Testování během Prague Pride 2019 v Domě světla, na Střeleckém ostrově i ve velkém stanu na Letné

Jako každý rok i letos připravila Česká společnost AIDS pomoc ve spolupráci se spolkem Prague Pride testování na HIV a další infekce. Testování bude probíhat zdarma a anonymně každý den festivalu od pondělí do pátku na Střeleckém ostrově a v sobotu na Letné. Abychom svoje zdravotní služby co nejvíce přiblížili účastníkům festivalu, budeme testovat pomocí rychlotestů ve stanech. Samozřejmě tradičně bude otevřeno také v Domě světla v pondělí od 16 do 19 hodin a ve středu od 9 do 12 hodin. Zde probíhají laboratorní testy s výsledkem následující pondělí.

Střelecký ostrov

Každý den od pondělí 5. srpna do pátku 9. srpna budeme testovat v malém stanu na Střeleckém ostrově, a to vždy od 17 do 20 hodin. Provozní doba se může aktuálně přizpůsobovat festivalovému programu na ostrově. Zdravotníci budou zájemce testovat na infekce HIV a syfilis. Výsledky budou do 2 minut.

Na Letné bez fronty

I pro letošní rok připravujeme na sobotní odpoledne (10.8.) velký testovací stan na Letné. Minulý rok jsme si poprvé vyzkoušeli jeho provoz. Jedná se zřejmě o největší bezplatné a anonymní mobilní testování v Evropě - jak rozsahem provozu, tak i počtem testovaných infekcí. Stan je klimatizovaný a z loňských zkušeností jsme ho vylepšili. Velkou změnou je pořadník, který umožní, abyste nemuseli na test čekat ve frontě. Každý dostane pořadové číslo a velká obrazovka bude vyvolávat série čísel. Jednoduše zjistíte, kdy budete na řadě. Pokud své pořadí zmeškáte, tak Vás obsloužíme poslední hodinu provozu nebo pokud bude volno. Provozní doba stanu bude od 13 do 21 hodin.

Moderní a přesná laboratoř

Vylepšili jsme internetové připojení a zároveň naše technické zázemí tak, abychom předešli výpadkům a zdržením. Také jsme posílili mobilní laboratoř, v níž budeme testovat infekce HIV, syfilis, žloutenku B a žloutenku C. Odebírat budeme žilní krev a následně v laboratoři realizovat rychlotesty. Reaktivní vzorky ještě ve stanu prověříme laboratorním testem. Výsledky budou přesné jako z klasické laboratoře. Základní výsledky budou k vyzvednutí do jedné hodiny. Laboratorně prověřované vzorky budou mít výsledky za dvě hodiny.

Každému testu předchází před-testový pohovor. Připravit se můžete předem on-line na www.hiv-testovani.cz/chcitest. V současné době je dotazník k dispozici v angličtině a slovenštině, připravujeme další jazykové mutace.

Testování během festivalu Prague Pride podpořil Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo zdravotnictví ČR, nadace MAC AIDS FUND a společnosti ABBVIE a GILEAD.

Obrázek č. 138
obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.