Post-expoziční profylaxe (tzv. zaléčení)

PEP označuje využití antiretrovirotik po jednorázovém případu vysoce rizikového chování, aby se zabránilo množení viru HIV a jeho šíření v těle. PEP je třeba zahájit co nejdříve, aby byla účinná – a to vždy do 3 dnů od možného vystavení viru. Pokud se domníváte, že jste byli před krátkou dobou vystaveni viru HIV, navštivte co nejdříve lékaře, abyste zjistili, jestli je pro vás PEP vhodná.

Co je PEP?

Zkratka označující postexpoziční profylaxi (ochranu) označuje použití anitretrovirových léků co nejdříve, avšak ne později než 72 hodin (3 dny), poté, co jste byli vystaveni viru HIV. Jejím cílem je minimalizovat možnost budoucí HIV pozitivity vystaveného. Zmíněná léčiva brání HIV v tvoření vlastních kopií a jeho šíření v těle. Obvykle se předepisují 2-3 léky a je nutné je brát 28 dní. PEP není vždy účinná. Nezaručuje totiž, že ten, kdo byl vystaven viru HIV, se vyhne nákaze uvedeným virem.

Je pro mě PEP vhodná?

PEP se používá v případě každého, kdo byl jednorázově vystaven HIV v nedávné době. Nehodí se pro ty, kteří mohou být vystaveni HIV často. (Více informací najdete pod položkou „Můžu brát dávku PEP po každém nechráněném sexu?“

Váš poskytovatel zdravotní péče zváží, jestli je pro vás PEP vhodná, podle míry rizika vašeho vystavení infekci.

Zdravotnický personál prochází vyhodnocením vhodnosti PEP v případě expozice krvi či tělesným tekutinám pacienta s HIV infekcí. Riziko takové nákazy HIV infekcí je méně než 1 ze 100 případů.

PEP lze také použít při péči o lidi, kteří se mohli jednorázově vystavit HIV mimo výkon práce (např. nechráněný sex, sdílení injekčních jehel při užívání drog nebo znásilnění).

Mějte na paměti, že PEP by se měla nasadit jen v situaci krátce po potenciálním vystavení viru. Nenahrazuje pravidelné používání jiných osvědčených prostředků prevence HIV jako pre-expoziční profylaxe (PrEP), správné a důsledné používání prezervativu nebo používání sterilního vybavení při injekčním podávání drog.

Předepíší-li vám PEP, pozvou vás k dodatečnému testu na HIV mezi 4 a 6 týdny, po 3 a po 6 měsících po eventuálním vystavení HIV. Protože PEP vždy nezabere, měli byste během jeho užívání používat kondom při sexu a neměli byste se s nikým dělit o injekční jehly či stříkačky.

Kdy bych měl/a brát PEP?

PEP se musí nasadit do 72 hodin po vystavení viru, než bude mít čas vytvořit příliš mnoho svých kopií ve vašem těle.

Začít s PEP co nejdříve po takové případné expozici je důležité: výzkumy ukázaly, že PEP má malý nebo nulový účinek v prevenci HIV infekce, nasadí-li se více než 72 hodin po vystavení viru HIV. HIV se začne replikovat (množit), jakmile vstoupí do těla a trvá mu asi 3 dny, než se po těle rozšíří. Když je HIV jen v několika buňkách, kde vstoupilo do vašeho těla, lze jej někdy zastavit pomocí PEP. Pokud je ale v mnoha buňkách ve více částech našeho těla, PEP nezabere.

Obvykle se předepisují dva až tři léky a je nutné je brát 28 dní.

Má PEP nějaké vedlejší účinky?

PEP je bezpečná, ale u někoho se může projevit vedlejšími účinky jako např. nevolnost. Ty jsou léčitelné a neohrožují život.

Můžu brát dávku PEP po každém nechráněném sexu?

PEP by se měla využívat ihned po mimořádném případu možného vystavení vlivu HIV. Pokud jste často vystaveni HIV například proto, že opakovaně provozujete sex bez ochrany s HIV pozitivním partnerem či partnerkou, časté používání PEP není vhodnou volbou. Je to proto, že když se léky podávají jen po vystavení vlivu viru, je potřeba více léků a vyšších dávek k blokování infekce než když se nasadí před expozicí a pokračuje se nějakou dobu poté. Takový postup se nazývá pre-expoziční profylaxe čili PrEP. PrEP znamená denní podávání léku (obchodní značky Truvada) po dobu několika měsíců nebo let. Tak se udržuje hladina léku ve vašem těle, aby se HIV zabránilo v replikaci a šíření infekce v těle, kdykoli se viru vystavíte. V případě trvalejšího ohrožení HIV si promluvte se svým lékařem o PrEP.

CSAP nove logo

Podpořte nás!

 

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

SANITKA

LIBEREC

terminál MHD Fügnerova
testy HIV a syfilis
pátek 29.11., čas: 13:00 → 17:00 hod.
letos poslední mobilní testování

Připravte se on-line.


... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITEK


Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.