Přehled interakcí

Potenciálne interakcie medzi antiretrovírusovou terapiou a rekreačnými drogami

Lieky obsahujúce kobicistat: Genvoya ®, Stribild ®
Lieky obsahujúce ritonavir: Norvir ®, Viekirax ®, Kaletra ®
Lieky obsahujúce alprazolam: Frontin ®, Helex ®, Neurol ®, Xanax ®
Lieky obsahujúce midazolam: Midazolam Accord ®
Lieky obsahujúce diazepam: Apaurin ®, lieky, ktoré majú v názve „diazepam“
Lieky obsahujúce oxazepam: OXAZEPAM LÉČIVA ®
Lieky obsahujúce sildenafil: Viagra ®, Amfidor ®, Balcoga ®, KATORA ®, OLVION ®, Revatio ®, Silfedrem®, TAXIER ®, VINER ®, Vizarsin ®, lieky, ktoré majú v názve „sildenafil“‘
Lieky obsahujúce vardenafil: Levitra ®
Lieky obsahujúce tadalafil: Cialis ®, Gerocilan ®, Rekifre ®, lieky, ktoré majú v názve „tadalafil“
Triumeq® obsahuje lamivudín, abakavir a dolutegravir.

Pozor na možná nebezpečí z užívání drog a léčby HIV!

#image_description_50#

Vzájemné působení látek (interakce) můžete zkontrolovat i na webu:
www.hiv-druginteractions.org/checker

Referencie:
Antoniou T, et al. Interactions between recreational drugs anda ntiretroviral agents. Ann Pharmacother. 2002;36:1598-613.
Hales G, et al. D.Possible fatal interaction between proteasen ihibitors and methamphetamine. Antivir Ther. 2000;5:19.
Mirken B. Danger: possibly fatal interactions between ritonavir and “ecstasy”, some other psychoactive drugs. AIDS Treat News. 1997;265:5.
Henry JA, et al. Fatal interaction between ritonavir and MDMAL. ancet. 1998; 28;352:1751-2.

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/lab...

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.