Pre-expoziční profylaxe (tzv. předléčení)

Pre-expoziční profylaxe neboli PrEP je volba prevence pro ty, kteří jsou vystaveni vysokému riziku nákazy HIV. PrEP je určen k pravidelnému užívání - jedna tableta denně - a měl by být kombinován s jinými způsoby prevence, např. kondomem. Zjistěte sami, zda PrEP je ta správná volba i pro vás!


Přečtěte si "NÁSTROJ PRO IMPLEMENTACI PRE-EXPOZIČNÍ PROFYLAXE (PrEP) HIV INFEKCE VYPRACOVANÝ SVĚTOVOU ZDRAVOTNICKOU ORGANIZACÍ" ZDE


Co je PrEP?

Zkratka PrEP znamená pre-expoziční profylaxi (“předléčení”). Slovo “profylaxe” znamená ochrana před šířením infekce nebo nemoci. PrEP je užívání léku HIV negativními osobami, které jsou ve vysokém riziku nákazy HIV. Cílem PrEP je zabránit viru HIV, aby se ve vašem těle usadil, pokud jste byli nákaze vystaveni. Toho lze dosáhnout preventivním užíváním jedné tablety denně. Účinné látky v tabletě jsou přitom stejné, jako v lécích pro HIV pozitivní.

Proč používat PrEP?

V Česku se každý rok nakazí HIV 250 - 500 osob. Při neexistenci vakcíny ani léku, který by infekci HIV zcela vyléčil, je prevence klíčovou záležitostí. Pokud se PrEP užívá denně, dokáže vytvořit dostatečně vysokou bariéru zabraňující přenosu proti HIV. PrEP je ještě účinnější, pokud se kombinuje s dalšími preventivními nástroji, jako je např. kondom.

Je PrEP vakcína?

Ne. PrEP není jednorázová injekce a nefunguje stejným způsobem jako očkování. Očkovací vakcína vytváří protilátky, které chrání tělo na několik (někdy mnoho) let před nákazou. PrEP se užívá denně ve formě tablety. Lék, který se ukázal být účinný jako pre-expoziční profylaxe, je Truvada - shodou okolností vynálezcem tohoto léku je český chemik, prof. Holý a jeho tým. Truvada v sobě kombinuje dvě účinné látky (tenofovir a emtricitabin). Pokud budete PrEP užívat denně, budete mít v těle dostatečnou koncentraci léku na to, aby se při případném vystavení HIV virus nedokázal ve vašem těle usadit a šířit. Pokud se PrEP neužívá pravidelně podle návodu, nemusí dojít k dosažení dostatečně vysokých koncentrací léků v těle a k nákaze HIV může dojít.

Je PrEP vhodná i pro mě?

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) doporučuje PrEP každému, kdo je HIV negativní a zároveň vystaven významnému riziku nákazy HIV. V Česku je obecně v největším ohrožení populační skupina gayů.

V případě sexuálního přenosu HIV se jedná zejména o partnery HIV pozitivní osob a každého, kdo 1) není ve vzájemně monogamním vztahu* s partnerem, který je sám HIV negativní a 2) je

  • gay nebo bisexuální muž, který praktikuje anální sex bez kondomu nebo mu byla v posledních 6 měsících diagnostikována jiná sexuálně přenosná nemoc; nebo
  • heterosexuální muž nebo žena, který/á pravidelně nepoužívají kondom při sexuálním styku s partnerem/partnerkou s neznámým HIV statusem a jsou zároveň vystaveni vysokému riziku nákazy HIV (např. uživatelé injekčních drog nebo partnerky bisexuálních mužů) U injekčních uživatelů drog se jedná zejména o osoby, které během posledních 6 měsíců injekčně užívali drogy a sdíleli přitom jehly nebo injekční stříkačky.

*Vzájemně monogamní vztah znamená, že vy a váš partner máte sex pouze jeden s druhým a nespíte s nikým dalším mimo váš vztah.

Jak účinná je PrEP?

Několik studií týkajících se PrEP prokázalo, že riziko nákazy je výrazně nižší - až o 92% - u těch osob, které pravidelně užívali profylaxi v porovnání se skupinou, která PrEP neužívala. Během užívání PrEP je uživatel léku pravidelně kontrolován lékařem – má tak nejen jistotu ochrany před HIV, ale zároveň je u něj i včas odhalena případná nákaza jinou pohlavní nemocí, která se tak může rychle zaléčit ve velmi časném stádiu infekce.

Je PrEP bezpečná?

Někteří účastníci klinických studií zaměřených na PrEP měli na začátku užívání Truvady mírné vedlejší účinky, např. podrážděný žaludek nebo ztrátu chuti, ale tyto účinky byly většinou velmi mírné a po prvním měsíci užívání odezněly. U zdravých osob nebyl zaznamenám žádný vážný vedlejší účinek. Předepisující lékař s vámi nicméně probere případná rizika pokud např. trpíte chronickou hepatitidou B nebo máte poruchu ledvin.

Pokud budu brát PrEP, mám přestat používat kondom?

Ne. Pokud začnete používat PrEP, neměli byste přestat používat kondom. Pokud se PrEP správně užívá, představuje významnou ochranu proti HIV, ale zřejmě ne 100%. Rovněž kondomy, pokud jsou správně použity pokaždé, když máte sex, představují velkou bariéru nákaze, ale i kondom může selhat. PrEP vás navíc nechrání proti jiným nákazám, které se mohou při sexu přenést (např. kapavka, syfilis, chlamydie nebo hepatitida), zatímco kondom ano.

Pokud tedy chcete mít maximální možnou jistotu ochrany před HIV a ostatními pohlavně přenosnými nemocemi, měli byste používat PrEP a kondom současně.

Jak dlouho se musí PrEP užívat?

PrEP se užívá bez přerušení během celé doby, kdy jste vystaveni vysokému riziku nákazy HIV. Přesný způsob užívání PrEP určí lékař, který profylaxi předepíše. Existuje několik důvodů, proč lidé přestávají užívat PrEP, např.:

  • Pokud změna vašeho životní stylu výrazně sníží riziko nákazy HIV, můžete PrEP přestat užívat.
  • Pokud zjistíte, že nechcete každý den užívat PrEP nebo že často zapomínáte na svou denní dávku, možná pro vás budou vhodnější jiné způsoby ochrany před nákazou.
  • Pokud vám vadí vedlejší účinky PrEP nebo výsledky krevních testů ukáží, že váš organismus na PrEP nereaguje příznivě, může lékař PrEP vysadit. Nepravidelné užívání PrEP mimo lékařem předepsaný režim nebo vynechávání dávek nejen že snižuje účinnost ochrany před nákazou, ale zároveň zvyšuje možnost vytvoření rezistence na lék v případě, že se někdy v budoucnu HIV nakazíte.

Za jak dlouho začne PrEP fungovat?

Vědci se zatím zcela neshodli na to, kolik času je třeba pro PrEP, aby se v těle vytvořila dostatečná koncentrace léku a PrEP byla vysoce účinná. Některé studie ukazují, že pokud se PrEP užívá každý den, dosáhne se maximálního účinku ochrany v krvi za 20 dní, v rektálních tkáních přibližně za 7 dnů a ve vaginálních tkáních za cca 20 dnů. Další studie naznačují, že ochranu může poskytnout i PrEP, která se užije 24 hodin před sexem, za předpokladu, že během dalších 48 hodin budou následovat alespoň další dvě dávky PrEP.

Mohu užívat PrEP přerušovaně nebo pouze před sexem?

Výsledky jedné z letošních studií (studie IPERGAY) naznačují, že PrEP může být vysoce účinná i v případě, kdy PrEP je používána pouze jako ochrana při jednorázovém sexuálním riziku. “Přerušovaná strategie” spočívá v současném užití dvou tablet alespoň 2-24 hodin před sexem, následně jedné tablety 24 hodin po požití první dávky a další tablety 24 hodin po požití druhé dávky, tzn. celkem 4 tablet. Pokud ovšem dojde k dalšímu sexuálnímu styku v průběhu užívání PrEP, je potřeba profylaxi prodloužit. Pro osoby, které jsou sexuálně velmi aktivní, je tak pravidelné a nepřerušované užívání PrEP zřejmě lepší volbou. Předepisující lékař s vámi probere způsob užívání v závislosti na vašem životním stylu.

Mohu začít používat PrEP až poté, co jsem byl vystaven riziku nákazy HIV?

PrEP je určena pouze pro případy, kdy k rizikové situaci ještě nedošlo. Pokud jste byli jednorázově vystaveni vysokému riziku nákazy HIV - nechráněnému sexu, sdílení jehly nebo injekční stříkačky nebo sexuálnímu násilí - je pro vás vhodná jiný typ profylaxe, tzv. post-expoziční profylaxe (PEP). PEP musí být zahájen nejpozději do 72 hodin po rizikové situaci - v České republice můžete PEP získat na některém ze sedmi HIV center. V současné době ovšem PEP není, bohužel, hrazená ze zdravotního pojištění.

Jak a kde mohu PrEP získat?

V Evropské unii již bylo užívání léků pro potřeby PrEP schváleno. Bohužel v Česku v praxi to znamená, že PrEP není hrazena ze zdravotního pojištění, přičemž doplatek na jedno balení např. Truvady (30 tablet) činí přibližně 15.000 Kč. Pokud jste připraveni za PrEP zaplatit, zkuste oslovit HIV centrum ÚVN Praha Střešovice nebo HIV centrum v Ústí nad Labem a o PrEP si promluvte s lékaři. Tato dvě HIV centra nás informovala, že PrEP lze u nich získat. Snažíme

Česká společnost AIDS pomoc opakovaně apeluje na Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby byl PrEP běžně dostupný i u nás. Vládní orgány se k tomu zatím staví velmi rezervovaně a odmítají na PrEP ze zdravotního pojištění uvolnit prostředky. Nicméně v těchto týdnech vstupují na český trh tzv. generické léky, které již budou finančně dostupné. Snažíme se, aby PrEP od podzimu 2017 dostupný a k dispozici také v karlínském Domě světla a později i v našich pobočkách v regionech. Proto nás zajímá, jaký je váš názor na pre-expoziční profylaxi (PrEP) ?

Nejnovější zprávy

Přílohy

UŽITEČNÉ ODKAZY

CSAP nove logo
Obrázek č. 68

SANITKA

Pozvánka na nejbližší HIV testování v terénu:

19.8. TEPLICE
13-19 náměstí Svobody

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY 2017

Obrázek č. 98
Obrázek č. 69
Obrázek č. 3

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.