Novinky v organizování besed o problematice HIV ve školách

Ministerstvo zdravotnictví nepodpořilo besedy s HIV pozitivním lektorem. Musíme je školám zdražit

Z důvodu kompletního zamítnutí projektu besed s HIV pozitivním lektorem jsme pro letošní rok nuceni přistoupit k výraznému zdražení této úspěšné a léty prověřené preventivní aktivity.

PRAHA 8. ledna 2018 – Z důvodů nepřidělení grantu MZ ČR pro rok 2018 k financování preventivní aktivity „Beseda s HIV pozitivním lektorem“, přistoupila ČSAP, z.s. k úpravě ceníku a pravidel poskytování služby „Beseda o problematice viru HIV s pozitivním lektorem“ pro besedy ve všech regionech ČR. Všechny školy, které mají sídlo mimo hlavní město, budou od letošního roku namísto původních 1500 korun platit 4000 Kč a hradit náklady na dopravu a případně ubytování lektora. Pražským školám na besedy přispívá Magistrát hl. města Prahy, proto zde můžeme zachovat sníženou sazbu a škole účtovat pouze 1500 Kč.

I nadále však platí pro školy ve všech regionech pravidlo, že pokud je škola zapojena do projektu Červená stužka a škola prodala minimálně 200 ks stužek, nebo vybrala alespoň 4000 Kč (sčítají se i předchozí ročníky, kdy nebyla realizována beseda), má tato nárok na besedu zdarma, a to včetně dopravy lektora, škola hradí pouze případné ubytování. Informace o projektu jsou k dispozici na www.cervenastuzka.cz.

Besedy s HIV+ lektory pořádáme již od roku 1999. V Česku je ke konci listopadu 2017 evidováno 3146 HIV pozitivních osob, z nichž 585 je mladších 25 let. „Jsme přesvědčeni, že včasnou prevencí u mládeže, která vstupuje do svého sexuálního života, můžeme zabránit růstu epidemie HIV a ovlivnit mladé posluchače tak, že budou myslet na své zdraví a převezmou za něj odpovědnost.“, uvádí ředitel Domu světla Jiří Pavlát.

Beseda zaměřená na HIV/AIDS se buď může uskutečnit ve škole, nebo lze navštívit pražský Dům světla. Program je určen mládeži a široké veřejnost od 14 let věku a beseda je interaktivním způsobem vedena HIV pozitivním lektorem, jenž otevřeně hovoří o svých pocitech a zkušenostech ze svého života. Tím HIV infekce přestává být něčím velmi vzdáleným, osobně a citově se dotkne každého posluchače. Tento způsob je z hlediska prevence nejúčinnější. Beseda sestává ze čtyř tematických bloků. Po prvním, informačním, během něhož lektor posluchačům ozřejmí základní pojmy, způsoby přenosu a ochrany před nákazou a pohovoří o životě s HIV, následuje práce s dokumentárními fotografiemi. Po zpracování dokumentárního materiálu, což představuje třetí blok, jsou žáci lektorem podněcováni k otevřené diskuzi o obsahu besedy a o problematice HIV/AIDS.

CSAP nove logo

Podpořte nás!

 

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

SANITKA

LIBEREC

terminál MHD Fügnerova
testy HIV a syfilis
pátek 29.11., čas: 13:00 → 17:00 hod.
letos poslední mobilní testování

Připravte se on-line.


... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITEK


Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.