Virus HIV a senioři

Délka aktivního života seniorů se neustále prodlužuje. Tedy ani lidé v pokročilejším věku dnes nebývají nutně ochuzeni o partnerský život, intimitu a sex. V této souvislosti se ovšem možná trochu pozapomíná, že sex v každém věku, tedy i tom pozdějším, je spojený s riziky onemocnění venerickými, sexem přenosnými nemocemi.

Připomeňme, že mezi nejčastěji se vyskytující sexuálně přenosné choroby patří syfilis, kapavka, chlamydie, herpes či některé typy hepatitidy (žloutenka). Tyto nemoci ovšem nyní ponecháme stranou, protože informace o nich jsou běžně dostupné a je schopen je podat každý lékař. V tomto článku se chceme zaměřit na virus HIV (virus lidské imunitní nedostatečnosti) a nemoc jím způsobovanou, tedy AIDS (syndrom získaného selhání imunity).

Nechceme nikoho nepatřičně strašit. Nakazit se virem HIV, není až tak snadné, jak vysvětlíme v dalším textu. Od začátku sledování v roce 1985 se v našich zemích nakazilo cca 3500 lidí, což není relativně až tak mnoho. Na druhou stranu byla nemoc AIDS, tedy pokročilé stádium nákazy HIV, nedávno zjištěna u více než 70letého seniora. Přitom, kdyby tento pacient dostal ve správný čas správnou diagnózu, nemusela se při dnešních možnostech léčby u něho nemoc AIDS vůbec rozvinout.

Riziko nákazy HIV se týká i seniorů

Přestože se virus HIV a nemoc AIDS vyskytují v našich podmínkách už téměř 35 let, přesných informací o nich je mezi laickou veřejností bohužel stále velký nedostatek a podle našich zkušeností pokulhávají ve znalostech často i lékaři a zdravotníci. V souvislosti s životem seniorů je to vůbec problém, už jen proto, že s výskytem HIV pozitivity u lidí této věkové skupiny u nás dosud nikdo nepočítal.

Je to dáno také tím, infekce může být skrytá v těle bez viditelných příznaků mnoho let, aniž způsobí infikovanému nějaké znatelné poškození. Člověk se tak může nakazit daleko dřív, než dospěje do seniorského věku, a žít s nákazou relativně normálně. Ve chvíli, kdy začne selhávat imunitní systém a v těle propuká AIDS, nemusí už ani samotného pacienta napadnout, že a kdy byl vinou rizikového chování nákaze virem HIV vystaven.

Dospět při nákaze HIV do terminální fáze, tedy k rozvinuté nemoci AIDS, přitom není díky dnešní pokročilé léčbě vůbec nutné. Stačí jediné. Přijít na přítomnost viru v těle včas, což spolehlivě určí běžně dostupné testování. V případě pozitivity nasadí odborní lékaři velmi účinné léky, které sice nejsou schopné virus HIV z těla odstranit, ale jsou už natolik vyspělé, že nakažený člověk při dodržování medikace žije dál normální život, přičemž se nemusí nijak snížit ani jeho kvalita ani délka.

Kdo je infekcí nejvíce ohrožen

Podívejme se, co vypovídají statistiky o tom, které skupiny lidí jsou infekcí nejvíce ohroženy. A také, jak se riziko nákazy týká seniorů nebo lidí ve vyšším produktivním věku.

Z 3429 lidí nakažených v ČR od počátku sledování (občané ČR a rezidenti), jich 68 %, tj. 2337, tvoří muži s homosexuálním či bisexuálním chováním. Na první pohled to tedy může vypadat, že se riziko nákazy virem HIV týká v ČR poměrně úzké skupiny lidí. Není to ovšem zcela pravda, protože druhou nejpočetnější je skupina 830 lidí (24 %) nakažených při heterosexuálním pohlavním styku, přičemž je lze podle pohlaví rozdělit téměř přesně na polovinu. Tedy jde stejnou měrou o muže i ženy.

Z pohledu věkové diferenciace lidí v ČR nakažených virem HIV je pro naše účely zajímavé, že 58 lidem bylo v době prvního stanovení diagnózy HIV+ více než 60 let. A 201 lidem pak 50-59 let. Šlo opět převážně o muže, mezi nakaženými jsou ale zastoupeny i ženy.

Jak se virus HIV přenáší

Abychom přiblížili, jakým způsobem nás může virus HIV ohrozit, a zároveň předešli přehnaným obavám, můžeme znovu ujistit, že nakazit se virem HIV je poměrně složité. Přesto samozřejmě nelze podceňovat evidentní rizika a jako ve všem platí, že dobrá prevence je nejlepší ochranou před zdravotními komplikacemi.

Virus HIV se do lidského těla může dostat pouze čtyřmi způsoby.

 • Pohlavním stykem (nejčastěji)
 • Sdílením injekčních stříkaček, jehel a podobně
 • Transfúzí krve (dnes už ojediněle)
 • Z matky na dítě

Skutečně nejčastějším způsobem přenosu je pohlavní styk - heterosexuální, homosexuální, vaginální i anální. Virus HIV se vyskytuje hlavně v krvi, spermatu, preejakulátu a vaginálních sekretech infikovaných lidí. Tyto tekutiny jsou také hlavním prostředníkem přenosu viru. Aby virus mohl organismus infikovat, musí do něj proniknout a přijít do styku s krví vnímavého jedince.

Orální sex může teoreticky také vést k přenosu HIV, a to v případě poranění v ústech nebo na pohlavním orgánu. V praxi je však tento způsob přenosu HIV poměrně vzácný. Při líbání (tedy ani při hlubokém líbání) k přenosu HIV infekce za normálních okolností. Rovněž se HIV nedá přenést vzájemnou masturbací partnerů.

Virus byl v nepatrném množství zjištěn i v dalších tělních tekutinách, ve slinách, slzách, potu apod. V nich se však zpravidla vyskytuje pouze v podprahovém množství, které k vyvolání infekce nestačí. Navíc není schopen přežít vně lidského těla delší dobu.

Jak se HIV infekce určitě nepřenáší

Virus HIV určitě nelze přenést dotykem, nelze ho ani vdechnout.

Těmito způsoby se v rámci běžného společenského styku HIV nepřenáší (mimo jiné):

 • •stiskem ruky, polibkem na tvář nebo na ústa
 • •nápojem v restauraci, společným používáním příborů
 • •na záchodě, v koupelně, ve sprchách
 • •penězi, telefonováním společným přístrojem
 • •v bazénu, v tělocvičně a v posilovně
 • •při návštěvách u lékaře a v nemocnici
 • •ložním a spodním prádlem
 • •při otvírání dveří
 • •v dopravních prostředcích
 • •při dárcovství krve

Příznaky nákazy HIV

Nákaza virem HIV běžně vykazuje tři stádia. Je ovšem třeba mít na paměti, že především obtíže popsané pro první fázi infekce, mohou být příznaky řady různých jiných onemocnění. Takže je nejprve třeba vyhodnotit, zda se dotyčný opravdu ocitl v situaci, kdy se mohl s nákazou potkat. Především zda měl nechráněný sex. Rozhodně jediným spolehlivým prostředkem, jak zjistit, jestli nejsem HIV pozitivní, tak zůstává test.

Akutní primární infekce (primoinfekce)

V průběhu 2. až 6. týdne po infikaci HIV se u 60 - 70 % infikovaných osob projeví příznaky připomínající chřipku nebo mononukleózu. V tomto případě hovoříme o primoinfekci, akutní primární HIV infekci. Mezi časté příznaky patří zvětšené mízní uzliny na více místech po těle současně, například krk, třísla a podpaží. Téměř vždy je přítomna horečka kolem 38 °C nebo vyšší. Zároveň musí samozřejmě předcházet vystavení se riziku přenosu HIV infekce. Primoinfekce trvá většinou 1 až 2 týdny a odezní vždy sama. Primoinfekce se ovšem neobjeví u 30 až 40 % nakažených.

Druhá fáze HIV infekce (bezpříznaková)

Velká většina HIV pozitivních bez terapie (více než 80%), uváděla v této fázi pouze běžné, nebo mírně zvýšené zdravotní komplikace. Proto se druhé fázi HIV infekce také říká asymptomatická (bezpříznaková) fáze infekce. Jedná se většinou o období mezi dvěma až deseti lety od nákazy HIV.

Klinicky rozvinuté stádium HIV infekce (AIDS)

V třetí fázi HIV infekce (bez léčby zpravidla po více než deseti letech od nakažení) je imunitní systém člověka již značně poškozen. Buňky imunitního systému přestávají být schopny odrážet nájezdy různých útočníků (virů, baktérií, plísní apod.). Organismus přestává být schopen produkovat dostatečné množství buněk imunitního systému, čímž se ještě více otevírá cesta různým infekcím a nádorovým onemocněním.

Ve čtvrtém stádiu má již HIV pozitivní člověk plně rozvinut AIDS. Trpí několika onemocněními typickými pro AIDS současně a je malá naděje na vrácení jeho zdravotního stavu do normálu.

Až 90 % pacientů s AIDS se v průběhu onemocnění projeví více, či méně závažné neurologické problémy. AIDS probíhá tak, že u pacienta střídavě dochází ke zhoršení a zlepšení stavu.

Jak se před infekcí HIV chránit

Nejlepší ochranou proti všem sexuálně přenosným chorobám je jednoznačně kondom. Zvláště se ho vyplatí použít v případě, že nemáme stoprocentní jistotu partnerovy bezinfekčnosti.

V případě, že jste se v minulosti vystavili riziku nákazy, především tedy ve formě nechráněného sexu s příležitostným partnerem, nebo partnerem o jehož bezinfekčnosti máte pochybnost, a chcete mít jistotu, že v těle virus HIV nemáte, je dobré požádat svého lékaře o provedení testu. Je však důležité vědět, že test je průkazný až po cca třech měsících od rizikového chování, při němž hrozila nákaza.

Více informací o infekci HIV zjistíte na webu: www.hiv-prevence.cza také na bezplatné anonymní telefonní lince 800 800 980

Alice Urbancová, Česká společnost AIDS pomoc, z. s.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.