Spolupráce s kolegy z Norska

Na konci listopadu minulého roku tým pracovníků ČSAP navštívil norské zdravotnické organizace v rámci projektu fondů EHP. Setkali se s kolegy z Helseutvalget, která se zaměřuje na zdraví LGBT+ komunity a z kliniky Olafia, která je vedoucí institucí na poli prevence HIV a to pomocí pre-expoziční profylaxe (PrEP).

Přístup k předepisování PrEP je v Norsku velmi odlišný od Česka. PrEP je totiž v Norsku k dispozici zdarma lidem ve zvýšeném riziku nákazy HIV. Zájemci o PrEP musí splnit stanovené podmínky a jsou pravidelně kontrolováni. Poradenství a doporučení na PrEP poskytují místo lékařů zdravotní sestry a bratři, což šetří čas infektologům.

Velmi odlišný je také přístup k poskytování PEP. PEP je v Norsku zdarma a rychle dostupný na všech pohotovostech, které lék mohou předepsat komukoliv, kdo ho potřebuje např. když selže kondom, dojde ke znásilnění, nebo pod vlivem alkoholu dojde k nechráněnému pohlavnímu styku. V Čechách je PEP bohužel k dispozici pouze obětem trestných činů a pouze v 8 HIV centrech.

Kromě setkání s odborníky na PrEP se kolegové zúčastnili také workshopu, jehož náplní byla metodologie snížení zdravotních rizik při praktikách tzv. chemsexu.

V únoru jsme v rámci téhož projektu přivítali v Praze zástupce organizací Helseutvalget a HivNorway. Cílem bylo norské partnery seznámit se situací v ČR a využít v naší práci norské know-how. Nabyté znalosti již uplatňujeme při chodu Domu Světla.

Na podzim tohoto roku se plánujeme účastnit velkého projektu EHP v oblasti Zdraví.

(více informací o fondech naleznete zde )

Vytvořeno: 22.04.2020 SATO

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.