workingpositively

Obrázek č. 96

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV #workingpositively

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. ve spolupráci s IBM, SAP a Deutsche AIDS Hilfe zve zaměstnavatele, aby se připojili ke kampani #workingpositively se závazkem být viditelnými vzory v podpoře zaměstnanců žijících s HIV. Kampaň byla poprvé spuštěna v Německu v červnu roku 2019 a rozšířila se do dalších zemí jako je Rakousko ,Česká Republika, Slovensko a USA.

Po úspěchu z června 2019, kdy německá kampaň zaznamenala více než 100 společností, které podepsaly prohlášení o ukončení diskriminace na pracovišti vůči zaměstnancům žijícím s HIV, rozšířila v roce 2020 Česká společnost AIDS pomoc, z.s. s partnery IBM a SAP svou kampaň #workingpositively i do České republiky.

I dnes přetrvává diskriminace vůči lidem s HIV a AIDS (PLWHA). Strach, stigma a základní dezinformace nadále zůstávají u kořenů tohoto problému a vedou k vyloučení těchto osob ze soukromého a pracovního sektoru i omezení pracovních příležitostí.

Zaměstnavatelé, kteří podporují začlenění PLWHA, vědí, že vytvořením příjemného prostředí napříč širokou škálou rozmanitostí není pouze správná věc, ale také dobrá obchodní praxe. Vytvářením přívětivého pracoviště pro zaměstnance s HIV nebo AIDS těží zaměstnavatelé při náboru pracovníků, udržení personálu a také výrazně zlepšují angažovanost a produktivitu zaměstnanců.

Globální kampaň #workingpositively přivítá všechny na virtuální akci ke Světovému dni AIDS dne 1. prosince 2020.

Kampaň za lidská práva zve vaši společnost k ukončení diskriminace na pracovišti pracovníků žijících s HIV.

Více informací ohledně #workingpositively

Projekt německé a rakouské AIDS hilfe ve spolupráci s IBM, SAP a Českou společností AIDS pomoc, z.s.

Přílohy

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST
obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.