Během týdne Prague Pride 2018 jsme uskutečnili 1800 testů

Celkem u 683 zájemců jsme v průběhu týdne Prague Pride (6.-11.8.) udělali 1800 testů na různé infekce. Někdo se nechal otestovat na HIV, jiní využili možnost rychlých testů na syfilis nebo žloutenku B či C. Testy probíhaly v pondělí a ve středu v Domě světla, od úterý do pátku na Střeleckém ostrově a v sobotu odpoledne na pražské Letné. Poprvé jsme během festivalu testovali ve velkém stanu s kapacitou 8 poradenských míst, 4 odběrových pracovišť a 3 laboratoří.

Na Letné si zájemci o test bohužel museli nejdříve vystát dlouhou frontu, protože zájemců bylo více, než jsme dokázali uspokojit. V ní si mohli čekání zkrátit vyplněním před-testového dotazníku ve svém mobilu či tabletu. V klimatizovaném stanu pak každý absolvoval rozhovor s poradcem a výběr infekcí, na které následně probíhal odběr krve pro potřebné testy. Výsledky byly zhruba za hodinu k dispozici.

Celkem 17 pracovníků České společnosti AIDS pomoc a dobrovolníků z pražských nemocnic uskutečnilo 679 testů na HIV, 620 testů syfilis, 345 testů na hepatitidu C a 156 testů na hepatitidu B. Ještě nejsou známy všechny výsledky, ale do Národní referenční laboratoře bylo zatím odesláno 10 vzorků k ověření. Jedná se o vzorky mužů i žen s podezřením na HIV nebo syfilis. Naopak testování zatím neodhalilo žádné podezření na žloutenku B nebo C.

Z 683 zájemců o testování bylo 217 žen, 461 mužů a 5 osob jiného pohlaví. Muži mající sex muži představovali 84,5 % z testovaných mužů. Nejvíce testovaných osob bylo z věkové skupiny 20 až 29 let – celkem 319, následovalo 188 třicátníků, 78 čtyřicátníků, 74 mládeže do 19 let, 18 osob ve skupině 50 až 59 let a 6 osob nad 60 let.

Na Letné se jednalo zřejmě o největší bezplatné a anonymní mobilní testování v Evropě - a to jak rozsahem provozu, tak i počtem testovaných infekcí. Bohužel velká akce s velkým počtem lidí s sebou nese rizika technických problémů. I když jsme si pojistili internet u všech tří operátorů, tak připojení bylo nestabilní a neustálé výpadky připojení výrazně komplikovaly práci. Vysloveně nešťastná byla sázka na hlavního operátora O2, s nímž máme rámcovou smlouvu. Situaci zachraňovaly náhradní wi-fi hotspoty Vodafone a T-mobile. Vypadávající internet měl za následek výrazná zdržení v provozu a v konečném důsledku i snížení kapacity testovacího centra. Odmítnutým zájemcům o testování se omlouváme a zveme je na test do některého z našich HIV checkpointů.

Testování během Prague Pride celkově stálo více než na půl milionu korun a bylo financováno zejména z darů soukromých osob a firem ABBVIE, GILEAD a GSK. Ministerstvo zdravotnictví ČR na terénní testování infekcí pro rok 2018 neposkytlo naší společnosti ani dalším neziskovkám ani korunu.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.