Co je HIV / AIDS?

  • Human (lidský) = Virus může napadnout jen lidský organismus. Přestože se podobné infekce vyskytují i u jiných živočichů, jako jsou opice nebo kočky, tyto viry nemohou člověka ohrozit. Na druhou stranu ani tito živočichové se nemohou nakazit virem HIV.
  • Immunodeficiency (deficit imunity) = Virus způsobuje deficit (nedostatek) v imunitním systému organismu a tím omezuje jeho funkci.
  • Virus (virus) = není schopen se rozmnožovat bez lidského organismu. K reprodukci potřebuje lidskou buňku.

Jak se může vir na člověka přenést?

Většina virů může být snadno přeneseno pouhým vdechnutím. Příkladem je virus, který způsobuje nachlazení (vlastně bychom měli říkat viry, protože existuje více než sto virů, které způsobují nachlazení). Tyto viry jsou velmi odolné a mohou přežívat samy o sobě poměrně dlouhou dobu než najdou svého hostitele.
Jestliže někdo vdechne virus, který způsobuje nachlazení, je infikován (chytil rýmu). Tento člověk roznáší dále tyto viry například kýchnutím a ohrožuje ostatní, kteří se zdržují poblíž něho.
Nicméně HIV je choulostivější a je mnohem složitější se jím nakazit. Navíc není schopno přežít vně lidského těla delší dobu; HIV může přežívat pouze v tělních tekutinách, jako je krev, sperma nebo mateřské mléko. A může být přenesen, dojde-li ke styku těchto tekutin se sliznicí dalších osob.


Co je tak zvláštního na HIV?

Je poměrně složité nakazit se HIV. Nelze ho přenést dotykem, nelze ho ani vdechnout; přenos HIV je mnohem intimnější. Ve skutečnosti se HIV nejčastěji přenáší sexuálním stykem.
Přestože se HIV množí velmi rychle, trvá velmi dlouho (ve většině případech mnoho let), než způsobí nějaké poškození infikované osobě. HIV se proto patří do skupiny lentivirů neboli pomalých virů.

HIV je odlišný od většiny ostatních virů v tom, že se specializuje na napadání těch buněk, které jsou určeny k obraně proti němu. Kvůli této skutečnosti je HIV tolik nebezpečný virus – napadá imunitní systém organismu.


HIV napadá buňky CD4

HIV napadá specificky buňky CD4, které by se daly přirovnat k dirigentům imunitního systému.

Stejně jako ostatní viry nemůže ani HIV přežívat samostatně. Může žít pouze uvnitř nějaké buňky. HIV má jednu nebezpečnou zvláštnost, přednostně totiž napadá buňky CD4. Tento systém pak postupně ochromí, a to ještě dříve, než se stačí zformovat k obraně.

Virus chronicky infikuje ještě další druh bílých krvinek, makrofágy. Ty hrají důležitou úlohu v imunitních reakcích (protože se podílejí zejména na fagocytóze). Dále přicházejí tyto buňky jako první v organismu do styku s virem a dalšími agresivními činiteli.


HIV se začlení do genetického programu buňky CD4

Buňky (podobně jako počítače) sdělují svůj kód ve dvou jazycích, RNA a DNA. DNA se obvykle přepisuje do RNA. Kód RNA se naopak do kódu DNA může přepisovat pouze za pomocí specifického enzymu, reverzní transkriptázy, kterou disponuje právě virus HIV.

Virus HIV v akci

VIRUS HIV 1
je v epidemii AIDS nejdůležitějším virem. Jeho genetický kód se natolik liší od genetického kódu HIV 2, že nelze předpokládat, že by vznikl jeho pouhou mutací. Je však možné, že pochází z viru vyskytujícího se u šimpanze. HIV 1 se patrně již dlouhou dobu vyskytoval u některých izolovaně žijících lidských populací, kterými byl relativně dobře tolerován.

VIRUS HIV 2
je relativně blízkým příbuzným viru africké opice (mangbey, rod Cercocebus). Nejpravděpodobnější hypotéza naznačuje, že někdy v bližší či vzdálenější minulosti došlo k přenosu tohoto viru z opice, která byla jeho zdrojem s relativně dobrou tolerancí k němu, na člověka, který se stal novým hostitelem tohoto viru a nebyl na něj připraven. HIV 2 stejně jako HIV 1 může u člověka způsobit onemocnění AIDS, jeho přenos je však obtížnější. Dojde-li k němu, projeví se ve srovnání s infekcí HIV 1 rozvinuté onemocnění méně často a za delší dobu.


Význam a vysvětlení zkratky AIDS

Acquired (získaný) = HIV ani AIDS není zdravotní stav, který by byl dědičný. Člověk se HIV musí infikovat.
Immune (imunitní) = schopnost imunitního systému bojovat s viry a bakteriemi se podstatně snižuje.
Deficiency (deficit) = imunitní systém nemůže pracovat správně.
Syndrome (syndrom - soubor příznaků určitého onemocnění) = protože existuje velké množství nemocí a infekcí, které infekci HIV typicky provázejí. Když se HIV infekce na počátku osmdesátých let minulého století objevila, nazývala se AIDS. Dnes se o lidech, kteří se infikovali virem HIV, říká, že jsou HIV pozitivní, a slovem AIDS se označuje stav s velmi nízkým počtem buněk CD4 doprovázený určitými (tzv. oportunními) infekcemi, nádory, syndromem chátrání nebo postižením mozku.

24. 9. 2020 OQYZ

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.