Imunitní systém využívá dvoustupňové ověření v obraně před HIV

Tento objev může přinést novou metodu léčby infekce HIV, zatímco odkrývá roli imunitního systému u jiných onemocnění. Lidský virus imunodeficience 1, neboli HIV-1, je známý pro svou schopnost obcházet imunitní systém. Vědci ve Výzkumu Scripps odhalili, jak vrozený imunitní systém, první obranná linie těla pro rychlou obranu při napadení cizími útočníky, detekuje HIV-1, a to i v malých koncentracích.

Tato studie, publikovaná v časopise Molecular Cell, odhaluje dvoustupňovou molekulární strategii, která aktivuje odpověď vrozeného imunitního systému, když je vystaven HIV-1. Objev může ovlivnit vývoj léků a vakcín pro léčbu HIV a pomoci pochopit, jak je vrozený imunitní systém propojený s dalšími oblastmi, včetně neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova demence.

„Výzkum popisuje, jak může imunitní systém rozpoznat velmi záhadný virus a poté spustit kaskádu kroků, které vedou k imunologické aktivaci,“ uvedl profesor Sumit Chanda z Oddělení imunologie a mikrobiologie. „Z terapeutické perspektivy tato zjištění otevírají nové cesty pro vakcíny a přídatné látky, které napodobují imunitní odpověď a nabízí další řešení v prevenci infekce HIV,“ dodal Dr. Chanda.

Vědci byli překvapeni, když zjistili, že k aktivaci vrozeného imunitního systému proti HIV-1 je zapotřebí dvou kroků, když další DNA kódující viry aktivují enzym cGAS jedním krokem. Je to podobný koncept jako v technologiích, které využívají dvoustupňového ověření, například když je vyžadováno, aby uživatel zadal heslo a poté odpoví na potvrzující email.

Tento dvoufázový mechanismus také dovoluje rozšíření vakcinačního přístupu, který může využít imunitní kaskádu ještě před tím, než se virus začne množit v hostitelských buňkách.

„Zatímco byl výzkum HIV a vakcín zaměřen hlavně na adaptivní imunitní systém, naše objevy jasně ukazují kritickou roli, kterou při odhalení viru hraje vrozená imunitní odpověď,“ řekl Sunnie Yoh, Ph.D., první autor studie a senior výzkumník v Chandově laboratoři.

„V pozměnění úzkého okénka v tomto dvoustupňovém procesu – poté co se protein PQBP1 navázal na proteinovou schránku viru (kapsidu) a před tím, než je virus schopen vložit se do hostitelského genomu a pomnožit se – existuje možnost vyvinout novou strategii pro přídatnou vakcínu proti HIV-1,“ dodal Dr. Yoh.

Zdroj: https://www.jpost.com/health-and-wellness/article-711626

Připravila Veronika

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.