Pomozte nám lépe pomáhat a odměníme vás!

Nejen, že nám z České společnosti AIDS pomoc můžete pomoci zlepšit nastavení našich služeb pro vás a vaše blízké či přátele a my vám za to budeme velmi vděčni, ale ještě vás i odměníme!


Proč?

Protože bez informací od vás, pokud jste HIV pozitivní, máte někoho HIV pozitivního nablízku, nebo patříte do skupiny ohrožené infekcí, nemůžeme znát přesně vaše potřeby, přání a očekávání.

Jak na to?

Přihlaste se do našeho připravovaného výzkumu a pomozte nám se zjišťováním, jakou zdravotní, sociální, či třeba psychologickou podporu a pomoc máme nejlépe nabízet, abychom třeba i vám a vašim blízkým či známým byli co nejvíce užiteční.

Co řešíme?

Česká společnost AIDS pomoc realizuje projekt Evropského sociálního fondu, jehož cílem je právě zlepšení a rozšíření nabídky zdravotních a sociálních služeb pro HIV+ komunitu, blízké, partnery a přátele HIV+ lidí a všechny, kdo se s rizikem této infekce setkávají.

Koho hledáme?

Pokud jste HIV+, máte někoho blízkého HIV+, nebo se třeba jenom pohybujete v prostředí, kde se s HIV+ lidmi můžete setkávat (kluby, seznamky, atd.), neváhejte a zapojte se.

Kdy se potkáme?

Výzkum budeme provádět od května do srpna 2020. Má zmapovat potřeby a požadavky těchto skupin lidí s cílem zjistit, jakou formu pomoci bychom nejlépe měli nabízet.

Jak to bude probíhat?

Výzkum bude probíhat formou rozhovoru s profesionálním tazatelem z výzkumné agentury, osobně, nebo i on-line. Účast je placená, vaše jméno ani jiné osobní údaje nebudeme nikde uvádět.

Co máte udělat?

V případě, že se do výzkumu chcete zapojit, napište nám e-mail e-mail 📧. Do předmětu napište „výzkum“.

Předem Vám děkujeme za podporu a spolupráci!

Projekt „Inovace v oblasti podpory a prevence sociálního vyloučení HIV pozitivní komunity s využitím dobré zahraniční praxe“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0011350, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více o projektu naleznete ZDE

Vytvořeno: 22.04.2020 SATO

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.