Post-expoziční profylaxe (tzv. zaléčení)

PEP označuje využití antiretrovirotik po jednorázové vysoce rizikové situace, aby se zabránilo množení viru HIV a jeho šíření v těle. PEP je třeba zahájit co nejdříve, aby byla účinná – a to vždy do 3 dnů od možného vystavení viru. Pokud se domníváte, že jste byli před krátkou dobou vystaveni viru HIV, navštivte co nejdříve lékaře, abyste zjistili, jestli je pro vás PEP vhodná.

Co je PEP?

Zkratka označující postexpoziční profylaxi (ochranu) označuje použití anitretrovirových léků co nejdříve, avšak ne později než 72 hodin (3 dny), poté, co jste byli vystaveni viru HIV. Jejím cílem je minimalizovat možnost budoucí HIV pozitivity vystaveného. Zmíněná léčiva brání HIV v tvoření vlastních kopií a jeho šíření v těle. Obvykle se předepisují 2 až 3 léky a je nutné je brát 28 dní. PEP není vždy účinná. Nezaručuje totiž, že ten, kdo byl vystaven viru HIV, se vyhne nákaze uvedeným virem, ale významně snižuje toto riziko.

PEP není PrEP

PEP (postexpoziční/poexpoziční profylaxe) není to samé, jako PrEP (preeexpoziční/předexpoziční profylaxe). Předexpoziční profylaxe (PrEP) se nasazuje preventivně, před rizikem. Léky nebo lékové kombinace vhodné pro PrEP nejsou totožné a vhodné pro PEP. Při užívání léků pro PrEP jako PEP hrozí léková rezistence! Vždy se proto řiďte pokyny předepisujícího lékaře a v případě nejasností ho ihned kontaktujte.

Je pro mě PEP vhodná?

PEP se používá u každého, kdo byl jednorázově vystaven HIV v nedávné době. Nehodí se pro ty, kteří mohou být vystaveni HIV často. (Více informací najdete pod položkou „Můžu brát dávku PEP po každém nechráněném sexu?“

Váš poskytovatel zdravotní péče zváží, jestli je pro Vás PEP vhodná, podle míry rizika Vašeho vystavení infekci.

Zdravotnický personál vyhodnocuje vhodnost PEP v případě expozice krvi či tělesným tekutinám pacienta s infekcí HIV. Riziko takové nákazy infekcí HIV je méně než 1 ze 100 případů.

PEP lze také použít při péči o osoby, které se mohly jednorázově vystavit HIV mimo výkon práce (např. nechráněný sex, sdílení injekčních jehel při užívání drog nebo znásilnění).

Mějte na paměti, že PEP by se měla nasadit jen v situaci krátce po potenciálním vystavení viru. Nenahrazuje pravidelné používání jiných osvědčených prostředků prevence HIV jako pre-expoziční profylaxe (PrEP), správné a důsledné používání prezervativu nebo používání sterilního vybavení při injekčním podávání drog.

Předepíší-li Vám PEP, pozvou Vás k dodatečnému testu na HIV mezi 4 a 6 týdny, po 3 a po 6 měsících po eventuálním vystavení HIV. Protože PEP vždy nezabere, měli byste během jeho užívání používat kondom při sexu a neměli byste se s nikým dělit o injekční jehly či stříkačky.

Kdy bych měl/a brát PEP?

PEP se musí nasadit do 72 hodin po vystavení viru, než bude mít HIV čas vytvořit příliš mnoho svých kopií ve vašem těle.

Začít s PEP co nejdříve po takové případné expozici je důležité: výzkumy ukázaly, že PEP má malý nebo nulový účinek v prevenci HIV infekce, nasadí-li se více než 72 hodin po vystavení viru HIV. HIV se začne replikovat (množit), jakmile vstoupí do těla a trvá mu asi 3 dny, než se po těle rozšíří. Když je HIV jen v několika buňkách, kde vstoupilo do vašeho těla, lze jej někdy zastavit pomocí PEP. Pokud je ale v mnoha buňkách ve více částech našeho těla, PEP nezabere.

Obvykle se předepisují dva až tři léky a je nutné je brát 28 dní.

Má PEP nějaké vedlejší účinky?

PEP je bezpečná, ale u někoho se může projevit vedlejšími účinky jako např. nevolnost. Ty jsou léčitelné a neohrožují život.

Můžu brát dávku PEP po každém nechráněném sexu?

PEP by se měla využívat ihned po mimořádném případu možného vystavení vlivu HIV. Pokud jste často vystaveni HIV například proto, že opakovaně provozujete sex bez ochrany s HIV pozitivním partnerem či partnerkou, časté používání PEP není vhodnou volbou. Je to proto, že když se léky podávají jen po vystavení vlivu viru, je potřeba více léků a vyšších dávek k blokování infekce než když se nasadí před expozicí a pokračuje se nějakou dobu poté. Takový postup se nazývá pre-expoziční profylaxe čili PrEP. PrEP znamená denní podávání léku (obchodní značky Truvada) po dobu několika měsíců nebo let. Tak se udržuje hladina léku ve Vašem těle, aby se HIV zabránilo v replikaci a šíření infekce v těle, kdykoli se viru vystavíte. V případě trvalejšího ohrožení HIV si promluvte se svým lékařem o PrEP.

Kde PEP v Česku získám?

V Česku je užití PEP schopen posoudit a případně i předepsat pouze lékař některého z HIV center. Pokud máte pocit, že PEP potřebujete, volejte bez prodlení některé z HIV center a poraďte se na dalším postupu.

Seznam HIV center naleznete zde.

Kolik PEP stojí?

PEP není, až na některé výjimky, hrazen z veřejného zdravotního pojištění a pacient si ho musí hradit sám. Nejlevnější kombinace léků pro PEP se v České republice pohybuje okolo 5000,- Kč.

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.