Prevence a ochrana u injekčních uživatelů drog

Kromě jiných rizik, kterými se zabývají jiné specializované weby, hrozí injekčním uživatelům drog při aplikaci drogy přenos různých infekčních chorob. K těm nejzávažnějším patří kromě žloutenky typu B a zejména pak C také HIV infekce. Použije-li narkoman cizí stříkačku nebo jehlu, kde je zbytek nezaschlé virem HIV infikované krve, kterou si spolu s drogou aplikuje do svého krevního oběhu, může si být téměř jistý, že se HIV infikoval. Aby při aplikaci drogy do žíly k přenosu HIV nedocházelo, je nutné dodržovat určitá pravidla:

 • nikdy si od nikoho nepůjčujte injekční stříkačku ani jehlu (ani od známého kamaráda nebo od člověka, který tvrdí, že je v pohodě)
 • pokaždé použijte novou injekční stříkačku a jehlu na jedno použití
 • nemáte-li po ruce novou stříkačku a jehlu na jedno použití vydezinfikujte si tu, kterou máte jedním z následujících způsobů:
  • injekční stříkačku a jehlu opláchněte a na čtvrt hodiny ponořte do alkoholu a pak znovu opláchněte
  • inječní stříkačku a jehlu vyvařte ve vroucí vodě po dobu alespoň deset minut
  • do injekční stříkačky a jehly dvakrát vtáhněte chloran sodný (nebo jeho roztok) a pak vypláchněte čistou vodou
  • snažte se na tato pravidla myslet ještě ve chvíli, kdy máte "čistou" hlavu a vše si před aplikací drogy předem připravit
 • používejte svou čistou lžíci a ostatní "nádobíčko"

Nezapomínejte pravidelně chodit na testy na HIV infekci. Čím dříve se na případnou HIV pozitivitu přijde, tím větší šance je na úspěšnou léčbu.

Pravidlo nesdílet s nikým injekční stříkačku a jehlu platí nejen pro drogově závislé, ale také například pro sportovce, kteří si jehlou aplikují steroidy apod.

Určitá pravidla je třeba dodržovat také při tetování, piercingu, aplikování akupunkturních jehel, manikúře a podobných činnostech. Z praxe není znám případ, že by při těchto činnostech došlo k přenosu HIV infekce. Nicméně, vidíte-li tatéra, jenž při tetování nepoužívá rukavice, nebo chybí-li zařízení na sterilizaci nástrojů v tetovacím nebo piercingovém studiu, jděte raději tam, kde zásady hygieny dodržují.

Obrázek č. 13

Obrázek: Terénní program. Občanské sdružení SANANIM poskytuje tzv."VIP" (Výměnný injekční program).

Bližší informace o výměně stříkaček a distribuci ostatních materiálů získáte na stránkách SANANIM - terénní program.

UŽITEČNÉ ODKAZY

CSAP nove logo
Obrázek č. 68

SANITKA

Pozvánka na nejbližší HIV testování v terénu:

Praha v úterý 5.12. od 11 do 13 hod. Obchodní centrum Flora

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY 2017

Obrázek č. 69
Obrázek č. 3

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.