Aktuální informace k výskytu opičích neštovic

Mezilidský přenos opičích neštovic není snadný. K přenosu z člověka na člověka dochází úzkým kontaktem s infekčním materiálem pocházejícím z kožních lézí infikované osoby, prostřednictvím respiračních kapének při dlouhodobém kontaktu tváří v tvář, prostřednictvím kontaminovaných předmětů a ploch a k přenosu dochází také během pohlavního styku.

Co je tedy pro ochranu před opičími neštovicemi a zastavení jejich šíření důležité?

  • Uvědomit si, že kondom jako ochrana před opičími neštovicemi nefunguje!!!
  • Jedinou spolehlivou ochranou je distanc. V případě, že je někdo z vašeho okolí nakažený, po dobu karantény se s ním nestýkejte.
  • Pro zastavení šíření je důležitá včasná diagnóza.
  • Tato nemoc se týká všech!!! Tedy nejenom mužů majících sex s muži.

Důležité otázky a odpovědi k opičím neštovicím můžete najít na stránce i-base.

Léze opičích neštovic

#image_description_573#

Zdroj obrázků: i-base

Více o opičích neštovicích

Na základě epidemiologického hodnocení ECDC je pravděpodobnost šíření MPX u osob s více sexuálními partnery v zemích EU/EHP považována za vysokou. Ačkoliv většina případů z aktuálních ohnisek nákazy vykazovala mírné klinické příznaky, virus opičích neštovic může způsobit závažné onemocnění u určitých skupin populace (malé děti, těhotné ženy, osoby s oslabenou imunitou). Pravděpodobnost výskytu případů se závažným průběhem onemocnění však zatím nelze přesně odhadnout. Celkové riziko je hodnoceno jako střední pro osoby s více sexuálními partnery (včetně některých skupin MSM) a nízké pro obecnou populaci.

Léčba je převážně symptomatická a podpůrná, včetně prevence a léčby sekundárních bakteriálních infekcí. Vakcína proti pravým neštovicím může být zvážena pro postexpoziční profylaxi blízkých kontaktů se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění, nicméně u exponovaného jedince by mělo být provedeno pečlivé zhodnocení benefitu a rizika. U skupin se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění chybí důležité informace o použití aktuálně dostupných vakcín proti neštovicím. Potenciální možností léčby těžkých případů jsou též antivirotika.

Postižení jedinci by měly zůstat v izolaci, dokud se jejich vyrážka úplně nezhojí, a vyhýbat se kontaktu s osobami s oslabenou imunitou a s domácími zvířaty. Dokud se vyrážka nezahojí, je doporučeno vyvarovat se sexuální aktivity a blízkého fyzického kontaktu. Většina nemocných může zůstat doma na podpůrné péči. Blízký kontakt případu MPX by měl sám sledovat vývoj klinických příznaků po dobu do 21 dní od posledního setkání s postiženým.

U blízkých kontaktů s případem MPX by měly být odloženo darování krve, orgánů nebo kostní dřeně minimálně po dobu 21 dní od posledního setkání.

V Evropě existuje také potenciální riziko přenosu z člověka na zvíře. EFSA (European Food Safety Authority – Evropský úřad pro bezpečnost potravin) zatím neregistruje žádné zpráv o infekcích zvířat (domácích nebo volně žijících) v EU.

Další informace k šíření opičích neštovic:

Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 206
Obrázek č. 144

Kdy a kde testujeme

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

obrazek PrEPPoint

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

ČT podporuje ČSAP

Obrázek č. 189

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s lektorem . Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 57

akreditovaný dobrovolnický program

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Obrázek č. 186
Gilead

podporuje zejména mobilní testování v sanitkách a opravy prostor Domu světla

Obrázek č. 145

Projekt INOVACE A AKCELERACE AKTIVIT PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB INFIKOVANÝCH HIV čís. CZ.1.04/5.1.01/77.00066 je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.