Novinky v organizování besed o problematice HIV ve školách

Ministerstvo zdravotnictví nepodpořilo besedy s HIV pozitivním lektorem. Musíme je školám zdražit

Z důvodu kompletního zamítnutí projektu besed s HIV pozitivním lektorem jsme pro letošní rok nuceni přistoupit k výraznému zdražení této úspěšné a léty prověřené preventivní aktivity.

PRAHA 8. ledna 2018 – Z důvodů nepřidělení grantu MZ ČR pro rok 2018 k financování preventivní aktivity „Beseda s HIV pozitivním lektorem“, přistoupila ČSAP, z.s. k úpravě ceníku a pravidel poskytování služby „Beseda o problematice viru HIV s pozitivním lektorem“ pro besedy ve všech regionech ČR. Všechny školy, které mají sídlo mimo hlavní město, budou od letošního roku namísto původních 1500 korun platit 4000 Kč a hradit náklady na dopravu a případně ubytování lektora. Pražským školám na besedy přispívá Magistrát hl. města Prahy, proto zde můžeme zachovat sníženou sazbu a škole účtovat pouze 1500 Kč.

I nadále však platí pro školy ve všech regionech pravidlo, že pokud je škola zapojena do projektu Červená stužka a škola prodala minimálně 200 ks stužek, nebo vybrala alespoň 4000 Kč (sčítají se i předchozí ročníky, kdy nebyla realizována beseda), má tato nárok na besedu zdarma, a to včetně dopravy lektora, škola hradí pouze případné ubytování. Informace o projektu jsou k dispozici na www.cervenastuzka.cz.

Besedy s HIV+ lektory pořádáme již od roku 1999. V Česku je ke konci listopadu 2017 evidováno 3146 HIV pozitivních osob, z nichž 585 je mladších 25 let. „Jsme přesvědčeni, že včasnou prevencí u mládeže, která vstupuje do svého sexuálního života, můžeme zabránit růstu epidemie HIV a ovlivnit mladé posluchače tak, že budou myslet na své zdraví a převezmou za něj odpovědnost.“, uvádí ředitel Domu světla Jiří Pavlát.

Beseda zaměřená na HIV/AIDS se buď může uskutečnit ve škole, nebo lze navštívit pražský Dům světla. Program je určen mládeži a široké veřejnost od 14 let věku a beseda je interaktivním způsobem vedena HIV pozitivním lektorem, jenž otevřeně hovoří o svých pocitech a zkušenostech ze svého života. Tím HIV infekce přestává být něčím velmi vzdáleným, osobně a citově se dotkne každého posluchače. Tento způsob je z hlediska prevence nejúčinnější. Beseda sestává ze čtyř tematických bloků. Po prvním, informačním, během něhož lektor posluchačům ozřejmí základní pojmy, způsoby přenosu a ochrany před nákazou a pohovoří o životě s HIV, následuje práce s dokumentárními fotografiemi. Po zpracování dokumentárního materiálu, což představuje třetí blok, jsou žáci lektorem podněcováni k otevřené diskuzi o obsahu besedy a o problematice HIV/AIDS.

UŽITEČNÉ ODKAZY

CSAP nove logo
Obrázek č. 68

SANITKA

Pozvánka na nejbližší HIV testování v terénu:

Praha v úterý 5.12. od 11 do 13 hod. Obchodní centrum Flora

... PRŮBĚŽNÝ PLÁN SANITKY 2017

Obrázek č. 69
Obrázek č. 3

Podpora naší činnosti formou DMS

Obrázek č. 5

Odešlete SMS ve tvaru:
DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Informace o trvalé podpoře zde .

Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 6

Poradenská telefonní linka HIV a práce

Na lince 800 550 540 poskytujeme základní odpovědi zaměstnavatelům a zaměstnancům na dotazy týkající se nedorozumění a mýtů z oblasti HIV. Naším cílem je podpořit bezproblémové zaměstnávání HIV pozitivních osob a odstranit bariéry, které jim brání v nalezení nebo udržení zaměstnání.

Obrázek č. 4

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.