové podobě podpořena neexistujícím pařížským Střediskem pro kontrolu chorob a ve druhé verzi taktéž virtuální dr. Bendovou. Televize Nova použila svých obvyklých prostředků - zahuhlaného hlasu kohosi v uniformě strážníka Městské policie, snímaného kamerou zezadu (městští strážníci na Nově totiž pracují zásadně v anonymitě . Na mé tehdejší maily s dotazy na původ té zprávy zpravodajství TV Nova nereagovalo.

Mou dva roky starou mailovou odpověď na spam již bohužel spláchl čas, takže se ji pokusím shrnout ve třech bodech:

- je technicky téměř vyloučeno zapíchnout do lavičky nebo sedadla městské hromadné dopravy jehlu tak, aby čněla hrotem vzhůru; injekční jehly jsou z neohýbavé oceli a při podobné manipulaci by se zlomily; většina injekčních aplikací drogy je prováděna tzv. inzulinkami (set pevně spojené stříkačky a jehly na jedno použití); i tady je představa o zapíchnutí hrotem vzhůru čirou fantazií
- podobný případ v České republice ani nikde jinde na světě nebyl prokázán a všechny podobné zvěsti pocházejí právě z výše zmíněného mailu
- přestože se v České republice každoročně několi lidí zraní o jehly, pohozené na veřejných prostranstvích typu parku (a v některých případech dokonce na dětských pískovíštích), nedošlo v takových případech podle mých informací dosud ani jednou k nákaze HIV ani hepatitidou B ani hepatitidou C; to je pochopitelné i s ohledem na stabilitu resp. labilitu virů, které tyto nemoci přenášejí a jsou extrémně citlivé na vyschnutí.
K přenosu typicky dochází mezi uživateli drog navzájem sdílením jehel (aplikace toutéž jehlou bezprostředně po předchozí aplikaci jinou osobou) nebo parafernálií. Navíc - pohozená jehla může pocházet také od diabetika. Sběr použitého injekčního náčiní od těchto pacientů není uspokojivě vyřešen.

Právě volně odhozené použité inzulinky příp. jehly ale představují potenciální nebezpečí pro veřejnost a právě na mnohostranné předcházení tomuto reálnému, typicky velkoměstskému jevu bychom se měli soustředit.

MUDr. Tomáš Zábranský PhD.
Narodni monitorovaci stredisko pro drogy a drogove zavislosti
Czech National Focal Point for Drugs and Drug Addiction

Poznámka: autor komentáře se také podílel na přípravě cyklu filmových dokumentů o závislosti Když musíš, tak musíš?

Obrázek č. 23

Obrázek č. 138
obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.