Ovlivňuje PrEP užívaný v těhotenství děti?

Podle výzkumu prezentovaného na 24. Mezinárodní AIDS konferenci v Montrealu se u dětí narozených matkám, které v těhotenství užívaly pre-expoziční profylaxi (PrEP), neobjevují rozdíly v růstu a vývoji nervové soustavy ve srovnání s dětmi, jejichž matky v těhotenství HIV preventivní pilulky neužívaly.

PrEP dramaticky snižuje riziko nákazy HIV pro ženy a stejně tak i pro muže. Po více než dekádu doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO), aby těhotným a kojícím ženám v riziku nákazy HIV byla nabídnuta PrEP s denním užíváním tenofoviru disoproxil fumarátu/emtricitabinu (TDF/FTC; Truvada a generické ekvivalenty), ale účinky na děti vystavené PrEP před narozením nebyly detailně zkoumány. V červenci WHO přidala doporučení pro dlouhodobě působící injekčně podávaný cabotegravir (Apretude) jako PrEP, ale uvedla, že chybí data o bezpečnosti během těhotenství.

Těhotné ženy byly vyloučeny z časných klinických studií na PrEP a ty, které otěhotněly v průběhu studie, ukončily ihned užívání léku, takže prenatální působení bylo krátké. Pozdější studie PrEPu během těhotenství sledovaly děti pouze do jednoho roku po narození. Nicméně při reálném užívání nebyly pozorovány žádné nebezpečné potíže.

TDF/FTC se široce používaly jako součást antiretrovirové léčby pro HIV pozitivní těhotné ženy. Obecně je lék považován za bezpečný pro matky i děti, přestože některé studie uváděly menší úbytek kostní hmoty u dětí vystavených PrEP.

Laurén Gómez z Washingtonské univerzity v Seattlu prezentovala výsledky z analýzy výstupů mezi dětmi narozenými podskupině žen zahrnutých do studie PrIMA zaměřené na implementaci PrEP během těhotenství. HIV negativním ženám byla nabídnuta PrEP během těhotenství ve 20 veřejných zdravotnických klinikách západní Keni zaměřených na matku a dítě. Matky a jejich děti byly původně sledovány po devět měsíců po porodu; podskupina ze čtyř klinik je sledována do pátých narozenin dítěte.

Předběžná analýza zahrnovala 664 párů matka-dítě. Medián věku matky činil přibližně 28 let a medián věku dítěte byl 26 měsíců. Z tohoto počtu užívalo PrEP v těhotenství 17 % žen. Obecně zahájily PrEP později v těhotenství (v 27. týdnu) a medián délky trvání užívání byl 2,4 měsíce během těhotenství.

Proškolené sestry ve studii provedly antropometrická měření dětí zahrnující výšku a váhu a hodnocení neurologického vývoje s využitím standardního dotazníku věku a vývojového stupně (ASQ).

Při návštěvě v 24. měsíci nebyly žádné významné rozdíly v průměrné váze nebo výšce, pravděpodobnosti podváhy nebo hodnoty opožděného vývoje mezi dětmi vystavenými PrEP a těmi, které PrEP nebyly vystaveny. Navíc prenatální užívání PrEP nebylo spojeno s rozdíly ve skóre dotazníku ASQ. Výsledky byly podobné pro ty děti, které dosáhly 30 měsíců a 36 měsíců při návštěvě.

„Mezi keňskými páry matka-dítě sledovanými od těhotenství přes časné dětství jsme nenašli mezi dětmi s a bez prenatálního užívání PrEP žádné rozdíly v růstu nebo nervovém vývoji,“ uzavírají vědci. „Naše výsledky podporují předchozí data naznačující bezpečnost prenatálního užití PrEP.“

Gómez připustila, že ve studii zvolilo užití PrEP nízké procento žen a obecně ji užívaly po krátkou dobu. Vědci doufají, že se jim podaří zahrnout více než 500 dalších párů matek a dětí do následného pětiletého sledování. Mezi dalšími výstupy plánují posoudit také hustotu kostí.

Zdroj: https://www.poz.com/article/prenatal-prep-exposure-affect-outcomes-children

Připravila Veronika

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.