Jedno po druhém

Míchání drog (užití další návykové látky v době, kdy jste pod vlivem jiné látky) může dramaticky zvýšit jejích účinky, nebo vyvolat úplně jiné nebo nepředvídatelné reakce. Někdy mícháme různé substance bez rozmyslu, například vypijeme vodku s Red Bullem, během tance vdechneme poppers a za pár minut užijeme Viagru. Dokonce když si myslíme, že užíváme jednu látku, často v ní bude mix různých substancí, zejména v různých prášcích nebo tabletách, prodávaných jako kokain nebo extáze. Drogy nebezpečně interagují s léky na HIV, pokud je užíváte, zkontrolujte, jak a s čím dalším interagují (například na https://www.hiv-druginteractions.org/checker nebo https://hivclinic.ca/drug-information/drug-interaction-tables/). Interakce s léky na hepatitidy najdete na https://www.hep-druginteractions.org/. Podívejte se také na komplexní a informativní https://www.drugs.com/interaction/list/. Interakce v podobě tabulky najdete na https://wiki.tripsit.me/wiki/Drug_combinations.

Drogové „koktejly“: Více drog zvyšují stres pro tělo (srdce, mozek, játra) a právě „koktejly“ často způsobují předávkování až úmrtí. Užití dvou látek s podobnými účinky může vyvolat velmi nebezpečnou reakci. Například kombinace dvou a více tlumivých látek (například G užitá s alkoholem nebo ketaminem) může vést k bezvědomí, dva stimulanty můžou citelně zatížit srdce a krevní oběh. Ale tělo je ve stresu, i když si dáte látky s opačným účinkem: jedna látka říká tělu, aby zrychlilo, druhá aby zpomalilo. Drogy můžeme zjednodušeně rozdělit na ty, které tlumí činnost centrální nervové soustavy (tzv. downers) a ty, které ji stimulují (tzv. uppers). Tlumivé látky (downers) zpomalují procesy v těle a způsobují, že se cítíte uvolněněji. Srdce a dech zpomalují, můžete se cítit ospale. Jde například o alkohol (nenechte se zmást tím, že vás zpočátku povzbudí), GHB/GBL, ketamin, benzodiazepiny (Neurol, Lexaurin, Xanax) a další léky na uklidnění a na spaní. Užití více tlumivých látek může vést k život ohrožujícímu zpomalení důležitých tělesných funkcí (dýchání, srdeční činnost). Zejména si dejte pozor na kombinaci alkoholu a „G“. Nikdy nemíchejte alkohol s uklidňujícími léky nebo s léky na spaní. Stimulační látky („uppers“) zrychlují procesy v těle, cítíte se bdělejší, srdce bije rychleji, krevní tlak stoupá, můžete se cítit nervózní, skřípat zuby. Jde například o pervitin, kokain, extázi (ta v tabletách nebo krystalech, ne G), mefedron, kofein, nikotin. Čím více stimulačních látek užijete, tím větší je tlak na srdce a krevní oběh, to zvyšuje riziko infarktu a mozkové mrtvice. V kombinaci s alkoholem stimulancia mohou způsobit zástavu srdce. Nikdy nemíchejte pervitin, poppers a Viagru (kombinace jakýchkoliv dvou těchto látek je zdraví nebezpečná).

Drogy a léky na HIV: Nebezpečné interakce s drogami se mohou vyskytnout například u ritonaviru (Norvir) a cobicistatu (Tybost). Obě tyto látky zesilují efekt jiných léků, mohou také ovlivnit metabolizaci drog v játrech. Drogy tak zůstávají v těle déle nebo ve větší koncentraci, pak je větší šance, že se předávkujete. Drogy, u kterých nejvíce hrozí riziko interakcí s ritonavirem a cobicistatem: střední riziko u pervitinu, MDMA a mefedronu, vysoké riziko u ketaminu, Viagry a podobných látek, u benzodiazepinů (jako je Neurol, Lexaurin, Xanax a další). Ketamin se odbourává v játrech podobnou cestou jako ritonavir a cobicistat, kombinace může zvýšit množství ketaminu v těle. Ovlivnit úroveň ketaminu dokážou také další léky na HIV, jako efavirenz (Sustiva), etravirine (Intelence), neviripine (Viramune). Některé léky na HIV mohou zvednout úroveň anabolik v krvi, společně výrazně zatěžují játra. Viagra v kombinaci s léky na HIV může dosáhnout trojnásobku až čtyřnásobku očekávaných hodnot. Proto užívejte malé dávky léků na podporu erekce, jinak může dojít například k dlouhotrvající bolestivé erekci a trvalému poškození penisu. Jiné léky na HIV mohou hladinu léků na podporu erekce snižovat. Poraďte se proto se svým lékařem. Mluvili jsme o ritonaviru, ale všechny běžné inhibitory proteázy včetně Telziru, Atazanaviru, Indinaviru, Popinaviru, Nelfinaviru, Saquinqviru, Tipranabiru zvedají hladiny určitých látek v krvi.

Obrázek č. 138
obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.