Pre-expoziční profylaxe (tzv. předléčení)

Co je PrEP?

Zkratka PrEP znamená pre-expoziční profylaxi (“předléčení”). Slovo “profylaxe” znamená ochrana před šířením infekce nebo nemoci. PrEP je užívání léku HIV negativními osobami, které jsou ve vysokém riziku nákazy HIV. Cílem PrEP je zabránit viru HIV, aby se ve vašem těle usadil, pokud jste byli nákaze vystaveni. Toho lze dosáhnout preventivním užíváním jedné tablety denně. Účinné látky v tabletě jsou přitom stejné, jako v lécích pro HIV pozitivní.

Proč používat PrEP?

V Česku se každý rok nakazí HIV 250 - 500 osob. Při neexistenci vakcíny ani léku, který by infekci HIV zcela vyléčil, je prevence klíčovou záležitostí. Pokud se PrEP užívá denně, dokáže vytvořit dostatečně vysokou bariéru zabraňující přenosu proti HIV. PrEP je ještě účinnější, pokud se kombinuje s dalšími preventivními nástroji, jako je např. kondom.

Je PrEP vakcína?

Ne. PrEP není jednorázová injekce a nefunguje stejným způsobem jako očkování. Očkovací vakcína vytváří protilátky, které chrání tělo na několik (někdy mnoho) let před nákazou. PrEP se užívá denně ve formě tablety. Lék, který se ukázal být účinný jako pre-expoziční profylaxe, obsahuje dvě účinné látky (tenofovir a emtricitabin) - shodou okolností vynálezcem tenofoviru je český chemik, prof. Holý a jeho tým. Pokud budete PrEP užívat denně, budete mít v těle dostatečnou koncentraci léku na to, aby se při případném vystavení HIV virus nedokázal ve vašem těle usadit a šířit. Pokud se PrEP neužívá pravidelně podle návodu, nemusí dojít k dosažení dostatečně vysokých koncentrací léků v těle a k nákaze HIV může dojít.

Je PrEP vhodná i pro mě?

Světová zdravotnická organizace doporučuje PrEP každému, kdo je HIV negativní a zároveň vystaven významnému riziku nákazy HIV. V Česku je obecně v největším ohrožení populační skupina gayů.

PrEP je určen zejména pro:

  • sexuální partnery HIV pozitivních osob, které nedosáhly tzv. nulové virové nálože gaye a bisexuální muže, kteří nežijí ve vzájemně monogamních vztahu a praktikují anální sex bez kondomu (za vysoké riziko se považují již dva styky bez kondomu během 6 měsíců)
  • gaye a bisexuální muže, kterým byla za poslední rok diagnostikována jakákoli pohlavní nemoc
  • uživatele chemsexu

Jak účinná je PrEP?

Několik studií týkajících se PrEP prokázalo, že riziko nákazy je výrazně nižší - až o 92% - u těch osob, které pravidelně užívali profylaxi v porovnání se skupinou, která PrEP neužívala. Během užívání PrEP je uživatel léku pravidelně kontrolován lékařem – má tak nejen jistotu ochrany před HIV, ale zároveň je u něj i včas odhalena případná nákaza jinou pohlavní nemocí, která se tak může rychle zaléčit ve velmi časném stádiu infekce.

Je PrEP bezpečná?

Někteří účastníci klinických studií zaměřených na PrEP měli na začátku užívání profylaxe mírné vedlejší účinky, např. podrážděný žaludek nebo ztrátu chuti, ale tyto účinky byly většinou velmi mírné a po prvním měsíci užívání odezněly. U zdravých osob nebyl zaznamenám žádný vážný vedlejší účinek. Předepisující lékař s vámi nicméně probere případná rizika pokud např. trpíte chronickou hepatitidou B nebo máte poruchu ledvin.

Pokud budu brát PrEP, mám přestat používat kondom?

Ne. Pokud začnete používat PrEP, neměli byste přestat používat kondom. Pokud se PrEP správně užívá, představuje významnou ochranu proti HIV, ale zřejmě ne 100%. Rovněž kondomy, pokud jsou správně použity pokaždé, když máte sex, představují velkou bariéru nákaze, ale i kondom může selhat. PrEP vás navíc nechrání proti jiným nákazám, které se mohou při sexu přenést (např. kapavka, syfilis, chlamydie nebo hepatitida), zatímco kondom ano.

Pokud tedy chcete mít maximální možnou jistotu ochrany před HIV a ostatními pohlavně přenosnými nemocemi, měli byste používat PrEP a kondom současně.

Jak dlouho se musí PrEP užívat?

PrEP se užívá bez přerušení během celé doby, kdy jste vystaveni vysokému riziku nákazy HIV. Přesný způsob užívání PrEP určí lékař, který profylaxi předepíše. Existuje několik důvodů, proč lidé přestávají užívat PrEP, např.:

  • Pokud změna vašeho životní stylu výrazně sníží riziko nákazy HIV, můžete PrEP přestat užívat.
  • Pokud zjistíte, že nechcete každý den užívat PrEP nebo že často zapomínáte na svou denní dávku, možná pro vás budou vhodnější jiné způsoby ochrany před nákazou.
  • Pokud vám vadí vedlejší účinky PrEP nebo výsledky krevních testů ukáží, že váš organismus na PrEP nereaguje příznivě, může lékař PrEP vysadit. Nepravidelné užívání PrEP mimo lékařem předepsaný režim nebo vynechávání dávek nejen že snižuje účinnost ochrany před nákazou, ale zároveň zvyšuje možnost vytvoření rezistence na lék v případě, že se někdy v budoucnu HIV nakazíte.

Za jak dlouho začne PrEP fungovat?

Studie ukazují, že pokud se PrEP užívá každý den, dosáhne se maximálního účinku do 20 dnů, v rektálních tkáních přibližně již za týden. Další studie naznačují, že ochranu může poskytnout i PrEP, která se užije 24 hodin před sexem, za předpokladu, že během dalších 48 hodin budou následovat alespoň další dvě dávky PrEP. Promluvte si o způsobu užívání PrEP s lékařem, který vám bude PrEP předepisovat.

Mohu užívat PrEP přerušovaně nebo pouze před sexem?

Výsledky jedné z mezinárodních studií (studie IPERGAY) naznačují, že PrEP může být vysoce účinná i v případě, kdy PrEP je používána pouze jako ochrana při jednorázovém sexuálním riziku. “Přerušovaná strategie” spočívá v současném užití dvou tablet alespoň 2-24 hodin před sexem, následně jedné tablety 24 hodin po požití první dávky a další tablety 24 hodin po požití druhé dávky, tzn. celkem 4 tablet. Pokud ovšem dojde k dalšímu sexuálnímu styku v průběhu užívání PrEP, je potřeba profylaxi prodloužit. Pro osoby, které jsou sexuálně velmi aktivní, je tak pravidelné a nepřerušované užívání PrEP zřejmě lepší volbou. Předepisující lékař s vámi probere způsob užívání v závislosti na vašem životním stylu.

Mohu začít používat PrEP až poté, co jsem byl vystaven riziku nákazy HIV?

PrEP je určena pouze pro případy, kdy k rizikové situaci ještě nedošlo. Pokud jste byli jednorázově vystaveni vysokému riziku nákazy HIV - nechráněnému sexu, sdílení jehly nebo injekční stříkačky nebo sexuálnímu násilí - je pro vás vhodná jiný typ profylaxe, tzv. post-expoziční profylaxe (PEP). PEP musí být zahájen nejpozději do 72 hodin po rizikové situaci - v České republice můžete PEP získat na některém ze sedmi HIV center. V současné době ovšem PEP není, bohužel, hrazená ze zdravotního pojištění.

Jak a kde mohu PrEP získat?

Přestože PrEP je v Česku již legální způsob prevence, stát ani zdravotní pojišťovny zatím stále na profylaxi finančně nepřispívají. Cena jednoho balení nejlevnějšího PrEP (30 tablet) je tak v současné době v ČR cca 8750 Kč (ve vybraných lékárnách za zvýhodněnou cenu 5.800 Kč). V případě zapojení se do německého pilotního projektu PrEP (28 tablet) pak cca 1675 Kč měsíčně (v tomto případě informujte svého lékaře, aby lékařský recept připravil dle vzoru ČSAP).


První čtyři místa, kde můžete PrEP získat:


Dům světla v Praze (poradna ČSAP, Malého 282/3 Karlín)

ve spolupráci s MUDr. Milanem Zlámalem (Klinika infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích)¨

při návštěvě naší pobočky svému poradci sdělte, že máte zájem o PrEP a budou Vám zajištěny základní testy (HIV, syfilis, hepatitidy), které jsou vstupním základem pro další vyšetření
provozní doba: pondělí 16 - 19 hod., středa 9-12 hod.

adresa spolupracujícího pracoviště (následující vyšetření a realizace speciálních testů):
MUDr. Milan Zlámal
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha
Telefon: 973 208 255
Ordinační doba: vždy úterý 8:30 – 15:30 hod (není třeba se objednávat) nebo po telefonické domluvě


Dům světla regionu Ústecko a Teplicko (poradna ČSAP v Teplicích)

ve spolupráci s MUDr. Pavlem Dlouhým (Sdružení lékařů pro interní a infekční nemoci)

adresa poradny: Duchcovská 53, pav. B v areálu nemocnice Teplice, 2. patro - vjezd z ulice Duchcovská, hned za bránou doleva, případně možný průchod poliklinikou podle šipek.
při návštěvě naší pobočky svému poradci sdělte, že máte zájem o PrEP a budou Vám zajištěny základní testy (HIV, syfilis, hepatitidy), které jsou vstupním základem pro další vyšetření'
provozní doba: čtvrtek 15 - 18 hod.

adresa spolupracujícího pracoviště (následující vyšetření a realizace speciálních testů):
MUDr. Pavel Dlouhý
V Jirchářích 62/2, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon:475 220 838
Ordinační doba: vždy středa 15:00 – 18:00 hod (není třeba se objednávat) nebo po telefonické domluvě


V regionálních poradnách ČSAP (Dům světla v regionech) v Ostravě a Olomouci připravujeme PrEP na jarní měsíce (přelom března/dubna), v Českých Budějovicích na léto 2018. Další místa - pro regiony východních Čech (Hradec Králové společně s Pardubickem a také pro oblast Ústeckoorlicka) spustíme HIV poradny včetně PrEP v průběhu roku 2018. Informace najdete na této stránce.


HIV centrum Plzeň (podmínky se mohou lišit od provozu v ČSAP)

Adresa: Infekční klinika FN Plzeň, Třída dr. E. Beneše 13, Plzeň-Bory
Jméno lékaře: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Telefonní kontakt: 377 402 546
Ordinační doba: Pondělí, úterý a středa: 8-12 hod., po telefonické domluvě i jindy.


HIV centrum Hradec Králové (podmínky se mohou lišit od provozu v ČSAP)

Adresa: FN Hradec Králové, Klinika infekčních nemocí, Sokolská 581
Jména lékařů: MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D., MUDr. Pavel Gebouský a MUDr. Josef Chmelař.
Telefonní kontakt: 495832531 - sestra J. Košťálová
Ordinační doba: je nutná telefonická domluva - provoz pouze v pracovní dny a v pracovní době


Jste lékař a předepisujete PrEP? Rádi zveřejníme kontakt na Vás včetně provozní doby. Ozvěte se nám.

UŽITEČNÉ ODKAZY

CSAP nove logo
Obrázek č. 68

SANITKA

Pozvánka na nejbližší HIV testování v terénu:

Praha v úterý 5.12. od 11 do 13 hod. Obchodní centrum Flora

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY 2017

Obrázek č. 69
Obrázek č. 3

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.