V Evropě roste počet lidí, kteří neví, že jsou HIV pozitivní. Zásadní je udržet dostupné preventivní služby.

Praha, 29. listopadu 2020 – Každý pátý HIV pozitivní v České republice o své infekci neví, protože nebyl otestován, 40 % HIV pozitivních je pak diagnostikováno v pozdním stádiu infekce. Pandemie COVID-19 může situaci ještě více zhoršit. V jejím důsledku bylo v tomto roce omezeno testování na HIV a zhoršila se i dostupnost pre-expoziční profylaxe, která je součástí komplexního souboru metod prevence přenosu HIV.

Letošní Světový den boje proti AIDS (1. prosince) připomíná význam dostupných preventivních služeb, které jsou naprosto klíčové pro zvládnutí šíření infekce HIV/AIDS. Přítomnost pandemie COVID-19 je však negativně zasáhla a může mít další vážné dopady.

V celé Evropě podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC) roste počet HIV pozitivních, kteří o své infekci netuší. V roce 2019 bylo hlášeno 136 449 nově diagnostikovaných případů HIV infekce v Evropském regionu WHO, přičemž 79 % z těchto nově hlášených případů připadalo na východní část kontinentu. Konkrétně v České republice o své infekci neví každý pátý HIV pozitivní. „Ačkoliv je možné přenosu HIV předcházet, v Evropském regionu WHO pokračuje významné šíření HIV. Znát svůj HIV status je základním předpokladem pro účinnou prevenci, kontrolu epidemie a také pro včasnou a účinnou léčbu a péči o osoby s HIV,“ říká Dr. Srdan Matić, představitel WHO v ČR, a dodává: "Většinu osob infikovaných virem HIV v České republice tvoří muži, kteří mají sex s muži. Právě oni jsou obzvláště zranitelní z hlediska HIV a navzdory pokroku, kterého se podařilo dosáhnout v minulých letech, čelí pokračující diskriminaci ze strany společnosti i systému zdravotní péče.“ Bohužel 40 % HIV pozitivních je v Česku diagnostikováno v pozdním stádiu infekce. V Evropě se jedná o 53 % HIV pozitivních, což komplikuje jejich léčbu, zvyšuje riziko úmrtí a současně vede k dalšímu šíření viru HIV. [1]

Zásadní pro zvládnutí šíření infekce HIV/AIDS je dostupnost preventivních služeb. Za období leden až listopad 2019 Česká společnost AIDS pomoc provedla celkem 8035 testů, letos za stejné období 7 538 testů. Za první tři čtvrtiny loňského roku se podařilo zachytit 36 nových případů, letos za stejné období 25 nových diagnóz. „Podrobnější statistika za jednotlivé měsíce ukazuje dopady pandemie COVID-19, kdy nižší počet provedených testů vedl také k nižšímu záchytu HIV pozitivních. Během března až května jsme provedli pouze polovinu testů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, stejný propad jsme zaznamenali i v listopadu. Výpadky v testování jsme doháněli rozesíláním testů pro domácí testování HIV, které jsme měli k dispozici z předchozího roku a letní kampaní zaměřenou na muže, kteří mají sex s muži během letošního festivalu Prague Pride,“ vysvětluje Robert Hejzák, předseda České společnosti AIDS pomoc.

Důležitým posunem kupředu je možnost použití domácích testů na HIV, které lze využít také během pandemie COVID-19, kdy jsou jiné možnosti testování omezené.[2] Právě omezené služby checkpointů napříč Českou republikou by mohlo částečně nahradit rozesílání domácích testů na HIV zájemcům. „Pozdní diagnostika ukazuje, že ti, kteří jsou ve vyšším riziku nákazy HIV, nemají dostatečný přístup ke vhodným metodám testování a odpovídajícímu poradenství. Proto by měly být znovu posouzeny a také rozšířeny strategie testování HIV tak, aby jejich součástí byly inovativní přístupy zahrnující komunitní organizace, a soustředily se na klíčové skupiny populace. Rovněž by mělo být k dispozici více možností testování HIV, například prostřednictvím sebe-testování, testování HIV prováděného neziskovými organizacemi, domácího testování, a rutinního testování v rámci zdravotnického systému a spolupracujících institucí,“ dodává Dr. Matić.

K moderním preventivním opatřením proti šíření viru HIV patří také pre-expoziční profylaxe (PrEP), tedy použití léků, které dokážou zabránit přenosu infekce bez ohledu na pohlaví či preferované sexuální aktivity. Podle odhadů České společnosti AIDS pomoc u nás této možnosti využívá zhruba 400 až 500 osob. Nicméně podle doporučení ECDC by v České republice mělo PrEP využívat zhruba 15 000 osob, aby to výrazněji ovlivnilo šíření infekce HIV.[3] „Větší dostupnosti PrEP by pomohlo, pokud by tyto léky mohli předepisovat i další lékaři, zejména praktičtí lékaři pro dospělé a dermatovenerologové, nejen specializovaná HIV centra,“ dodává Robert Hejzák.

Více:

WHO World AIDS Day 2020

WHO and ECDC call for improved HIV testing in Europe

HIV/AIDS surveilance in Europe 2020 – 2019 data

Aktuální informace o provozní době checkpointů ČSAP

Kontakt pro média:
Kancelář WHO v ČR, Pavla Kortusová, tel: 607819386
Česká společnost AIDS pomoc, Markéta Kuklová, tel: 602115216


[1] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), WHO Regional Office for Europe. (WHO/Europe). HIV/AIDS surveillance in Europe 2020 – 2019 data. Copenhagen: WHO/Europe; 2020. Available from: https://www.euro.who.int/en/publications/abstract...

[2] Simoes D et al. Impact of the COVID-19 pandemic on testing services for HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections in the WHO European Region, March to August 2020. Eurosurveillance. Volume 25, Issue 47, 26/Nov/2020.

[3] Hayes R. at al., the ECDC Dublin Declaration Monitoring Network. Estimating the ‘PrEP Gap’: how implementation and access to PrEP differ between countries in Europe and Central Asia in 2019. Euro Surveillance. Volume 24, Issue 47, 26/Nov/2020.

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Obrázek č. 142
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.