Novinky v organizování besed o problematice HIV ve školách

Ministerstvo zdravotnictví nepodpořilo besedy s HIV pozitivním lektorem. Musíme je školám zdražit

Z důvodu kompletního zamítnutí projektu besed s HIV pozitivním lektorem jsme pro letošní rok nuceni přistoupit k výraznému zdražení této úspěšné a léty prověřené preventivní aktivity.

PRAHA 8. ledna 2018 – Z důvodů nepřidělení grantu MZ ČR pro rok 2018 k financování preventivní aktivity „Beseda s HIV pozitivním lektorem“, přistoupila ČSAP, z.s. k úpravě ceníku a pravidel poskytování služby „Beseda o problematice viru HIV s pozitivním lektorem“ pro besedy ve všech regionech ČR. Všechny školy, které mají sídlo mimo hlavní město, budou od letošního roku namísto původních 1500 korun platit 4000 Kč a hradit náklady na dopravu a případně ubytování lektora. Pražským školám na besedy přispívá Magistrát hl. města Prahy, proto zde můžeme zachovat sníženou sazbu a škole účtovat pouze 1500 Kč.

I nadále však platí pro školy ve všech regionech pravidlo, že pokud je škola zapojena do projektu Červená stužka a škola prodala minimálně 200 ks stužek, nebo vybrala alespoň 4000 Kč (sčítají se i předchozí ročníky, kdy nebyla realizována beseda), má tato nárok na besedu zdarma, a to včetně dopravy lektora, škola hradí pouze případné ubytování. Informace o projektu jsou k dispozici na www.cervenastuzka.cz.

Besedy s HIV+ lektory pořádáme již od roku 1999. V Česku je ke konci listopadu 2017 evidováno 3146 HIV pozitivních osob, z nichž 585 je mladších 25 let. „Jsme přesvědčeni, že včasnou prevencí u mládeže, která vstupuje do svého sexuálního života, můžeme zabránit růstu epidemie HIV a ovlivnit mladé posluchače tak, že budou myslet na své zdraví a převezmou za něj odpovědnost.“, uvádí ředitel Domu světla Jiří Pavlát.

Beseda zaměřená na HIV/AIDS se buď může uskutečnit ve škole, nebo lze navštívit pražský Dům světla. Program je určen mládeži a široké veřejnost od 14 let věku a beseda je interaktivním způsobem vedena HIV pozitivním lektorem, jenž otevřeně hovoří o svých pocitech a zkušenostech ze svého života. Tím HIV infekce přestává být něčím velmi vzdáleným, osobně a citově se dotkne každého posluchače. Tento způsob je z hlediska prevence nejúčinnější. Beseda sestává ze čtyř tematických bloků. Po prvním, informačním, během něhož lektor posluchačům ozřejmí základní pojmy, způsoby přenosu a ochrany před nákazou a pohovoří o životě s HIV, následuje práce s dokumentárními fotografiemi. Po zpracování dokumentárního materiálu, což představuje třetí blok, jsou žáci lektorem podněcováni k otevřené diskuzi o obsahu besedy a o problematice HIV/AIDS.

Obrázek č. 138

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

SANITKA

PRAHA - Anděl, pěší zóna u Alberta
úterý 28.05., 16:00 → 19:00 hod.
2 sanitky - větší kapacita testování

PARDUBICE - Komenského náměstí
pátek 31.05., 15:00 → 19:00 hod.

OSTRAVA - OC Forum Nova Karolina
úterý 04.06., 16:00 → 20:00 hod.

PRAHA - I. P. Pavlova
Tylovo náměstí, nedaleko tramvají
čtvrtek 06.06., 16:00 → 19:00 hod.

HAVÍŘOV - OC Elán
úterý 11.06., 16:00 → 20:00 hod.

OLOMOUC - před hl. nádražím
čtvrtek 13.06., 16:00 → 20:00 hod.

PROSTĚJOV - náměstí T. G. M.
úterý 18.06., 16:00 → 20:00 hod.

PŘEROV - nám. Přerovského povstání
čtvrtek 20.06., 16:00 → 20:00 hod.

PRAHA - Anděl, pěší zóna u Alberta
úterý 25.06., 16:00 → 19:00 hod.
2 sanitky - větší kapacita testování

PRAHA - ul. Vinohradská
sobota 29.06., 23:00 → 02:00 hod.
před clubem TERMAX

Jízdní řád sanitek naleznete zde.

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.