Mezinárodní vzpomínkový den na oběti AIDS - 19. května 2024

Společně vzpomínáme, společně léčíme, pomocí lásky a solidarity!

Vyběhněte ve stejný den proti homofobii na Fun&Run 2024

Každý rok třetí květnovou neděli, letos 19. května, vzpomínáme na oběti nemoci AIDS – International AIDS Candlelight Memorial Day. Celý svět, a také Česká republika, si oběti AIDS připomíná Světlem pro AIDS. V České republice se letos rozsvítí několik významných budov v Praze. Červené světlo se opět stane nejenom připomínkou obětí AIDS, ale hlavně upozorněním, že HIV je stále závažné onemocnění, které se dá léčit, ale nelze vyléčit. Ve stejný den se také koná letošní běh Fun&Run 2024. Můžete s námi vyběhnout proti homofobii a na podporu pražského Domu světla České společnosti AIDS pomoc a podporu online LGBT+ poradny sbarvouven.cz.

HIV stále existuje a bez důrazných kroků nezmizí. V období od zahájení sledování infekce HIV, tj. od 1. 10. 1985, do 31. 12.2023 bylo v České republice celkově zjištěno 4619 případů HIV u občanů ČR a rezidentů. V roce 2023 bylo v České republice zjištěno 253 nových případů výskytu této infekce, mezi těmito případy bylo i 52 osob, které již o své HIV pozitivitě věděly, protože byly dříve diagnostikovány v zahraničí.

Dlouhodobě je nejvíce infekcí HIV zjištěných v ČR přeneseno sexuální cestou, v roce 2023 to bylo 86,6 % případů. Přenos mezi muži majícími sex s muži je stále dominantním rysem výskytu HIV infekce v ČR, nicméně v posledních letech jeho podíl mezi novými případy výrazně klesl. Více informací získáte na stránkách Státního zdravotního ústavu https://szu.cz/publikace-szu/data/vyskyt-a-sireni-hiv-aids/zpravy-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-za-rok-2023-2/.

Světlo pro AIDS v neděli 19. 5. 2024 ve 20:00 červeně nasvítí tyto budovy v Praze:

  • Dům světla České společnosti AIDS pomoc,
  • Tančící dům,
  • Petřínskou rozhlednu,
  • Žižkovský TV vysílač,
  • Budovu FEL ČVUT,
  • Libeňský zámeček.

Česká společnost AIDS pomoc pořádá projekt Světlo pro AIDS v České republice již jedenáctým rokem. Celosvětovým mottem akce je „Společně vzpomínáme, společně léčíme, pomocí lásky a solidarity!“. Motto vyzývá k zamyšlení a zavázání se ke spolupráci na cestě k ukončení epidemie AIDS. Červená je nejenom barva světla, ale také barva stužky, která se stala symbolem podpory HIV pozitivních a AIDS nemocných.

Běh Fun&Run v neděli, 19. 5. 2024 od 12:00 hodin, Praha – Žluté lázně

Základnou všech běžců Fun&Run se i letos po 13. stanou pražské Žluté lázně. Kromě běhu na 5 a 10 kilometrů se můžete vyřádit a zasoutěžit si na dalších doprovodných akcích nebo si užít kulturně-zábavný program na pódiu. Počítat můžete i s tím, že výtěžek ze startovného podpoří stejnou dobrou věc jako v loňském roce – provoz online LGBT+ poradny sbarvouven.cz a pražský Dům světla ČSAP.

Registrace na běh 5 km a 10 km jsou pro veřejnost vyprodané, registrovat se mohou pouze lidé s registračním kupónem. Registrace na dětský běh a běh na podpatcích jsou stále dostupné na stránce: https://www.praguepride.cz/cs/akce/fun-run.

Registrovat se můžete pouze online, na místě registrace není možná.

„V roce 2023 proti homofobii běželo více než 900 běžců. Na provoz online LGBT+ poradny sbarvouven.cz a pražského Domu světla ČSAP pro klienty s HIV bylo vybráno více než 350 000 Kč. Věříme, že i letos se podaří na podporu obou aktivit vybrat aspoň stejná částka, jako v loňském roce,“ uvádí za Českou společnosti AIDS pomoc, František Cinger. Stejně jako minulý rok spolupracujeme v rámci spolupráce dobrovolnictví aktivně s organizací IFMSA.

Ve Žlutých lázních se v naší sanitce můžete nechat otestovat na HIV, syfilis a žloutenku typu B a C. Součástí poskytovaných testů je i před-testové a po-testové poradenství. Testování probíhá na základě reálných rizik, která se zjišťují během před-testového pohovoru a z vyplněného před-testového dotazníku. Dotazník si zájemce může sám kdykoliv vyplnit online, nebo společně s poradcem. Získané údaje jsou následně vyhodnocené speciálním systémem PIST. Online dotazník je k dispozici v českém, německém, anglickém, španělském, ruském, ukrajinském a slovenském jazyce na adrese: https://www.hiv-pomoc.cz/.

Česká společnost AIDS pomoc provozuje celkem 11 HIV checkpointů, a to v Domě světla v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Olomouci, Teplicích, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlici, Brně, Plzni a Liberci. Kromě pevných checkpointů provozuje Česká společnost AIDS pomoc také několik mobilních testovacích ambulancí, které jezdí po celé české republice.

Veškeré detaily o provozní době checkpointů a trasách sanitek naleznete na stránce: https://www.aids-pomoc.cz/dum-svetla.html a https://www.hiv-testovani.cz/.

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) doporučují co nejvčasnější testování na HIV s cílem zahájit případnou léčbu co nejdříve po zjištění diagnózy. Celosvětová data ukazují, že včasná léčba zajistí lidem žijícím s HIV kvalitu i délku života srovnatelnou s HIV negativní populací. Navíc u pravidelně a správně léčených pacientů klesá po určité době HIV nálož v krvi na nedetekovatelnou úroveň a pacient se stává neinfekční (N=N, nezjistitelný = neinfekční, U=U undetectable = untransmittable). Což znamená, že během nechráněného pohlavního styku nemůže nakazit svého partnera, může založit rodinu a mít zdravé děti, prožije plnohodnotný život.

Užitečné odkazy:

https://www.hiv-prevence.cz/u-rovna-se-u-nezjistitelny-rovna-se-neinfekcni.html

https://praguepride.com/cs/vzdelavani/nenajdesnepredas

https://www.praguepride.cz/cs/cteni-a-foto/clanky/1839-nene-nenajdes-nepredas

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.