Vylepšujeme testování na syfilis a žloutenky B a C

V pražském Checkpointu v Domě světla se nám ve spolupráci se soukromou laboratoří podařilo vylepšit testování na infekce syfilis a žloutenky typu B a C. Již v průběhu roku 2018 jsme zavedli rychlotesty na tyto infekce. Od února jsme nově schopni tyto infekce testovat i ve spolupracující laboratoři.

Jaký to má význam? Zejména zpřesnění výsledku testu. Laboratorní testy na syfilis a žloutenky B a C jsou mnohem citlivější, než rychlotesty, které byly vyvinuty na rychlou práci v terénu. V laboratoři je na testy času dost a vzorky zkoumají laboranti pomocí přístrojů. Proto dokážou odhalit nemoc dříve, dokonce i o několik týdnů. Navíc lze z krevního vzorku udělat více testů a zpřesnit, zda se jedná o vyléčenou infekci nebo naopak aktivní nemoc.

V našich checkpointech testy na infekce syfilis predikuje systém PIST z před-testového on-line dotazníku. Na základě informací o sexuálním chování systém identifikuje případná rizika možné nákazy a upozorní na ně poradce. Po osobním rozhovoru pak poradce zvolí, zda je pro klienta vhodný rychlotest nebo laboratorní test. Zpřesněné laboratorní testy na syfilis a žloutenky B a C jsme prozatím schopni poskytovat pouze v Praze. V ostatních checkpointech a sanitkách budeme i nadále poskytovat pouze rychlé testy.

Asi vás napadne, zda podobný problém s rychlými testy platí také pro infekci HIV. Odpověď je složitější. Záleží totiž na tom, jaké testy použijete, jaké zkušenosti má personál s jejich používáním a také na tzv. diagnostickém okně, tedy jaká doba uběhla od rizika (nákazy). Obecně čím delší doba od možného rizika, tím je HIV test přesnější (rychlý test i laboratorní). Ideální doba na test je 2 až 3 měsíce od rizikové situace. Tradičně HIV testujeme laboratorně s garancí výsledku do jednoho týdne. Naše checkpointy a sanitky však nabízejí i nejmodernější rychlé testy na protilátky HIV. Tyto HIV testy jsou velmi citlivé, opravdu rychlé (většinou je výsledek do jedné minuty) a naše zkušenosti s nimi jsou vynikající. Za dobu pěti let jejich používání jsme nezaznamenali žádný falešný výsledek. Tyto rychlé HIV testy naše organizace kupuje přímo od výrobce v Kanadě a poskytuje je také k mobilnímu testování Zdravotních ústavů.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.