Očkování proti mpox (dříve známé pod názvem opičí neštovice)

Vzhledem k aktuální epidemii mpox vydalo ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, ve kterém dočasně povoluje distribuci a aplikaci neregistrovaného přípravku JYNNEOS v podobě injekční suspenze.

Vakcína JYNNEOS, která byla za účelem očkování proti mpox schválena, se aplikuje ve dvou dávkách v minimálním rozestupu 28 dní od podání první dávky. Aplikace se provádí do podkoží horní části paže osobám starších 18 let. Před podáním vakcíny je nezbytné podepsat informovaný souhlas.

Očkování je možné podat v režimu preexpoziční profylaxe i postexpoziční profylaxe. Preexpoziční profylaxe je určena jednak zdravotnickým a laboratorním pracovníkům, kteří přicházejí do styku s nakaženou osobou či zpracovávají její vzorky, ale také osobám ve zvýšeném riziku nákazy. Zvláště ti, kteří patří do skupiny mužů majících sex s muži (MSM) by měli zvážit přínos očkování v situacích, kdy jim byla diagnostikována jiná pohlavně přenosná nemoc, kdy mají nebo plánují sex s více partnery, skupinový sex či chemsex, pracují v sexbyznyse nebo se jedná o návštěvníky klubů a saun za účelem sexu. Očkování přináší benefity nejen HIV pozitivním, ale také jejich známým na pre-expoziční profylaxi (PrEP), kteří jsou ve vyšším riziku nákazy mpox.

V režimu postexpoziční profylaxe se očkování podává osobám v epidemiologicky významném kontaktu s osobou s potvrzeným onemocněním mpox, případně s podezřením na ně. Toto riziko vyhodnocuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. V případě uvedeného kontaktu se doporučuje podání vakcíny nejlépe do 4 dnů, maximálně 14 dnů od kontaktu.

Očkování je možné podstoupit na následujících zdravotnických pracovištích:

  • FN Ostrava (Klinika infekčního lékařství),
  • FN v Motole (Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol),
  • FN Plzeň (Infekční klinika),
  • FN Brno,
  • FN Bulovka (Klinika infekčních nemocí),
  • FN Olomouc,
  • FN Hradec Králové (Klinika infekčních nemocí),
  • Ústřední vojenská nemocnice (Klinika infekčních nemocí),
  • Státní zdravotní ústav.

Očkování je pro indikované osoby bezplatné, zájemce o očkování hradí jen aplikaci vakcíny.

Vzhledem k tomu, že se v Evropě vyskytuje mpox v 96 % u MSM a v 38 % se jedná o osoby žijící s infekcí HIV, je třeba myslet na prevenci zvláště v těchto řadách. Experti navíc předpokládají, že další vlna epidemie ještě přijde. Využijte možnosti ochránit sebe i komunitu očkováním.

Připravila Veronika

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.