Čím léčíme v Česku III.

Až na zcela ojedinělé případy, kdy došlo k uzdravení dvou pacientů po transplantaci kostní dřeně kvůli nádorovému onemocnění, považujme infekci HIV za nevyléčitelné onemocnění.

Diagnóza infekce HIV však už dávno nepředstavuje rozsudek smrti, ale chronické léčitelné onemocnění, kdy osoba s infekci HIV užívá léky proti HIV, tzv. antiretrovirotika. Díky těmto lékům je délka života osob s HIV porovnatelná s osobami HIV negativními a HIV pozitivní mohou žít běžným životem. Pokrok v medicíně také znamená, že pokud bude pacient dodržovat léčbu, může dosáhnout neměřitelné (nedetekovatelné) virové nálože, která ukazuje stav jeho infekčnosti pro okolí. Osoby s dlouhodobě nedetekovatelnou virovou náloží nepřenáší infekci HIV ani na své sexuální partnery. Když to shrneme, má léčba infekce HIV smysl a přínos pro samotného HIV pozitivního i pro jeho okolí.

Poté, co jsme se v minulých číslech věnovali nukleosidovým a nenukleosidovým inhibitorům reverzní transkriptázy, jsou v dnešním seriálu, který seznamuje s principy léčby infekce HIV, na řadě proteázové inhibitory.

Proteázové inhibitory zabraňují fungování enzymu proteáza, která je nezbytná pro zrání nově vzniklých částic HIV, aby z nich vznikl plnohodnotný virus. Aktivita tohoto enzymu je podmínkou k tomu, aby byl virus nakažlivý.

V níže uvedeném přehledu najdete generický název léků patřících mezi proteázové inhibitory (někdy v kombinaci s dalším lékem), jejich zkratky a v závorce obchodí název:

  • lopinavir/ritonavir, LPV/r (Kaletra),
  • darunavir, DRV (Prezista),
  • darunavir/cobicistat, DRV/c (Rezolsta),
  • atazanavir, ATV (Reyataz),
  • atazanavir/cobicistat, ATV/c (Evotaz),
  • fosamprenavir, FPV (Telzir).

S výjimkou lopinaviru a fosamprenaviru se léky užívají s jídlem. Mezi jejich nežádoucí účinky patří průjmy a vyrážky, u lopinaviru také zvýšení krevních lipidů a jaterních enzymů, u atazanaviru také zvýšení jaterního bilirubinu, který vzniká z rozpadlých červených krvinek. Co se týče lékových interakcí (nežádoucích účinků při současném podávání vícero léčiv), nesmí se proteázové inhibitory kombinovat s warfarinem (lék na ředění krve), amiodaronem (lék na onemocnění srdce), rifampicinem (antibiotikum proti tuberkulóze), se sedativně působícím midazolamem a triazolamem a též s léky lovastatin a simvastatin (k léčbě vysokých hladin cholesterolu).

V souvislosti s užíváním výše zmíněných léků musíme zmínit třezalku tečkovanou, která se používá jako přírodní antidepresivum. Působí totiž na jednu z nejčastějších variant enzymu cytochromu P450, které se podílí na přeměně řady léčiv. Užívání třezalky ovlivňuje činnost tohoto enzymu, a tím nepřímo ovlivňuje hladiny léčiva, které tím pádem nemusí dosáhnout potřebného léčebného účinku.

V příštích číslech se dozvíte o působení léků s názvy inhibitory integrázy a inhibitory vstupu.

Připravila Veronika

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.