Cukrovka 2. typu snižuje fyzickou výkonnost u HIV+ i HIV- mužů

Díky úspěšné antiretrovirové léčbě populace lidí žijících s HIV postupně stárne. Jejich zdravotní rizika – jako jsou nemoci srdce a cév a cukrovka 2. typu – narůstají. Tým výzkumníků ve velkých amerických městech sledoval zdraví mužů s i bez HIV po několik dekád. Poslední analýza této průběžné studie zahrnovala data 2 240 mužů, z nichž přibližně polovina měla HIV (1 170 HIV pozitivních osob). Výzkumníci zjistili, že přibližně stejný podíl mužů (cca 7 %) měl 2. typ diabetu bez ohledu na HIV status. Výzkumníci také zjistili, že stálá přítomnost vysokých hladin cukru je spojena se zvýšeným rizikem poklesu fyzických funkcí – sníženou svalovou silou a sníženou rychlostí chůze.

Výzkumníci začali zapojovat účastníky do výzkumu v roce 1984 a pravidelně během následujících dekád. Muži měli podobný věk (průměrně 45 let) a další obecné charakteristiky, 70 % z nich mělo potlačenou virovou nálož na ART, 4 % měla současně hepatitidu B a 7 % hepatitidu C. V průměru se studie účastnili 9 let. Současná analýza sbírala data až do roku 2018. Účastníkům byly pravidelně odebírány vzorky krve a podstupovali fyzické testy a další hodnocení. Při vstupu do studie mělo normální hodnoty hladiny cukru 64 %, pre-diabetes 29 % a zbytek měl diabetes.

Vědci v rámci studie zjistili, že diabetes je spojen s poklesem stisku ruky a rychlostí chůze bez ohledu na HIV status. Zdá se, že diabetes zrychluje pokles těchto parametrů kvůli svalové slabosti. Ta se normálně objevuje u osobo o čtyři až sedm let starších. Podíl lidí, kteří měli HIV a diabetes byl podobný (asi 7 %) jako u těch, kteří HIV neměli. Průměrně čím déle účastníci s HIV užívali ART, tím větší byla síla stisku ruky ve srovnání s ostatními lidmi, kteří ART neužívali.

Další studie zaměřené na diabetes u HIV negativních osob zjistily, že diabetes urychluje pokles svalové síly způsobené stárnutím. Diabetes je spojován se známkami zánětu. Přetrvávající zvýšené hladiny zánětu mohou posunout celkovou rovnováhu v těle z budování/udržování svalové hmoty na postupnou ztrátu. Diabetes může také vést k poškození nervů na dolních končetinách, což může ovlivnit koordinaci a pohyby svalů v těchto částech, a to způsobuje, že se lidé pohybují pomaleji.

Na základě zjištění výzkumníci uvádí, že „intervence k předcházení a zlepšení kontroly diabetu mohou zmírnit pokles fyzických funkcí u osob s HIV i u osob bez HIV.“ Dodávají: „Dieta a intervence založené na cvičení mohou předejít rozvoji diabetu, zlepšit glukózovou kontrolu u osob se známým diabetem a mohou zvýšit fyzickou funkci u starších jedinců s diabetem i bez. Výsledkem intervencí založených na cvičení bylo významné zlepšení fyzických funkcí u osob s HIV a zasluhují si další posouzení u osob žijících s HIV a diabetem.“

Zkráceno a přeloženo z: Type 2 diabetes linked to decreased physical functioning among men with and without HIV | EATG
Připravila Veronika

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.