Britové spojují sex a drogy nejčastěji, ukazuje studie

Největší průzkum „chemsexu“ ukazuje, že chemsex není omezen pouze na homosexuály. Toto zjištění může být důležité pro dobré cílení prevence. Lidé v Británii kombinují drogy a sex častěji, než kterýkoli jiný západní národ, ukazuje to zatím největší šetření na toto téma. Studie vychází z 22 000 odpovědí v Global Drugs Survey a je první, která se v takových detailech zabývá sexuálními preferencemi napříč různými skupinami. Provedla ji University College London.

Studie například zjistila, že v celé Evropě, USA, Kanadě a Austrálii to byli právě Britové, kteří nejčastěji uvedli, že mají sex, zatímco jsou intoxikováni prakticky jakoukoliv látkou, s výjimkou konopí. Dosud byl „chemsex“ nejčastěji spojován se skupinami homosexuálů a bisexuálů. Závěry vědců ale ukazují, že praxe je ve skutečnosti mnohem rozšířenější. Toto zjištění je důležité pro pracovníky a organizace, které se snaží zaměřit osvětové kampaně nebo jiné preventivní aktivity - například služby testování čistoty drog. „Užívání drog k posilováním sexuálního zážitku bývá spojováno s homosexuálními a bisexuálními muži. My jsme ale zjistili, že v našem vzorku jsou do „chemsexu“ zapojeni muži a ženy všech sexuálních orientací,“ řekl autor studie Dr. Will Lawn pro Journal of Sexual Medicine. „Aktivity harm reduction týkající se chemsexu obecně by proto neměly být zaměřeny pouze na homosexuální a bisexuální muže, protože jsou relevantní pro všechny skupiny.“

Studie využívá on-line průzkum, který umožňuje účastníkům anonymně poskytovat informace o svém chování souvisejícím s drogami v uplynulém roce.

Studie také ukazuje, že drogy, které se nejčastěji užívají při sexu, jsou alkohol, o něm hovoří zhruba 60% mužů a žen; marihuana 37% mužů a 26% žen; a MDMA, také známé jako extáze, kterou používá 15,5% mužů a žen. Homosexuálové jsou dle studie o 60 % náchylnější k užívání drog ke zvýšení sexuální funkce, ale průzkum ukazuje i další skupiny nebo oblasti, kde by mohla být riziko.

Respondenti byli požádáni, aby hodnotili pozitivní a negativní účinky drog. Droga GHB/GBL byla hodnocena jako nejlepší ke „zlepšení“ sexuálního zážitku. GHB/GBL, u nás známá jako „G“, ale získala pozornost kvůli nedávným vysoce profilovaným případům, při kterých vedlo její rekreační užití k úmrtí. To může způsobit smrtelné předávkování už při velmi nízkých dávkách látky. GHB byla nejvíce oceňována muži a ženami hlavně proto, že zvyšovala sexuální touhu, zatímco MDMA, druhá nejlépe hodnocená droga pro chemsex, zlepšovala emoční intimitu a prodlužoval dobu sexuálního prožitku.

Průzkum také ukazuje, že užívání drog při sexu je mezi národy konzistentní. „Předchozí studie zřídkakdy porovnávaly muže, ženy a lidi různých sexuálních orientací,“ řekl profesor Adam Winstock, další z autorů a zakladatelů Global Drug Survey. „Díky tomu, že si uvědomujeme, jak různé drogy ovlivňují sex, můžeme přizpůsobit hamr reduction. To může zachránit životy.“

Obrázek č. 138
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.