Testují implantát PrEP. Účinnost by mohla vydržet i rok.

Implantát obsahující nový antiretrovirus by mohl poskytnout trvalé hladiny léku dostatečné k prevenci infekce HIV po dobu více než jednoho roku, uvedl Dr. Randolph Matthews na 10. mezinárodní konferenci AIDS o HIV Science (IAS 2019) v Mexico City. PrEP by se tak neužíval formou polykání pilulek, ale uvolňoval by se do těla z implantátu.

Lék, islatravir, dříve známý jako MK-8591, je inhibitor nukleosidové reverzní transkriptázy translokace (NRTTI) s extrémně dlouhým poločasem, což znamená, že je vhodný pro dlouhodobě působící přípravky. Orální islatravir je také v testování jako léčba HIV. Společnost Merck, jež lék vyvinula, započala testování této nové formy pre-expoziční profylaxe (PrEP).

Islatravir implantát, je malá plastová vložka umístěna pod kůži horní části paže. Studie implantátu PrEP vyhlášená na konferenci v Mexiku vyhodnotila hladiny léčiva (versus placebo) ve dvou různých dávkách (54 mg a 62 mg na implantát) podaných 16 jedincům po dobu tří měsíců. Účelem studie bylo posoudit bezpečnost a snášenlivost a odhadnout čas, kdy by koncentrace islatraviru klesla pod minimální efektivní úroveň, aby se zastavila replikace HIV. Dávka 62 mg produkovala hladiny nad tímto prahem u všech dobrovolníků ve zkušebním období po dobu tří měsíců, kdy byl implantát zaveden. Proti tomu u několika lidí došlo při nižších dávkách k poklesu hladiny pod tuto efektivní úroveň. Přestože se jednalo pouze o tříměsíční studii, prognózy ukazují, že koncentrace léčiva produkovaného implantátem by měla zůstat alespoň nad prahem prevence alespoň jeden rok a pravděpodobně výrazně déle.
Zdroj: www.ias2019.org
Přeložila Alena, upravil Jirka

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST
obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.