Odborník: ČR úspěšně brání šíření infekcí mezi uživateli drog

Česko patří v EU k zemím s nejmenším výskytem infekcí mezi lidmi, kteří užívají drogy. Šíření žloutenky či viru HIV pomáhá úspěšně bránit výměna stříkaček a rozvinutá síť protidrogových center. Novinářům to v Praze při představení výsledků Evropské zprávy o drogách řekl zástupce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) Lucas Wiessing. Ministerstvo zdravotnictví letos dotace na protidrogovou prevenci seškrtalo z loňských 42,7 milionu korun na 30,5 milionu. Centra to kritizují.

„Přístup jednotlivých zemí k léčbě je rozdílný. V ČR mnohem větší podíl představují nízkoprahová centra, což je možná fakt, kterým můžeme český úspěch v dosažení malých zdravotních dopadů vysvětlit. Nízkoprahová centra jsou schopna zachytit nejproblémovější uživatele drog, kteří by se jinak nezapojili,“ uvedl Wiessing.

V protidrogové politice se podle něj čím dál víc využívá internet a mobily. Mluví se o mobilním zdraví neboli m-zdraví. Odborníci zkoumali 66 aplikací, které mají přispět k šíření informací, změně chování či k práci profesionálů. „Problém je, že nejsou odborně vyhodnoceny a není jasný jejich dopad. Není vyřešena ani ochrana osobních údajů,“ podotkl zástupce centra. Dodal, že se navíc evropské a americké aplikace v přístupu liší.

Podle vedoucího českého Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka je ke snížení výskytu infekcí nutné zajistit, aby prevence a léčba byly dostupné. Wiessing uvedl, že není nutné přemýšlet o změně protidrogové politiky, ale spíš o jejím zlepšení.

Ministerstvo zdravotnictví letos své dotace na protidrogovou politiku snížilo proti loňsku téměř o 30 procent. Organizace, které zajišťují prevenci a pracují se závislými, to kritizovaly. Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová uvedla, že úřad vlády letos naopak svou dotační sumu zvýšil proti loňsku o 40 milionů na 205 milionů korun. „Došlo tedy k určitému posílení. Budeme situaci zjišťovat. Kraje ale teď dokončily dotační řízení. Nemám ještě komplexní vyhodnocení,“ řekla Vedralová. Dodala, že financování má být z více zdrojů.

autor článku: Lukáš Malý
zveřejněn: 10.6.2019
zdroj: zdravi.euro.cz


11.6.2019 KLOB

Obrázek č. 138
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.