Injekční PrEP s dlouhým účinkem je za dveřmi!

Společnost ViiV Healthcare nedávno zastavila klinickou studii, která sledovala účinnost injekčně podané pre-expoziční profylaxe (PrEP) s dlouhodobým účinkem. Zatímco většina klinických studií končí kvůli malé účinnosti testované účinné látky, v tomto případě šlo o opačné zjištění – injekční PrEP s dlouhodobým účinkem fungoval výrazně lépe než PrEP podávaný denně v tabletách.

Průběžné výsledky studie HPTN 083 ukázaly, že látka cabotegravir vyráběná společností ViiV Healthcare je o 69% účinnější při prevenci infekce HIV než denní perorální užívání PrEP s emtricitabinem / tenofovirem (FTC / TDF).

Z 50 lidí zapojených do studie, kteří se HIV nakazili, bylo 12 náhodně zařazeno do ramene studie, v kterém se injekčně podával cabotegravir s dlouhodobým účinkem a 38 bylo v rameni studie, kde se užívala denní perorální dávka FTC / TDF. To v přepočtu znamená míru incidence HIV 0,38% v prvním rameni oproti 1,21% v druhém.

Bezpečnost léku byla v obou skupinách vyhodnocena podobně – u injekčního užívání přestala PrEP užívat 2% uživatelů kvůli alergické reakci v místě vpichu.

Spoluvedoucí studie prof. Myron S. Cohen z University of North Carolina k výsledkům studie dodává: „Odhaduje se, že každý rok je HIV infekce nově diagnostikována u 1,7 milionu lidí. Abychom toto číslo snížili, je zapotřebí zpřístupnit nové nástroje prevence. Injekční užívání léku s dlouhodobým účinkem, jakým se zdá být např. cabotegravir podávaný jednou za dva měsíce, by mohlo k úsilí snížení výskytu HIV významně přispět“. Injekčně podávaný PrEP s dlouhodobým účinkem by se tak asi nejvíce přiblížil dlouho hledané vakcíně proti HIV.

Do studie HPTN 083 bylo zapojeno přibližně 4 600 mužů, kteří mají sex s muži (MSM), a transgender žen, které mají sex s muži na více než 40 místech v Severní a Jižní Americe, Asii a Africe. Jde o je jednu z prvních klinických studií, které přímo porovnávají dvě účinné látky v prevenci přenosu HIV.

zdroj: Science Magazine a ViiV Healthcare

Obrázek č. 138

Kdy a kde testujeme

Obrázek č. 144

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Obrázek č. 169

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.