Injekční PrEP s dlouhým účinkem je za dveřmi!

Společnost ViiV Healthcare nedávno zastavila klinickou studii, která sledovala účinnost injekčně podané pre-expoziční profylaxe (PrEP) s dlouhodobým účinkem. Zatímco většina klinických studií končí kvůli malé účinnosti testované účinné látky, v tomto případě šlo o opačné zjištění – injekční PrEP s dlouhodobým účinkem fungoval výrazně lépe než PrEP podávaný denně v tabletách.

Průběžné výsledky studie HPTN 083 ukázaly, že látka cabotegravir vyráběná společností ViiV Healthcare je o 69% účinnější při prevenci infekce HIV než denní perorální užívání PrEP s emtricitabinem / tenofovirem (FTC / TDF).

Z 50 lidí zapojených do studie, kteří se HIV nakazili, bylo 12 náhodně zařazeno do ramene studie, v kterém se injekčně podával cabotegravir s dlouhodobým účinkem a 38 bylo v rameni studie, kde se užívala denní perorální dávka FTC / TDF. To v přepočtu znamená míru incidence HIV 0,38% v prvním rameni oproti 1,21% v druhém.

Bezpečnost léku byla v obou skupinách vyhodnocena podobně – u injekčního užívání přestala PrEP užívat 2% uživatelů kvůli alergické reakci v místě vpichu.

Spoluvedoucí studie prof. Myron S. Cohen z University of North Carolina k výsledkům studie dodává: „Odhaduje se, že každý rok je HIV infekce nově diagnostikována u 1,7 milionu lidí. Abychom toto číslo snížili, je zapotřebí zpřístupnit nové nástroje prevence. Injekční užívání léku s dlouhodobým účinkem, jakým se zdá být např. cabotegravir podávaný jednou za dva měsíce, by mohlo k úsilí snížení výskytu HIV významně přispět“. Injekčně podávaný PrEP s dlouhodobým účinkem by se tak asi nejvíce přiblížil dlouho hledané vakcíně proti HIV.

Do studie HPTN 083 bylo zapojeno přibližně 4 600 mužů, kteří mají sex s muži (MSM), a transgender žen, které mají sex s muži na více než 40 místech v Severní a Jižní Americe, Asii a Africe. Jde o je jednu z prvních klinických studií, které přímo porovnávají dvě účinné látky v prevenci přenosu HIV.

zdroj: Science Magazine a ViiV Healthcare

Obrázek č. 138
obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.