Testují implantát PrEP. Účinnost by mohla vydržet i rok.

Implantát obsahující nový antiretrovirus by mohl poskytnout trvalé hladiny léku dostatečné k prevenci infekce HIV po dobu více než jednoho roku, uvedl Dr. Randolph Matthews na 10. mezinárodní konferenci AIDS o HIV Science (IAS 2019) v Mexico City. PrEP by se tak neužíval formou polykání pilulek, ale uvolňoval by se do těla z implantátu.

Lék, islatravir, dříve známý jako MK-8591, je inhibitor nukleosidové reverzní transkriptázy translokace (NRTTI) s extrémně dlouhým poločasem, což znamená, že je vhodný pro dlouhodobě působící přípravky. Orální islatravir je také v testování jako léčba HIV. Společnost Merck, jež lék vyvinula, započala testování této nové formy pre-expoziční profylaxe (PrEP).

Islatravir implantát, je malá plastová vložka umístěna pod kůži horní části paže. Studie implantátu PrEP vyhlášená na konferenci v Mexiku vyhodnotila hladiny léčiva (versus placebo) ve dvou různých dávkách (54 mg a 62 mg na implantát) podaných 16 jedincům po dobu tří měsíců. Účelem studie bylo posoudit bezpečnost a snášenlivost a odhadnout čas, kdy by koncentrace islatraviru klesla pod minimální efektivní úroveň, aby se zastavila replikace HIV. Dávka 62 mg produkovala hladiny nad tímto prahem u všech dobrovolníků ve zkušebním období po dobu tří měsíců, kdy byl implantát zaveden. Proti tomu u několika lidí došlo při nižších dávkách k poklesu hladiny pod tuto efektivní úroveň. Přestože se jednalo pouze o tříměsíční studii, prognózy ukazují, že koncentrace léčiva produkovaného implantátem by měla zůstat alespoň nad prahem prevence alespoň jeden rok a pravděpodobně výrazně déle.
Zdroj: www.ias2019.org
Přeložila Alena, upravil Jirka

Obrázek č. 138
obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.