Světový den boje proti AIDS v Ostravě 1.12.2021

Ostravské organizace působící na poli prevence HIV/AIDS spojí tradičně své síly a uspořádají ve středu 1. 12. 2021 při příležitosti World AIDS Day sérii akcí. Lidé se budou moci bezplatně a anonymně otestovat na HIV před obchodním centrem Forum Nová Karolina Ostrava a Breda & Weinstein v Opavě. Více o tématu HIV a AIDS se mohou zájemci dozvědět v připraveném informačním stánku IFMSA v prostorech OC Nová Karolina a v rámci online kampaně mediků, která podpoří i sbírku na podporu činností České společnosti AIDS pomoc, z.s.

Na akcích se podílejí ostravská pobočka Mezinárodní asociace studentů medicíny (IFMSA CZ Ostrava), Česká společnost AIDS pomoc, z.s. (ČSAP), ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (R-R), Zdravotní ústav Ostrava (ZÚ Ostrava) a Záchranný tým ČČK Ostrava (ZT ČČK Ostrava).

Ve středu 1.12.2021 v čase mezi 14:00 a 19:00 nabídne ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. lidem možnost si ověřit svůj zdravotní status rychlotestem na HIV před obchodním centrem Forum Nová Karolina Ostrava v zaparkované sanitě Záchranného týmu ČČK Ostrava. Ve stejný den bude moci nabídku testování na HIV od České společnosti AIDS pomoc, z.s. využít veřejnost před obchodním centrem Breda & Weinstein v Opavě mezi 14:00-17:15. Zájemci a zájemkyně si mohou v mobilním testovacím místě ověřit svůj HIV status zdarma a anonymně. Výsledky se dozví do 15 minut od odběru krve z prstu. Součástí tohoto procesu bude i poradenství, motivace k používání kondomů a pravidelnému testování u osob, které měly rizikový nechráněný styk.

Akce podpoří Dopravní podnik Ostrava propagací v prostředcích MHD a Magistrát města Ostravy, který stejně jako obchodní centrum Forum Nová Karolina tento den nasvítí do červených barev dvě výškové dominanty města Ostrava – most Miloše Sýkory a věž Nové radnice, a upozorní tak veřejnost na problematiku tématu HIV v našem regionu.

IFMSA CZ - (Mezinárodní asociace studentů medicíny) byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světě. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny. Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, Act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení místního a světového zdraví šířením osvěty formou přednášek, školení a cílených komunitních i globálně zaměřených projektů. To vše v souladu s humanistickými ideály lékařského poslání.

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. vznikla koncem roku 1989 jako iniciativa ze strany blízkých, známých a rodin HIV pozitivních občanů, s cílem jim prakticky pomáhat při řešení každodenních komplikací, které infekce HIV přinášela. Práce organizace se postupně rozšířila i o prevenci a osvětu a do její činnosti se zapojil i větší počet samotných HIV pozitivních osob. Významným milníkem bylo vybudování sociálně-azylového centra Dům světla koncem 90. let, od kdy Česká společnost AIDS pomoc nabízí rovněž bezplatné anonymní testování na HIV, syfilis a hepatitidy B a C, azylové a ubytovací služby pro HIV+ osoby. Organizace se zaměřuje i na oblast právní pomoci v případech diskriminace HIV pozitivních osob a na snižování společenského stigmatu, který s sebou HIV infekce může přinášet. V roce 2009 otevřela Česká společnost AIDS pomoc, z.s. svou druhou poradnu s anonymním testováním v Ostravě. Testování včetně poradenství je v ní zajištěno každý čtvrtek od 15 do 18 hodin. Další regionální Checkpointy společnosti najdete v Brně, Olomouci, Ústí nad Orlicí, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Teplicích a Ústí nad Labem.

R-R – ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. založila v roce 1992 PhDr. Hana Malinová, CSc. Jedním z dlouhodobých cílů R-R je udržet dosavadní nízký počet HIV pozitivních a nemocných s AIDS. Konkrétní činnost R-R spočívá v prevenci, diagnostice a léčbě sexuálně přenosných infekcí, a v poskytování sociálních, zdravotních a terapeutických služeb ženám a mužům starším 18 let, kteří poskytují, poskytovali nebo se rozhodují začít poskytovat placené sexuální služby. ROZKOŠ bez RIZIKA je jedinou organizací v ČR, která pracuje s touto cílovou skupinou v takovém rozsahu. Terénní týmy R-R působí ve dvanácti krajích ČR, provozuje čtyři Poradenská centra (Praha, Brno, České Budějovice, Ostrava), kde poskytuje sociální, zdravotní a terapeutické služby. K ochraně veřejného zdraví přispívá díky pravidelnému testování veřejnosti na HIV (např. na území MSK při akcích Beats for Love, Festival v ulicích, Noc venku Ostrava apod.). V Poradenském centru Ostrava nabízí veřejnosti každé pondělí od 15:00-16:00 možnost vyšetření na HIV, syphilis a hepatitidu C.

ZÚ Ostrava - Zdravotní Ústav se sídlem v Ostravě je zdravotnické zařízení zřízené MZ ČR, poskytující širokou škálu zdravotních a laboratorních služeb souvisejících s ochranou veřejného zdraví. V Ostravě provozuje HIV/AIDS poradnu, kde nabízí každé pondělí od 15:00-18:00 možnost vyšetření na HIV. Pravidelně také nabízí veřejnosti na akcích na území MSK možnost ověřit si své zdraví vyšetřením na HIV (Michal Fest, Colours of Ostrava apod.).

Záchranný tým ČČK Ostrava vznikl v roce 2003 jako součást Oblastního spolku ČČK Ostrava. Jeho členové jsou dobrovolní zdravotníci, kteří poskytují pomoc při mimořádných událostech, věnují se výuce první pomoci, pořádají akci Ostrava žije první pomocí a v neposlední řadě se věnují zdravotnickým asistencím na kulturních, společenských a sportovních akcích po celé Ostravě (např. Colours of Ostrava, domácí zápasy FC Baník Ostrava, HC Vítkovice Ridera a mnoho dalších). Momentálně tým tvoří téměř 50 dobrovolných zdravotníků.

Kontakt pro novináře

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.: Iva Teprová (+420) 777 606 537

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.