V Evropě a USA bylo spuštěno testování vakcíny proti HIV. Česko nakonec do studie nebylo zařazeno.

Zkoušky potenciální vakcíny proti HIV začali koncem roku 2019 v některých pečlivě vybraných státech Evropy a USA. Uvedl to ředitel Národního ústavu pro alergie a infekční choroby USA doktor Antony Fauci. Firma Johnson & Johnson zahájí studii, v jejímž průběhu bude přibližně 3800 mužů naočkováno vakcínou proti HIV. Očkování u každého jednotlivce bude rozděleno do 4 návštěv, v jejichž průběhu bude klientům podáno celkem šest injekcí s vakcínou. Cílem potenciální vakcíny je zaměřit se na více kmenů HIV, které v lidském těle rychle mutují.

Ačkoliv je známo, že pre-expoziční profylaxe (PrEP) brání téměř všem přenosům HIV, vysoká cena i nedostupnost v chudších částech světa, zejména v rozvojových zemích, brání plošnému využití. Velkým problémem je také dodržování pravidelného denního užívání. Proto se firma zaměřuje na vývoj vakcíny.

Potenciální vakcína Johnson & Johnson se ukázala jako účinná u přibližně dvou třetin testovaných zvířat. U lidí, kterým již byl tento lék podán, nebylo zatím zjištěno žádné selhání nebo poškození. Mezitím se v roce 2017 začala testovat další potenciální vakcína u asi 2 600 afrických žen. Zdravotníci věří, že prokazatelně úspěšné dvojí testování konané v různých částech světa a různých demografických podmínkách může vést k rychlejšímu schválení vakcíny pro veřejné použití.

Při přípravě studie Johnson & Johnson spolupracovala i Česká společnost AIDS pomoc. Bylo to ve fázi, kdy se vybíraly evropské země, které budou do studie zařazeny. Řešitelé studie se zajímali o on-line před-testový systém PIST, který vyvinula Česká společnost AIDS pomoc. Systém na základě rizikového chování klienta doporučuje jaké infekce testovat, ale zejména doporučuje kandidáty na PrEP a další preventivní opatření. Právě tuto funkci chtěla firma využít. Předpokládalo se, že systém PIST by tipoval potencionální kandidáty na účast ve studii. Česko nakonec nebylo vybráno z obavy, že by se nenašel dostatečný počet zájemců o účast ve studii.

Zdroj: www.hivplusmag.comPřeložila Alena, upravil a doplnil o informace ČSAP Jirka

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST
obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.