Spolupráce s kolegy z Norska

Na konci listopadu minulého roku tým pracovníků ČSAP navštívil norské zdravotnické organizace v rámci projektu fondů EHP. Setkali se s kolegy z Helseutvalget, která se zaměřuje na zdraví LGBT+ komunity a z kliniky Olafia, která je vedoucí institucí na poli prevence HIV a to pomocí pre-expoziční profylaxe (PrEP).

Přístup k předepisování PrEP je v Norsku velmi odlišný od Česka. PrEP je totiž v Norsku k dispozici zdarma lidem ve zvýšeném riziku nákazy HIV. Zájemci o PrEP musí splnit stanovené podmínky a jsou pravidelně kontrolováni. Poradenství a doporučení na PrEP poskytují místo lékařů zdravotní sestry a bratři, což šetří čas infektologům.

Velmi odlišný je také přístup k poskytování PEP. PEP je v Norsku zdarma a rychle dostupný na všech pohotovostech, které lék mohou předepsat komukoliv, kdo ho potřebuje např. když selže kondom, dojde ke znásilnění, nebo pod vlivem alkoholu dojde k nechráněnému pohlavnímu styku. V Čechách je PEP bohužel k dispozici pouze obětem trestných činů a pouze v 8 HIV centrech.

Kromě setkání s odborníky na PrEP se kolegové zúčastnili také workshopu, jehož náplní byla metodologie snížení zdravotních rizik při praktikách tzv. chemsexu.

V únoru jsme v rámci téhož projektu přivítali v Praze zástupce organizací Helseutvalget a HivNorway. Cílem bylo norské partnery seznámit se situací v ČR a využít v naší práci norské know-how. Nabyté znalosti již uplatňujeme při chodu Domu Světla.

Na podzim tohoto roku se plánujeme účastnit velkého projektu EHP v oblasti Zdraví.

(více informací o fondech naleznete zde )

Vytvořeno: 22.04.2020 SATO

Obrázek č. 138
obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.