Pomozte nám lépe pomáhat a odměníme vás!

Nejen, že nám z České společnosti AIDS pomoc můžete pomoci zlepšit nastavení našich služeb pro vás a vaše blízké či přátele a my vám za to budeme velmi vděčni, ale ještě vás i odměníme!


Proč?

Protože bez informací od vás, pokud jste HIV pozitivní, máte někoho HIV pozitivního nablízku, nebo patříte do skupiny ohrožené infekcí, nemůžeme znát přesně vaše potřeby, přání a očekávání.

Jak na to?

Přihlaste se do našeho připravovaného výzkumu a pomozte nám se zjišťováním, jakou zdravotní, sociální, či třeba psychologickou podporu a pomoc máme nejlépe nabízet, abychom třeba i vám a vašim blízkým či známým byli co nejvíce užiteční.

Co řešíme?

Česká společnost AIDS pomoc realizuje projekt Evropského sociálního fondu, jehož cílem je právě zlepšení a rozšíření nabídky zdravotních a sociálních služeb pro HIV+ komunitu, blízké, partnery a přátele HIV+ lidí a všechny, kdo se s rizikem této infekce setkávají.

Koho hledáme?

Pokud jste HIV+, máte někoho blízkého HIV+, nebo se třeba jenom pohybujete v prostředí, kde se s HIV+ lidmi můžete setkávat (kluby, seznamky, atd.), neváhejte a zapojte se.

Kdy se potkáme?

Výzkum budeme provádět od května do srpna 2020. Má zmapovat potřeby a požadavky těchto skupin lidí s cílem zjistit, jakou formu pomoci bychom nejlépe měli nabízet.

Jak to bude probíhat?

Výzkum bude probíhat formou rozhovoru s profesionálním tazatelem z výzkumné agentury, osobně, nebo i on-line. Účast je placená, vaše jméno ani jiné osobní údaje nebudeme nikde uvádět.

Co máte udělat?

V případě, že se do výzkumu chcete zapojit, napište nám e-mail e-mail 📧. Do předmětu napište „výzkum“.

Předem Vám děkujeme za podporu a spolupráci!

Projekt „Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity s využitím dobré zahraniční praxe“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011350, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více o projektu naleznete ZDE

Vytvořeno: 22.04.2020 SATO

Obrázek č. 138
obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.