Post-expozičně podávaný doxycyklin redukuje výskyt pohlavně přenosných infekcí

Nový výzkum uvádí, že muži mající sex s muži se mohou po nechráněném sexu vyhnout nákaze kapavkou, chlamydiemi nebo syfilis použitím jedné dávky antibiotika doxycyklin.

Dr. Annie Luetkemeyer z Kalifornské univerzity v San Franciscu uvedla, že mezi 327 účastníky, kteří užívali pre-expoziční profylaxi (PrEP), aby se nenakazili HIV, se vyskytly sexuálně přenosné infekce (STI) v 32 % a ve skupině těch, kteří užívali doxycyklin jako post-expoziční profylaxi (PEP), se infekce vyskytla v 11 %.

Luetkemeyer na tiskové konferenci u příležitosti Mezinárodní AIDS konference řekla, že rozdíl v poklesu STI činil 66 % na čtvrtletí. Dále uvedla, že se podobně u 174 osob žijících s HIV objevily nové STI v 30,5 % v kontrolní skupině, která neužívala doxycyklin, vs ve 12 % ve skupině s doxycyklinem. Rozdíl poklesu STI činil 62 % na čtvrtletí.

„Je to skutečně fascinující práce v oblasti prevence STI. Jedná se o klíčovou strategii prevence STI, která naprosto mění situaci,“ uvedla Dr. Sharon Lewin, zvolená prezidentka AIDS společnosti a specialistka na infekční nemoci melbournské Univerzity v Austrálii.

„Naše studie ukazuje, že jediná dávka doxycyklinu užitá po sexu bez kondomu je bezpečná a vysoce efektivní strategie ke snížení přenosu STI u populace těžce zasažené probíhající epidemií STI,“ uvedla Luetkemeyer a zmínila aktuálně probíhající infekce jako je syfilis, kapavka a chlamydie v USA a mnoha dalších částech světa.

Luetkemeyer společně s kolegy zjišťovala účinnost doxycyklinu jako post-expoziční profylaxe (PEP) v otevřené klinické studii, která zahrnoval účastníky z klinik věnujících se sexuálnímu zdraví a HIV v Seattlu a San Franciscu.

Vhodní účastníci museli být při narození mužského pohlaví, žít s HIV nebo užívat HIV PrEP a mít v anamnéze bakteriální STI a sex bez kondomu s mužským partnerem, obojí v roce předcházejícím náboru do studie. Nejčastěji zastoupeným počtem sexuálních partnerů v předešlých 3 měsících bylo číslo 9. Účastníci byli náhodně rozděleni v poměru 2:1 do skupiny k užívání 200 mg doxycyklinu po sexu bez kondomu (užití co nejdříve to bylo možné, v průběhu 24 hodin), anebo byli náhodně přiřazeni do skupiny se standardní péčí.

Studie byla zastavena v květnu 2022, kdy průběžná analýza ukázala, že doxycyklinová skupina má postupně nižší výskyt STI jak u osob žijících s HIV, tak u těch, kteří užívali HIV PrEP. Účastníci uváděli užití doxycyklinu v 87 % po sexu bez kondomu. Okolo poloviny účastníků si vzalo 10 dávek za měsíc, 30 % vzalo 10–20 dávek měsíčně a 16 % si vzalo více než 20 dávek za měsíc.

Výzkumníci poznamenali, že tetracyklinová rezistence u těch, kteří měli kapavku, se objevila v 20 %, což mohlo snížit účinnost doxycyklinu jako PEP v případě kapavky v této studii.

Zdroj: https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/iac/99983

Připravila: Veronika

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.