Studie o sexuálním chování mužů, kteří mají sex s muži (EMIS 2023/2024)

Evropský internetový průzkum u mužů, kteří mají sex s muži - The European Men Who Have Sex with Men Internet Survey (EMIS) je anonymní on-line průzkum, jehož cílem je shromáždit informace sexuálním zdraví gayů, bisexuálů a dalších mužů, kteří mají sex s muži (MSM) jako východisko pro preventivní programy v této oblasti. Průzkum probíhá ve většině evropských zemí. Jednou z hlavních výhod studie je možnost vyplnit dotazník v kterémkoli z úředních jazyků Evropského hospodářského prostoru (EHP). Účast ve studii je dobrovolná. EMIS je společný projekt komunitních, akademických a vládních partnerů v celé Evropě.

Studie EMIS byla s finanční podporou Evropské unie realizována již v letech 2010 a 2017. Česká republika se účastnila v obou letech, zpráva za rok 2017 je dispozici na stránce https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/h/hiv-aids/sexualni-chovani-muzu-kteri-maji-sex-s-muzi-emis-2017/.

Koncem roku 2023 byl spuštěn třetí běh studie EMIS, opět i s účastí České republiky. Sběr dat je plánován na přelom let 2023 a 2024. EMIS 2023/24 je realizován konsorciem tří partnerů: Deutsche Aidshilfe, Maastricht University a Robert Koch Institute. Projekt je v Evropě spolufinancován Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a dvanácti zeměmi. V České republice přispěla k jeho financování kancelář Světové zdravotnické organizace v České republice. Na organizaci a zpracování dat z aktuálně probíhající studie se podílejí Státní zdravotní ústav a Česká společnost AIDS pomoc, z. s.. Jedná se o největší studii svého druhu na světě a shromážděná data mohou v jednotlivých zemích posloužit pro plánování preventivních programů v oblasti HIV a dalších sexuálně přenosných infekcí i pro pochopení zdraví a potřeb cílové skupiny, včetně monitorování vývoje v této oblasti v jednotlivých zemích.

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.