Britové spojují sex a drogy nejčastěji, ukazuje studie

Největší průzkum „chemsexu“ ukazuje, že chemsex není omezen pouze na homosexuály. Toto zjištění může být důležité pro dobré cílení prevence. Lidé v Británii kombinují drogy a sex častěji, než kterýkoli jiný západní národ, ukazuje to zatím největší šetření na toto téma. Studie vychází z 22 000 odpovědí v Global Drugs Survey a je první, která se v takových detailech zabývá sexuálními preferencemi napříč různými skupinami. Provedla ji University College London.

Studie například zjistila, že v celé Evropě, USA, Kanadě a Austrálii to byli právě Britové, kteří nejčastěji uvedli, že mají sex, zatímco jsou intoxikováni prakticky jakoukoliv látkou, s výjimkou konopí. Dosud byl „chemsex“ nejčastěji spojován se skupinami homosexuálů a bisexuálů. Závěry vědců ale ukazují, že praxe je ve skutečnosti mnohem rozšířenější. Toto zjištění je důležité pro pracovníky a organizace, které se snaží zaměřit osvětové kampaně nebo jiné preventivní aktivity - například služby testování čistoty drog. „Užívání drog k posilováním sexuálního zážitku bývá spojováno s homosexuálními a bisexuálními muži. My jsme ale zjistili, že v našem vzorku jsou do „chemsexu“ zapojeni muži a ženy všech sexuálních orientací,“ řekl autor studie Dr. Will Lawn pro Journal of Sexual Medicine. „Aktivity harm reduction týkající se chemsexu obecně by proto neměly být zaměřeny pouze na homosexuální a bisexuální muže, protože jsou relevantní pro všechny skupiny.“

Studie využívá on-line průzkum, který umožňuje účastníkům anonymně poskytovat informace o svém chování souvisejícím s drogami v uplynulém roce.

Studie také ukazuje, že drogy, které se nejčastěji užívají při sexu, jsou alkohol, o něm hovoří zhruba 60% mužů a žen; marihuana 37% mužů a 26% žen; a MDMA, také známé jako extáze, kterou používá 15,5% mužů a žen. Homosexuálové jsou dle studie o 60 % náchylnější k užívání drog ke zvýšení sexuální funkce, ale průzkum ukazuje i další skupiny nebo oblasti, kde by mohla být riziko.

Respondenti byli požádáni, aby hodnotili pozitivní a negativní účinky drog. Droga GHB/GBL byla hodnocena jako nejlepší ke „zlepšení“ sexuálního zážitku. GHB/GBL, u nás známá jako „G“, ale získala pozornost kvůli nedávným vysoce profilovaným případům, při kterých vedlo její rekreační užití k úmrtí. To může způsobit smrtelné předávkování už při velmi nízkých dávkách látky. GHB byla nejvíce oceňována muži a ženami hlavně proto, že zvyšovala sexuální touhu, zatímco MDMA, druhá nejlépe hodnocená droga pro chemsex, zlepšovala emoční intimitu a prodlužoval dobu sexuálního prožitku.

Průzkum také ukazuje, že užívání drog při sexu je mezi národy konzistentní. „Předchozí studie zřídkakdy porovnávaly muže, ženy a lidi různých sexuálních orientací,“ řekl profesor Adam Winstock, další z autorů a zakladatelů Global Drug Survey. „Díky tomu, že si uvědomujeme, jak různé drogy ovlivňují sex, můžeme přizpůsobit hamr reduction. To může zachránit životy.“

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.