Změny váhy a metabolismu po změně léčby z tenofoviru disoproxilu fumarátu na tenofovir alafenamid u osob žijících s HIV

Antiretrovirová léčba (ART) využívající tenofovir se stala léčbou první linie ve většině léčebných doporučení. Ve srovnání s tenofovirem disoproxil fumarátem (TDF) má tenofovir alafenamid (TAF) příznivý a bezpečný profil co se týče ledvin a kostí, ale zůstávají obavy z metabolických komplikací.

V tomto příspěvku přiblížíme studii, která měla za cíl posoudit změny váhy, rozvoj nadváhy/obezity a změny v hladinách lipidů po 18 měsících od nahrazení TDF novějším TAF. Studie financovaná Swiss National Science Foundation proběhla v 5 univerzitních nemocnicích, přidružených nemocnicích a u soukromých lékařů ve Švýcarsku. Celkově bylo do studie zapojeno 4 375 dospělých žijících s HIV, kteří byli na ART s TDF alespoň 6 měsíců nebo déle v období mezi 1. 1. 2016 a 31. 7. 2019.

U 4 375 osob byl medián věku 50 let (pozn. jedná se o nejčastěji zastoupenou hodnotu), ženy byly zastoupeny v 25,9 % a 51,7 % mělo normální body mass index (BMI); 3 484 osob (79,6 %) změnilo léčbu z TDF na TAF a 891 (20,4 %) pokračovalo s TDF. Po 18 měsících byl přechod na TAF spojen s průměrným váhovým přírůstkem 1,7 kg v porovnání s 0,7 kg u těch, kteří pokračovali dále s TDF. U osob s normálním BMI se 13,8 % z těch, co přešli na TAF, stalo obézními nebo měli nadváhu ve srovnání s 8,4 % z těch, kteří pokračovali s TDF. Přechod na TAF vedl k nárůstu celkového cholesterolu o 0,25 mmol/L, HDL cholesterolu („kladného cholesterolu“) o 0,05 mmol/L, LDL cholesterolu („zlého cholesterolu“) o 0,12 mmol/L a triglyceridů o 0,18 mmol/L po 18 měsících. Mezi hlavní limity studie patří relativně krátká doba sledování a malé podskupiny k analýzám.

Závěrem můžeme říct, že studie zjistila, že náhrada TAF za TDF je spojena s metabolickými změnami, které zahrnují zvýšení váhy, rozvoj obezity a zhoršení obrazu krevních lipidů.

Zdroj: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-4853

Připravila Veronika

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 169

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.