Podpořte Červenou stužku v boji proti AIDS

Jako každoročně, také letos od poloviny listopadu do konce prosince proběhne veřejná sbírka Červená stužka určená na podporu boje proti HIV a AIDS. Sbírka probíhá u příležitosti Světového dne boje proti AIDS - 1. 12. 2019 - a Evropského týdne testování na HIV a žloutenku typu B a C, který startuje 22. 11. 2019. Červená stužka je symbolem solidarity s HIV pozitivními lidmi a nemocnými AIDS a symbolizuje boj proti HIV a AIDS.

Hlavním cílem sbírky je získat finanční prostředky na podporu aktivit České společnosti AIDS pomoc, která se věnuje prevenci HIV a poskytuje podporu HIV+ lidem a jejich rodinám a přátelům. Vybrané peníze jsou použity například na bezplatné a anonymní testování na HIV, prevenci a osvětu, provoz azylového Domu světla a provoz HIV testovacích center.

Zapojení škol, kroužků a zájmových organizací do Červené stužky

Nedílnou součástí sbírky je již tradičně přímé zapojení základních a středních škol do pouličního prodeje odznáčků a žetonů s červenou stužkou. Aktivní účast studentů je jedním z důležitých kroků samotné prevence. Do sbírky se kromě škol mohou zapojit také kroužky, zájmové oddíly a organizace. Zúčastnit se mohou celé třídy, nebo třeba jenom dvojice. Studentům však musí být nejméně 15 let.

Za každých 200 prodaných stužek, nebo vybrané minimálně 4000 Kč, škola pro své studenty bezplatně získá besedu na téma HIV a AIDS vedenou HIV pozitivní lektorem. V případě menších škol, kroužků a zájmových organizací, které nedosáhly na bezplatnou besedu v uplynulých letech, se prodeje z předchozích sbírek sčítají. Díky tomu mají možnost získat bezplatnou besedu třeba již letos.

Samotná beseda se může uskutečnit přímo ve škole, nebo studenti mohou navštívit Dům světla v Praze. V Domě světla si kromě besedy také prohlédnou azylové zařízení a seznámí se s preventivními službami (uvidí kde a jak probíhá testování na HIV, seznámí se s prací operátorů na poradenské lince, atd.). Informace získané z besed studenti mohou předávat dál svým vrstevníkům, rodičům a přátelům.

Chcete se přidat?

Stačí vyplnit přihlášku do veřejné sbírky Červená stužka, kterou naleznete na této adrese: http://www.cervenastuzka.cz/verejna-sbirka/chceme-se-pridat.html. Přihlášku je dobré podat nejpozději do 15. 11. 2019. Česká společnost AIDS pomoc samozřejmě vyhoví i později odeslaným objednávkám. Na základě přihlášky obdržíte balíček, který obsahuje vše nezbytné pro uskutečnění sbírky:

  • Červené stužky – odznáčky, žetony,
  • Informační letáky,
  • Složenku,
  • Plné moci,
  • Pečetě, vaky či kasičky.

Červenou stužku může podpořit kdokoliv také v průběhu celého roku, například prodejem stužky na vlastních akcích. Opět stačí jenom vyplnit přihlášku na výše uvedené adrese.

Kromě pouličního prodeje je možné pro podporu Červené stužky využít další formy sbírky

  • Trvalé sbírkové pokladničky,
  • Zaslání finanční částky na sbírkový účet,
  • On-line platební metody,
  • Dárcovská SMS,
  • Složenka a hotovostní vklad v bance.

Konkrétní detaily o formách sbírky naleznete na adrese: http://www.cervenastuzka.cz/formy-sbirkove-cinnosti.html.

Více informací o sbírce Červená stužka získáte na adrese: http://www.cervenastuzka.cz/.

O České společnosti AIDS pomoc

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. je nezisková organizace působící v oblasti prevence HIV, která již 30 let poskytuje podporu lidem žijícím s HIV. Spolek, mimo jiné, poskytuje bezplatné a anonymní testování na HIV infekci a internetové a telefonní poradenství (www.aids-pomoc.cz, 800 800 980).

Kontakt pro média: Markéta Kuklová, Grucon PR, s.r.o., +420 602 115 216, marketa@grucon.cz

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST
obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.