V červnu 2022 přibylo v ČR dalších 31 HIV pozitivních pacientů, za první pololetí 2022 je to již 151 případů

Podle statistik Národní referenční laboratoře pro HIV Státního zdravotního ústavu přibylo za první pololetí roku 2022 v České republice 151 HIV pozitivních pacientů. Za červen 2022 přibylo 31 nových případů, v květnu 2022 to bylo 35 HIV případů (občané ČR a rezidenti). Pokud budou i v druhém pololetí přibývat nové HIV případy stejnou rychlostí, pak za rok 2022 můžeme očekávat okolo 300 nových pacientů žijících s HIV. Tento nárůst by byl nejvyšší od roku 2016, kdy bylo diagnostikováno 286 případů, do té doby nejvíce v historii Česka. Uvedená statistika reprezentuje pouze občany ČR a rezidenty. Nejsou v ní zahrnutí cizinci přicházející do ČR.

V červnu 2022 bylo diagnostikováno 31 nových případů HIV (občané ČR a rezidenti), jedná se o 23 mužů a 8 žen. Převládal přenos sexuální cestou, a to ve 21 případech, z toho v 9 případech se jedná o muže mající sex s muži a ve 14 případech o přenos heterosexuální cestou. 1 přenos byl nozokomiální cestou a u 9 případů nebyla zjištěna příčina. Celkem 7 případů bylo z Prahy, 1 ze Středočeského kraje, 3 z Jihočeského kraje, 1 z Plzeňského kraje, 1 z Karlovarského kraje, 1 z Libereckého kraje, 1 z Královehradeckého kraje, 1 z Pardubického kraje, 10 z Jihomoravského kraje, 1 z Olomouckého kraje, 1 ze Zlínského kraje, 3 z Moravskoslezského kraje.

„Výrazný nárůst nových případů HIV v prvním pololetí letošního roku je překvapivý. Pravděpodobně až nyní sklízíme výsledky pandemie covidu-19, kdy se v určitém období měně testovalo na HIV. V úvahu musíme brát i to, že lidé v průběhu pandemie zásadně změnili své zvyky, a to i v oblasti sexuálního chování. Efekt pandemie se projevil i ve větší míře seznamování se přes mobilní aplikace, které umožnily rychlé navazování kontaktů na základě polohy v reálném čase, “ říká Jiří Pavlát a dodává: „Pokud tento vývoj bude dále pokračovat i v druhém pololetí, můžeme očekávat, že na konci roku bude v ČR okolo 300 nových případů HIV, což je nejvíce od roku 2016. Tento trend také ukazuje, jak důležité je včasné testování a nasazení léčby. U člověka, který zná svou diagnózu a začne se včas léčit, klesne virová nálož v řádu několika měsíců na nezjistitelnou úroveň a nemůže nakazit svého partnera ani při nechráněném pohlavním styku.“

Podle dat SZÚ v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině přišlo v průběhu června 2022 do HIV center 72 HIV pozitivních osob z Ukrajiny (30 mužů, 42 žen) se statusem uprchlíka. Kumulativně od března do června 2022 včetně bylo evidováno 383 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny (113 mužů, 270 žen). Mezi nimi bylo 14 dětí do 15 let. Naprostá většina z těchto uprchlíků (cca 95 %) věděla o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a důvodem návštěvy HIV centra bylo zajištění kontinuity léčby HIV infekce. Více než polovina ukrajinských uprchlíků vyhledala pomoc a péči České společnosti AIDS pomoc.

Od 1. 1. 1986 do 30. 6. 2022 bylo HIV diagnostikováno u 4225 osob, u 797 lidí žijících s HIV se infekce rozvinula v onemocnění AIDS a 359 lidí této nemoci podlehlo.

Testování na HIV, syfilis a žloutenku typu B a C v České společnosti AIDS pomoc

V České společnosti AIDS pomoc je možné se na HIV a další pohlavně přenosné nemoci nechat otestovat bezplatně a zcela anonymně v 9 pevných checkpointech a v sanitkách, které jezdí po celé republice. Seznam pevných checkpointů a jízdní řád sanitek najdete na stránce https://www.hiv-testovani.cz/.

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.