Za duben přibylo v Česku 29 HIV pozitivních případů, v porovnání s dubnem 2020 se jedná o výrazný nárůst o 18 případů

Statistiky Národní referenční laboratoře pro HIV Státního zdravotního ústavu uvádí, že za první měsíc druhého čtvrtletí (04/21) přibylo v České republice již 29 případů HIV pozitivních. V porovnání s dubnem 2020 je to o 18 případů více, tehdy bylo diagnostikováno jen 11 případů. Celkově se do konce dubna 2021 nakazilo 3921 lidí, u 735 z nich se rozvinulo onemocnění AIDS a 338 lidí zemřelo.

Z dubnových 29 nových případů HIV je pouze 1 pacientka, ostatní jsou všichni muži. Dominantní způsob nákazy u 20 mužů byl určen jako homosexuální nebo bisexuální nechráněný sex. Regionálně připadá 15 případů dohromady na Prahu a střední Čechy, po 4 případech na jižní Moravu a Ústecký kraj a vždy po jednom případu na Vysočinu, Zlínský, Olomoucký, Liberecký, Moravskoslezský a Jihočeský kraj.

„U většiny HIV pacientů, kteří jsou správně léčeni a pravidelně užívají antiretrovirovou léčbu, klesne hladina viru v krvi až na nedetekovatelnou hranici, což znamená, že pacient není infekční – nedetekovatelný = neinfekční. I když se HIV pozitivní pacient zatím nemůže úplně vyléčit (v jeho těle nadále zůstává virus HIV), v případě, že virus v jeho krvi je nedetekovatelný, nemůže nakazit svého sexuálního partnera, nemůže nakazit nikoho svou krví, a naopak může žít normální život a založit rodinu“, říká Jiří Pavlát, ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc a dodává: „Délka a kvalita života léčených HIV pacientů dnes dosahuje délky života běžné populace.“

V dnešní době je navíc možné se proti viru HIV chránit nejenom klasickým kondomem, ale také tak zvanou pre-expoziční profylaxí (PrEP), tedy preventivním užíváním antiretrovirových léků. Tyto léky zabrání nákaze, a to i v případě, že se virus HIV dostane do lidského těla. Pokud se PrEP používá správně, ochrání uživatele až na 99 %. Tyto léky jsou určené především pro lidi, kteří jsou například díky své práci nebo životnímu stylu ve vyšším riziku nákazy HIV.

Zrovna tak je možné se proti HIV chránit i jednorázově po vysoce rizikové situaci, během které mohlo dojít k nákaze, například znásilnění. Lék, tak zvanou post-expoziční profylaxi (PEP), je ale nutné použít co nejdříve, nejdéle však do 3 dnů od možnosti vystavení se viru.

„Je důležité si uvědomit, že celoživotní léčba HIV pozitivního pacienta vyjde společnost podstatně dráž nežli investice do testování a prevence. Například v Německu je preventivní lék PrEP hrazen státem. Na Ukrajině od 1. 4. 2021 stát plně hradí PrEP i PEP. V Norsku jsou oba tyto léky hrazeny státem a v případě potřeby jsou dostupné přímo na pohotovosti. V České republice na tyto léky pojišťovny zatím bohužel nepřispívají,“ uvádí Jiří Pavlát.

Nárůst počtu HIV případů v ČR za poslední rok je spojený také s pandemii COVID-19. Díky covidu se lidé méně věnovali prevenci (a ne jenom HIV, ale i dalších vážných nemocí), více se báli chodit na testy. I když v současné době zatím nemáme k dispozici lék, který by HIV definitivně vyléčil, pokud bychom velmi důsledně testovali a HIV pozitivní pacienti byli včas a správně léčeni, bylo by možné i se současnými léky HIV postupně vymýtit. Proto jsou testování a prevence i v době covidové pandemie stále velmi důležité.

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 169

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.