Léčení HIV pozitivní pacienti nejsou infekční!

Výsledky další velké mezinárodní studie (Opposites Attract) definitivně prokázaly, že úspěšná antiretrovirová léčba HIV infekce dokáže snížit množství viru v těle natolik, že HIV pozitivní člověk není infekční a nemůže nakazit svého sexuálního partnera.

Největší zprávou letošního roku v oblasti výzkumu HIV bylo pravděpodobně potvrzení významu léčby HIV v prevenci. Poslední z řady velkých mezinárodní studií (Opposites Attract) sledujících míru rizika přenosu viru z HIV pozitivního člověka na jeho negativního partnera při úspěšné léčbě neprokázala jediný případ přenosu viru. V gay párech zapojených do studie přitom došlo k téměř dvaceti tisícům nechráněných pohlavních styků. „Došlo k potvrzení skutečnosti, že HIV pozitivní pacienti na účinné antiretrovirové léčbě s opakovaně nedetekovatelnou virovou náloží v krvi jsou prakticky neinfekční“ říká MUDr. Milan Zlámal, lékař Kliniky infekčních Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde se nachází jedno z osmi českých HIV center starajících se o HIV pozitivní pacienty. „V medicíně obvykle nic neplatí na 100%, ale v tomto případě jsou výsledky všech studií z posledních let natolik přesvědčivé, že můžeme bez obav tvrdit, že úspěšně léčený HIV pozitivní pacient není infekční a nemůže přenést HIV na svého sexuálního partnera nebo partnerku“, dodává primář Kliniky infekčních nemocí MUDr. Petr Smejkal.

Za úspěšně léčeného pacienta se považuje ten, kdo antiretrovirovou léčbou HIV infekce dosáhl tzv. nedetekovatelné virové nálože. Množství virových částic v krvi je v takovém případě příliš malé na to, aby se virus mohl přenést na další osobu. Léčba tak významně přispívá nejen k zastavení postupu HIV infekce, ale má i zásadní význam v prevenci dalšího přenosu HIV. „Potvrzení skutečnosti, že HIV pozitivní pacienti s nedetekovatelnou virovou náloží nemohou nakazit nikoho dalšího, výrazně zlepšuje kvalitu života všech osob žijících s HIV,“ uvádí k těmto závěrům Robert Hejzák, předseda pacientské organizace Česká společnost AIDS pomoc. „Úspěšně léčení HIV pozitivní tak dnes mohou počít dítě přirozenou cestou a vést plnohodnotný sexuální život. Doufám, že neinfekčnost rovněž sníží stigma spojené s touto diagnózou i kriminalizaci nosičství viru, ke které v Česku bohužel v minulosti často docházelo“, uzavírá Hejzák.

Současná antiretrovirová léčba HIV nákazy dokáže postup infekce zastavit do té míry, že pacienti nemusí nikdy dospět do fáze nemoci AIDS a mohou se dožít průměrné délky dožití jako zbytek populace. Přesto však zůstávají stále HIV pozitivní, ani moderní léčba zatím virus z těla úplně vymýtit nedokáže. Epidemiologické modely přitom ukazují, že v Česku až 700 infikovaných osob o své diagnóze neví. Bez léčby tak mohou infekci HIV nevědomky šířit dál.

Česká společnost AIDS pomoc spouští u příležitosti letošního Světového dne boje proti AIDS informační kampaň, jejímž cílem je rozšířit povědomí o tom, že léčení HIV pozitivní lidé nepředstavují pro své okolí žádné nebezpečí.

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.