Mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS - 21. května 2023, běh Fun&Run

Vzpomínáme – Bojujeme – Žijeme navzdory HIV

Vyběhněte s námi ve stejný den proti homofobii na FUN&RUN 2023

Každý rok třetí květnovou neděli, letos 21. května, vzpomínáme na oběti nemoci AIDS – International AIDS Candleling Memorial Day. Celý svět, a také Česká republika, si oběti AIDS připomíná Světlem pro AIDS. V České republice se letos rozsvítí několik významných budov v Praze. Červené světlo se opět stane nejenom připomínkou obětí AIDS, ale hlavně upozorněním, že HIV je stále velkým problémem a závažné onemocnění. Ve stejný den se také koná letošní běh Fun&Run 2023. Můžete tak s námi vyběhnout proti homofobii a na podporu pražského Domu světla České společnosti AIDS pomoc a podporu online LGBT+ poradny Sbarvouven.cz.

HIV stále existuje a bez důrazných kroků nezmizí. V České republice bylo v roce 2022 zachyceno 292 nových případů infekce HIV, což je dosud nejvyšší zjištěný počet za celou dobu sledování od roku 1985. Mezi 292 případy bylo i 91 osob, které již o své HIV pozitivitě věděly, protože byly dříve diagnostikovány v zahraničí. Nejnovější data Státního zdravotního ústavu ukazují, že v ČR k 31. 3. 2023 žilo s HIV 4 432 (občané ČR a rezidenti), což je o 301 lidí více, než k 31. 3. 2022 (4 131 HIV+). I nadále jsou nejpočetnější skupinou muži mající sex s muži, dále heterosexuální muži/ženy a injekční uživatelé drog.

Světlo pro AIDS v neděli, 21. 5. 2023, ve 20:00 červeně nasvítí tyto budovy v Praze

  • Dům světla České společnosti AIDS pomoc,
  • Tančící dům,
  • Petřínská rozhledna,
  • Žižkovský TV vysílač,
  • budova FEL ČVUT,
  • Libeňský zámeček.

Česká společnost AIDS pomoc pořádá projekt Světlo pro AIDS v České republice již desátým rokem. Celosvětovým mottem akce je „Vzpomínáme – Bojujeme – Žijeme navzdory HIV“. Motto vyzývá k zamyšlení a zavázání se ke spolupráci na cestě k ukončení epidemie AIDS. Červená je nejenom barva světla, ale také barva stužky, která se stala symbolem podpory HIV pozitivních a AIDS nemocných.

Běh Fun&Run

Základnou všech běžců Fun&Run se i letos stanou pražské Žluté lázně. Kromě běhu na 5 a 10 kilometrů se můžete vyřádit a zasoutěžit si na dalších doprovodných akcích nebo si užít kulturně-zábavný program na stagi. Počítat můžete i s tím, že výtěžek ze startovného podpoří stejnou dobrou věc jako v loňském roce.

Takže už na nic nečekejte a zaregistrujte se na stránce: https://praguepride.com/cs/akce/fun-run/. Registrovat se můžete pouze online, na místě registrace není možná.

„V roce 2022 proti homofobii běželo 500 odvážlivců. Na provoz online LGBT+ poradny Sbarvouven.cz a pražského Domu světla ČSAP pro klienty s HIV bylo vybráno 200 000 Kč. Což je o 78 000 víc, než v roce 2021. Věříme, že i letos se podaří na podporu obou aktivit vybrat aspoň stejná částka, jako v loňském roce,“ uvádí Jiří Pavlát, ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc.

Ve Žlutých lázních se v naší sanitce můžete nechat otestovat na HIV, syfilis a žloutenku typu B a C. Součástí poskytovaných testů je i před-testové a po-testové poradenství. Testování probíhá na základě reálných rizik, která se zjišťují během před-testového pohovoru a z vyplněného před-testového dotazníku. Dotazník si zájemce může sám kdykoliv vyplnit on-line, nebo společně s poradcem. Získané údaje jsou následně vyhodnocené speciálním systémem PIST. On-line dotazník je k dispozici v českém, německém, anglickém, španělském, ruském, ukrajinském a slovenském jazyce na adrese: https://www.hiv-pomoc.cz/dotaznik.

Děkujeme našemu partnerovi, firmě QuickShirt CZ, která pro nás na letošní ročník běhu Fun&Run vyrobila super trička.

Česká společnost AIDS pomoc provozuje celkem 11 HIV checkpointů – Domů světla, a to v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci, Teplicích, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlici, Brně, Plzni a Liberci. Kromě pevných checkpointů provozuje Česká společnost AIDS pomoc také několik mobilních testovacích ambulancí, které jezdí po celé české republice.

Veškeré detaily o provozní době checkpointů a trasách sanitek naleznete na stránce: https://www.aids-pomoc.cz/dum-svetla.htmla www.hiv-testovani.cz.

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) doporučují co nejvčasnější testování na HIV s cílem zahájit případnou léčbu co nejdříve po zjištění diagnózy. Celosvětová data ukazují, že včasná léčba zajistí lidem žijícím s HIV kvalitu i délku života srovnatelnou s HIV negativní populací. Navíc u pravidelně a správně léčených pacientů klesá po určité době HIV nálož v krvi na nedetekovatelnou úroveň a pacient se stává neinfekční (N=N, nezjistitelný = neinfekční, U=U undetectable = untransmittable). Což znamená, že během nechráněného pohlavního styku nemůže nakazit svého partnera, může založit rodinu a mít zdravé děti, prožije plnohodnotný život.

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.