Hlavní hygienička přišla na konferenci do Domu světla

V pátek 15. března 2019 se v pražském Domě světla konal seminář Stigma & HIV, který organizoval Queer Geography. Akce proběhla ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem a finanční podpory Velvyslanectví USA. Pozvaní odborníci se ve své práci s problematikou HIV pravidelně setkávají a/nebo významně ovlivňují veřejně-zdravotní politiky s ní související. Důležitým faktorem setkání byla účast hlavní hygieničky Mgr. Evy Gottvaldové a lékařů z HIV center. Primárním účelem jednání bylo stimulovat mezioborovou diskusi klíčových aktérů/aktérek nad tématy stigmatizace infekce HIV, osob žijících s HIV a/nebo gayů, bisexuálů a dalších mužů, kteří mají sex s muži (MSM).

Ambicí workshopu nebylo přijít s žádným přelomovým řešením či nějakou revoluční změnou, ale umožnit vyváženou vícestrannou diskusi za účasti klíčových expertů a expertek. Diskuze proběhla, byla věcná a účast představitelů Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu byla klíčová. Po několika měsících došlo k mezioborové diskuzi a vyjasnění názorů. Na setkání účastníci formulovali dvě doporučení:

  • 1.Bylo by vhodné, aby se odpovědné instituce a osoby podpořily zavedení The People Living with HIV Stigma Indexu v Česku. Přijetí tohoto mezinárodně uznávaného nástroje k měření a stanovování míry stigmatizace vyžaduje alokování dostatečných finančních a dalších prostředků nutných k sestavení a provozu odborného konsorcia. Dostupnost těchto dat umožní sledování změny v úrovni stigmatizace v delším časovém horizontu a posuzování efektivity intervencí, které se na tuto oblast budou zaměřovat.¨
  • 2.Příklad Berlínské čtvrti Schöneberg. Tam můžeme například nalézt lékárny, ve kterých jsou dostupné destigmatizační materiály, jsou zde prezentovány destigmatizační symboly jako duhová vlajka, poskytovány preventivní materiály a informace o prevenci (nejen testování a kondomy, ale lubrikanty a PrEP). Jedná se o příklad dobré a snadno replikovatelné praxe v oblasti destigmatizace a prevence.

Připravil Michal.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.