Setkání s Českou společností ADIS pomoc na Prague Pride

V sobotu, 12. 8. 23, se ještě před příchodem duhového průvodu na Letnou, konalo v našem testovacím stanu neformální společenské setkání zástupců ČSAP a naši příznivců, partnerů a dalších významných hostů.

Hosté se během setkání seznámili s nejmodernějšími technologiemi, které pro testování na HIV, syfilis, žloutenku B a C a dále kapavku a chlamydie používáme. V rámci setkání se sami mohli také nechat otestovat. Ředitel ČSAP Jiří Pavlát představil činnost a strukturu organizace, jak se v průběhu let vyvíjelo testování na Prague Pride a jak postupně rostly počty otestovaných klientů.

Důležitým tématem byl také vliv inflace na hodnotu dotačního titulu – tedy na dotace, které dostáváme od ministerstva zdravotnictví na testování HIV. Tomuto tématu se věnoval i článek, který vyšel na portále Zdravotnický deník a který vzniknul právě na základě tohoto setkání. Díky inflaci bohužel klesá podíl ministerstva zdravotnictví na financování testování České společnosti AIDS pomoc, která každý rok obslouží o 15 % klientů více než rok předchozí. V praxi to tedy znamená, že díky poklesu reálné hodnoty dotace bude ČSAP letos schopná otestovat méně klientů než v předchozích letech. Takže někteří lidé svou diagnózu nezjistí včas. Navíc bez navýšení prostředků dotačního programu nelze naplňovat cíle Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR.

Více o testování na HIV nejenom na Prague Pride, dotacích i jak se staví české zdravotnictví k úhradě PrEP se dočtete na stránce Zdravotnického deníku https://bit.ly/Zdravotnicky_Denik_Verejne_Zdravi

Připravila Markéta

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.