Injekční uživatelé drog

Můžu se infikovat HIV při nitrožilním (injekčním) užívání drog?

Pouze používáte-li jehly nebo injekční stříkačky po jiné osobě (tzv. sdílení jehel a injekčních stříkaček), kdy se vystavujete riziku, že si vstříknete cizí krev do svého krevního oběhu. Je-li tato krev infikovaná HIV, máte jistotu, že došlo k přenosu viru. Proto se narkomanům v různých zařízení vyměňují staré jehly za nové. Toto opatření snižuje riziko přenosu HIV, a v zemích, kde tuto službu neposkytují, je výskyt HIV u narkomanů mnohem vyšší než v ČR.

Riziko přenosu HIV tímto způsobem se týká i jedinců, kteří injekčně užívají steroidy.

Pouze 3 % britských gayů a bisexuálů bylo infikováno virem při nitrožilním užívání drog.

Vyjádření odborníka ke kauze "nastražené jehly na sedadlech prostředků MHD"

Byl jsem požádán o vyjádření k "problému" jehel, které mají zapichovat nakažení injekční uživatelé drog do sedadel městské hromadné dopravy, laviček a podobných míst, aby tak dále šířili krevně přenosná onemocnění.

Na poplašný vymyšlený řetězový mail (který se v internetovém žargonu nazývá "hoax") s podobným obsahem - jen jehly byly zapíchnuty v sedadlech francouzských kin a nikoliv pražských tramvají - jsem reagoval již před dvěma lety. Koloval po České republice v několika verzích.

Asi tři měsíce po prvním oběhu tohoto mailu českým internetem (od té doby se objevil ještě nejméně třikrát) vykonstruovala televize Nova "causu," podle níž mělo k něčemu podobnému docházet i u nás. Se vší zodpovědností prohlašuji, že šlo o čiročirou lež. Vznikla v předloňské okurkové sezóně jako pokus o aktualizaci zmíněného "francouzského" mailu. jeho "věrohodnost" byla v mailové podobě podpořena neexistujícím pařížským Střediskem pro kontrolu chorob a ve druhé verzi taktéž virtuální dr. Bendovou. Televize Nova použila svých obvyklých prostředků - zahuhlaného hlasu kohosi v uniformě strážníka Městské policie, snímaného kamerou zezadu (městští strážníci na Nově totiž pracují zásadně v anonymitě . Na mé tehdejší maily s dotazy na původ té zprávy zpravodajství TV Nova nereagovalo.

Mou dva roky starou mailovou odpověď na spam již bohužel spláchl čas, takže se ji pokusím shrnout ve třech bodech:

- je technicky téměř vyloučeno zapíchnout do lavičky nebo sedadla městské hromadné dopravy jehlu tak, aby čněla hrotem vzhůru; injekční jehly jsou z neohýbavé oceli a při podobné manipulaci by se zlomily; většina injekčních aplikací drogy je prováděna tzv. inzulinkami (set pevně spojené stříkačky a jehly na jedno použití); i tady je představa o zapíchnutí hrotem vzhůru čirou fantazií
- podobný případ v České republice ani nikde jinde na světě nebyl prokázán a všechny podobné zvěsti pocházejí právě z výše zmíněného mailu
- přestože se v České republice každoročně několi lidí zraní o jehly, pohozené na veřejných prostranstvích typu parku (a v některých případech dokonce na dětských pískovíštích), nedošlo v takových případech podle mých informací dosud ani jednou k nákaze HIV ani hepatitidou B ani hepatitidou C; to je pochopitelné i s ohledem na stabilitu resp. labilitu virů, které tyto nemoci přenášejí a jsou extrémně citlivé na vyschnutí.
K přenosu typicky dochází mezi uživateli drog navzájem sdílením jehel (aplikace toutéž jehlou bezprostředně po předchozí aplikaci jinou osobou) nebo parafernálií. Navíc - pohozená jehla může pocházet také od diabetika. Sběr použitého injekčního náčiní od těchto pacientů není uspokojivě vyřešen.

Právě volně odhozené použité inzulinky příp. jehly ale představují potenciální nebezpečí pro veřejnost a právě na mnohostranné předcházení tomuto reálnému, typicky velkoměstskému jevu bychom se měli soustředit.

MUDr. Tomáš Zábranský PhD.
Narodni monitorovaci stredisko pro drogy a drogove zavislosti
Czech National Focal Point for Drugs and Drug Addiction

Poznámka: autor komentáře se také podílel na přípravě cyklu filmových dokumentů o závislosti Když musíš, tak musíš?

Obrázek č. 23

UŽITEČNÉ ODKAZY

CSAP nove logo
Obrázek č. 68

SANITKA

Pozvánka na nejbližší HIV testování v terénu:

Praha v úterý 5.12. od 11 do 13 hod. Obchodní centrum Flora

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY 2017

Obrázek č. 69
Obrázek č. 3

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.