V Evropě a USA bylo spuštěno testování vakcíny proti HIV. Česko nakonec do studie nebylo zařazeno.

Zkoušky potenciální vakcíny proti HIV začali koncem roku 2019 v některých pečlivě vybraných státech Evropy a USA. Uvedl to ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční choroby USA doktor Antony Fauci. Firma Johnson & Johnson zahájí studii, v jejímž průběhu bude přibližně 3800 mužů naočkováno vakcínou proti HIV. Očkování u každého jednotlivce bude rozděleno do 4 návštěv, v jejichž průběhu bude klientům podáno celkem šest injekcí s vakcínou. Cílem potenciální vakcíny je zaměřit se na více kmenů HIV, které v lidském těle rychle mutují.

Ačkoliv je známo, že pre-expoziční profylaxe (PrEP) brání téměř všem přenosům HIV, vysoká cena i nedostupnost v chudších částech světa, zejména v rozvojových zemích, brání plošnému využití. Velkým problémem je také dodržování pravidelného denního užívání. Proto se firma zaměřuje na vývoj vakcíny.

Potenciální vakcína Johnson & Johnson se ukázala jako účinná u přibližně dvou třetin testovaných zvířat. U lidí, kterým již byl tento lék podán, nebylo zatím zjištěno žádné selhání nebo poškození. Mezitím se v roce 2017 začala testovat další potenciální vakcína u asi 2 600 afrických žen. Zdravotníci věří, že prokazatelně úspěšné dvojí testování konané v různých částech světa a různých demografických podmínkách může vést k rychlejšímu schválení vakcíny pro veřejné použití.

Při přípravě studie Johnson & Johnson spolupracovala i Česká společnost AIDS pomoc. Bylo to ve fázi, kdy se vybíraly evropské země, které budou do studie zařazeny. Řešitelé studie se zajímali o on-line před-testový systém PIST, který vyvinula Česká společnost AIDS pomoc. Systém na základě rizikového chování klienta doporučuje jaké infekce testovat, ale zejména doporučuje kandidáty na PrEP a další preventivní opatření. Právě tuto funkci chtěla firma využít. Předpokládalo se, že systém PIST by tipoval potencionální kandidáty na účast ve studii. Česko nakonec nebylo vybráno z obavy, že by se nenašel dostatečný počet zájemců o účast ve studii.

Zdroj: www.hivplusmag.comPřeložila Alena, upravil a doplnil o informace ČSAP Jirka

Obrázek č. 138
obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.