Injekční uživatelé drog

Můžu se infikovat HIV při nitrožilním (injekčním) užívání drog?

Pouze používáte-li jehly nebo injekční stříkačky po jiné osobě (tzv. sdílení jehel a injekčních stříkaček), kdy se vystavujete riziku, že si vstříknete cizí krev do svého krevního oběhu. Je-li tato krev infikovaná HIV, máte jistotu, že došlo k přenosu viru. Proto se narkomanům v různých zařízení vyměňují staré jehly za nové. Toto opatření snižuje riziko přenosu HIV, a v zemích, kde tuto službu neposkytují, je výskyt HIV u narkomanů mnohem vyšší než v ČR.

Riziko přenosu HIV tímto způsobem se týká i jedinců, kteří injekčně užívají steroidy.

Pouze 3 % britských gayů a bisexuálů bylo infikováno virem při nitrožilním užívání drog.

Vyjádření odborníka ke kauze "nastražené jehly na sedadlech prostředků MHD"

Byl jsem požádán o vyjádření k "problému" jehel, které mají zapichovat nakažení injekční uživatelé drog do sedadel městské hromadné dopravy, laviček a podobných míst, aby tak dále šířili krevně přenosná onemocnění.

Na poplašný vymyšlený řetězový mail (který se v internetovém žargonu nazývá "hoax") s podobným obsahem - jen jehly byly zapíchnuty v sedadlech francouzských kin a nikoliv pražských tramvají - jsem reagoval již před dvěma lety. Koloval po České republice v několika verzích.

Asi tři měsíce po prvním oběhu tohoto mailu českým internetem (od té doby se objevil ještě nejméně třikrát) vykonstruovala televize Nova "causu," podle níž mělo k něčemu podobnému docházet i u nás. Se vší zodpovědností prohlašuji, že šlo o čiročirou lež. Vznikla v předloňské okurkové sezóně jako pokus o aktualizaci zmíněného "francouzského" mailu. jeho "věrohodnost" byla v mailové podobě podpořena neexistujícím pařížským Střediskem pro kontrolu chorob a ve druhé verzi taktéž virtuální dr. Bendovou. Televize Nova použila svých obvyklých prostředků - zahuhlaného hlasu kohosi v uniformě strážníka Městské policie, snímaného kamerou zezadu (městští strážníci na Nově totiž pracují zásadně v anonymitě . Na mé tehdejší maily s dotazy na původ té zprávy zpravodajství TV Nova nereagovalo.

Mou dva roky starou mailovou odpověď na spam již bohužel spláchl čas, takže se ji pokusím shrnout ve třech bodech:

- je technicky téměř vyloučeno zapíchnout do lavičky nebo sedadla městské hromadné dopravy jehlu tak, aby čněla hrotem vzhůru; injekční jehly jsou z neohýbavé oceli a při podobné manipulaci by se zlomily; většina injekčních aplikací drogy je prováděna tzv. inzulinkami (set pevně spojené stříkačky a jehly na jedno použití); i tady je představa o zapíchnutí hrotem vzhůru čirou fantazií
- podobný případ v České republice ani nikde jinde na světě nebyl prokázán a všechny podobné zvěsti pocházejí právě z výše zmíněného mailu
- přestože se v České republice každoročně několi lidí zraní o jehly, pohozené na veřejných prostranstvích typu parku (a v některých případech dokonce na dětských pískovíštích), nedošlo v takových případech podle mých informací dosud ani jednou k nákaze HIV ani hepatitidou B ani hepatitidou C; to je pochopitelné i s ohledem na stabilitu resp. labilitu virů, které tyto nemoci přenášejí a jsou extrémně citlivé na vyschnutí.
K přenosu typicky dochází mezi uživateli drog navzájem sdílením jehel (aplikace toutéž jehlou bezprostředně po předchozí aplikaci jinou osobou) nebo parafernálií. Navíc - pohozená jehla může pocházet také od diabetika. Sběr použitého injekčního náčiní od těchto pacientů není uspokojivě vyřešen.

Právě volně odhozené použité inzulinky příp. jehly ale představují potenciální nebezpečí pro veřejnost a právě na mnohostranné předcházení tomuto reálnému, typicky velkoměstskému jevu bychom se měli soustředit.

MUDr. Tomáš Zábranský PhD.
Narodni monitorovaci stredisko pro drogy a drogove zavislosti
Czech National Focal Point for Drugs and Drug Addiction

Poznámka: autor komentáře se také podílel na přípravě cyklu filmových dokumentů o závislosti Když musíš, tak musíš?

Obrázek č. 23

Obrázek č. 138
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.